เทศกาลปีใหม่

 • กระทรวงสาธารณสุข เผย 2 วันแรกเทศกาลปีใหม่ มีผู้ขับขี่ดื่มแล้วขับถูกส่งไปเจาะเลือด 443 ราย ทราบผล 133 ราย โดยพบแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 45 ย้ำเตือน “ดื่มไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ” หากพบดื่มแล้วขับทำคนเจ็บ-ตาย โทษจำคุก 10 ปี ปรับสูงสุด 2 แสนบาท
  2019-12-30 08:43
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพิ่มเจ้าหน้าที่มากขึ้นจากเดิม 120-130 เปอร์เซ็นต์ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 164,470 คน เข้มมาตรการตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ อสม.รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ร่วมด่านชุมชน ด่านครอบครัว ใช้มาตรการกฎหมายดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุวิวาทในโรงพยาบาลทุกราย
  2019-12-18 21:09
 • สธ.แถลงข่าว ใส่ใจคนไทย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เข้มมาตรการตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ อสม.รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ร่วมด่านชุมชน ด่านครอบครัว ใช้มาตรการกฎหมายดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุวิวาทในโรงพยาบาลทุกราย
  2019-12-18 20:52
 • ศวปถ.ชี้ปมอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ความเร็วและเมาแล้วขับยังเป็นต้นเหตุปัญหาหลัก กระตุกสังคม อย่าหลงทางปัญหาเมินเมาขับไม่สำคัญ ชี้ภัยดื่มขับวงจรสังเวยอุบัติเหตุ ระบุแม้บังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น แต่ไม่สมดุลความเสี่ยง เหตุเจ้าหน้าที่ตรวจจับแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลได้จำกัด จี้ล้อมคอกดื่มขับ เพิ่มเครื่องมือวัดแอลกอฮอล์ งัดกฎเหล็กคุมเข้ม บังคับอุบัติเหตุตาย/สาหัสต้องเป่าทุกราย
  2018-01-10 19:51
 • กรมอุทยานฯ รณรงค์คุมเข้มมือรับเทศกาลปีใหม่ ห้ามดื่มเหล้าในอุทยานฯ หวังหยุดผลกระทบที่เกิดจากน้ำเมา คืนความสุขให้นักท่องเที่ยว วอนพบเหตุแจ้ง 1362 ฝ่าฝืนโทษทั้งจำทั้งปรับ ด้านสสส.เชื่อมาตรการนี้ช่วยลดอุบัติเหตุเจ็บตายได้จริง
  2017-12-07 19:52
 • รมว.สธ.ขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เสียสละทำงานดูแลสุขภาพประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมชื่นชมพยาบาล จ.สุราษฎร์ธานี ที่ช่วยผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินชาวต่างชาติจนปลอดภัย
  2016-01-04 12:30
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาและบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 3 หน่วยงานให้ถูกต้อง เป็นเอกภาพ เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับแจ้งเหตุการณ์ ประสานงานและติดตามข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมระบบการแพทย์และสาธารณสุข
  2015-12-24 14:29
 • ไทยรัฐ - ผลการตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเหล้าและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ใน 6 จังหวัด รวม 6 วัน ลงโทษผู้กระทำผิดจำนวนรวม 154 ราย ประกอบด้วยกระทำผิดกฎหมายเหล้า 98 ราย ผิดกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 56 ราย ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร จุดที่พบคือไม่ติดป้ายห้ามสูบและยังมีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ...
  2014-01-02 14:16
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่2557นี้กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยและปรารถนาให้ประชาชนทุกคนได้ฉลองเทศกาลอย่างมีความสุขได้เตรียมการเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือป่วยอื่นๆ อย่างเต็มที่ ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสังกัดอื่น เช่นกลาโหม ตำรวจ ทบวงมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 1,500แห่ง เตรียมความพร้อมหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งขอความช่วยเหลือ ระบบการดูแลรักษาในโรงพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงลดอัตราตาย และความพิการของผู้บาดเจ็บ-ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้มากที่สุ
  2013-12-27 06:47