เชื้อดื้อยา

 • อย.ขยายเวลารับฟังความคิดเห็น การทบทวนปรับประเภทยาต้านจุลชีพตามแนวทางองค์การอนามัยโลกเพื่อคุมยาปฏิชีวนะ พร้อมเสนอมาตรการคุมยาต้านแบคทีเรียที่ใช้สำหรับมนุษย์ ระบุเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการควบคุมต้านจุลชีพในมนุษย์อย่างเหมาะสมต่อไป
  2016-02-12 18:49
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยป่วยด้วยโรควัณโรค 113,900 คน เข้าสู่ระบบการรักษาประมาณ 67,000 คน ตั้งเป้าลดการป่วย การตาย การขาดยา และป้องกันการดื้อยาภายในปี 2562
  2015-12-04 14:11
 • ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเข้าขั้นวิกฤต เผยแต่ละปีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียปีละ 8.8 หมื่นคน เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยากว่า 3.8 หมื่นคน เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 4 หมื่นล้านบาท ชี้แนวทางจัดการปัญหาต้องผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ จี้ทุกภาคส่วนต้องสานพลังร่วมมือแก้ไข
  2015-11-25 18:22
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชูแนวคิด “สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาพไทย” ชี้ปัญหาสุขภาพคนไทยหลายเรื่องเกิดเพราะพฤติกรรมสุขภาพ กินเค็มจัด ใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเกินจำเป็น คนเมืองมีปัญหาสุขภาพ ขณะที่สุขภาวะชาวนาก็ย่ำแย่ ต้องร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ไข
  2015-11-21 15:38
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวัน Antibiotic Awareness Day เนื่องจากมีปัญหาการใช้ยาต้านแบคทีเรียจนเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาทั่วโลก ถึงขั้นต้องมีการกำหนดวันขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ว่า “เกิดปัญหาการเสียชีวิตจากติดเชื้อในกระแสโลหิตรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทย” 
  2015-11-19 12:14
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กไม่ถูกต้อง มาจากพฤติกรรมซื้อยาใช้เอง ร้องขอยาจากแพทย์ และใช้ยาผิดข้อบ่งชี้ ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาทวีความรุนแรงมากขึ้น แนะให้ใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น กินยาปฏิชีวนะให้ครบตามที่แพทย์สั่ง และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ยาแรงเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการดื้อยาจนไม่มียาขนานต่อไปใช้รักษาได้
  2015-11-16 18:26
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่มีคุณภาพ และร่วมกันแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน
  2015-09-10 11:32
 • คณะทำงานพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมกำกับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน กองทุนประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และ สปสช. ตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยเอดส์ กรณีเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วม 3 กองทุน โดยลงพื้นที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี หารือด้านการพัฒนาเพื่อให้เกิดบริการด้านการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
  2015-05-31 20:29
 • ‘นพ.รัชตะ’ หารือรัฐมนตรีสาธารณสุขจากกลุ่มประเทศเอฟพีจีเอส (FPGH) ประกอบด้วยไทย บราซิล นอร์เวย์ อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส เซเนกัล แอฟริกาใต้ เพื่อร่วมมือสร้างระบบสุขภาพ เพื่อลดผลกระทบจากโรคระบาด ภัยคุกคามสุขภาพ แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ สร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นประชาชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  2015-05-21 16:37
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : แมคโดนัลด์ คอร์ป มีแผนที่จะจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะในไก่ที่จัดหาให้กับบริษัทในตลาดสหรัฐ ในช่วง 2 ปีข้างหน้า บริษัทจะเลิกขายแมคนักเก็ต และผลิตภัณฑ์ไก่อื่นๆ ในสหรัฐ ที่ทำมาจากไก่ที่เลี้ยงด้วยยาปฏิชีวนะที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน นับเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจจะช่วยจุดชนวนให้เกิดการตอบสนองเป็นวงกว้างจากอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ที่กำลังสร้างความกังวลต่อวงการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
  2015-03-06 13:02
 • การใช้ "ยาปฏิชีวนะ"อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นต้นต่อทำให้ "เชื้อดื้อยา" กำลังเป็นปัญหาที่หลายประเทศต่างวิตก แม้แต่องค์การอนามัยโลก(ฮู) ยังขอให้ นานาประเทศเร่งให้ความสำคัญต่อการควบคุมและป้องกัน เช่นเดียวกับภูมิภาคอาเซียนที่ได้กำหนดปัญหาเชื้อดื้อยานี้ เป็นหนึ่งใน 21 ประเด็น ที่กลุ่มประเทศอาเซียนต้องร่วมกันจัดทำแผนรองรับ ภายหลัง ปี 2558 ที่มีการเปิดเสรีอาเซียน หรือ เออีซี เต็มรูปแบบ
  2015-01-08 15:54
 • สธ. ร่วมกับองค์กรมาลาเรียนานาชาติ จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขโรคมาลาเรียระดับโลก เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางแก้ไขปัญหาในแต่ละประเทศ เพื่อกวาดล้างให้มาลาเรียหมดไปจากโลกภายในพ.ศ. 2583 เผยสถานการณ์มาลาเรียล่าสุดทั่วโลกปีละ 207 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 600,000 รายส่วนใหญ่อยู่ในอาฟริการและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหาที่น่าห่วงคือพบเชื้อดื้อยา “อาร์ติมิซินิน” สูงขึ้นถึงร้อยละ 10 มากที่สุดที่กัมพูชา ต้องเร่งควบคุม ป้องกันเชื้อดื้อยาแพร่กระจาย
  2014-12-03 15:57

Pages