เนตรนภิส สุชนวนิช

 • กรมการแพทย์ สปสช. อภ. จับมือวางระบบบริหารจัดการ “ยาบริจาคราคาแพงที่ได้รับจากบริษัทยา” ครั้งแรก ประเดิมยามะเร็งเม็ดเลือดขาว ยามะเร็งระบบทางเดินอาหาร หลังบริษัทผู้ผลิตยินดีช่วยผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้าถึงยา มูลค่าร่วม 2 พันล้านบาท
  2015-07-24 15:41
 • บอร์ด สปสช.อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์ยาราคาแพงแต่จำเป็นต้องใช้ หรือยา จ(2) ในปี 58 อีก 4 รายการ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโรคมะเร็ง รองเลขาธิการ สปสช.เผย ตั้งแต่ปี 52 อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์ยาไปแล้ว 17 รายการ ช่วยผู้ป่วยได้รับยากว่า 41,000 ราย แจงผลศึกษาพบ ความคุ้มค่า ทั้งในการยืดชีวิตผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพชีวิต และการประหยัดงบประมาณจากการที่ไม่ต้องรักษาแบบประคับประคอง ด้านแพทย์มะเร็งชี้ถือเป็นนิมิตร์หมายใหม่ เหตุบอร์ด สปสช.เพิ่มยามุ่งเป้าตัวใหม่ แถมต่อรองได้ราคาถูกลง ช่วยยกมาตรฐานรักษาผู้ป่วยมะเร็งของไทยก้าวหน้าอีกระดับ
  2015-07-19 17:17
 • สปสช.เผยผลสำเร็จ “โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด” หลัง 3 ปี รพ.ภาครัฐทั่วประเทศ เข้าร่วมระบบติดตามจดทะเบียนราษฎร์ เพิ่มการคุ้มครองสิทธิเด็กแรกเกิด โดยเฉพาะสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยังครอบคลุมไปถึงเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก UNICEF แจงผลสำเร็จ ยังช่วยในการค้นหาและลงทะเบียนกลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงอีกด้วย
  2015-04-23 20:32
 • บอร์ดสปสช.เผยผลดำเนินงาน สนับสนุนประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นราคาแพง โดยเฉพาะกลุ่มยาต้านพิษ-เซรุ่ม สธ.-สปสช.จับมือร่วมกับ 5 หน่วยงาน สภากาชาดไทย อภ. ศูนย์พิษวิทยา รพ.รามา–รพ.ศิริราช และศูนย์รักษาพิษจากสัตว์ จัดระบบให้ผู้ป่วยเข้าถึงยา รพ.รักษาช่วยผู้ป่วยรอดวิกฤตจาก “สารพิษ-งูพิษกัด” จนถึงปัจจุบันกว่า 5,000 ราย   
  2015-03-22 19:41
 • “ยารักษาโรค” เป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ทุกคนเกี่ยวข้องตลอดทุกช่วงชีวิต แต่ถึงแม้จะคุ้นชินเพียงใดก็ยังพบการใช้ยาที่ “ไม่สมเหตุสมผล” ให้เห็นอยู่เสมอ ปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลงลึกในระบบสาธารณสุขไทย ก็คือ “การใช้ยา” ไม่ว่าจะเป็นการสั่งยาไม่สมเหตุผลโดยแพทย์ การซื้อยารับประทานเองตามความเชื่อ หรือพฤติกรรมการรับประทานที่ไม่ถูกต้อง ผลพวงจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง นำมาซึ่งความสูญเสียโดยไม่จำเป็น เช่น ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ที่ทุกๆ 15 นาทีจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาฯ 1 ราย สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาท
  2014-11-05 18:51
 • ไทยโพสต์ -ผู้ป่วยบัตรทองเฮ ต.ค.นี้ ได้สิทธิ์รักษามะเร็งเต้านมก่อน "ข้าราชการ-ประกันสังคม" เหตุ สปสช.เตรียมผลักยารักษาตัวใหม่เข้าบัญชียาหลัก หลังต่อรองได้ลดราคา 50% เผยใช้รักษาสายพันธุ์ เฮอร์ 2 โพสิทีฟ ระยะเริ่มต้นเท่านั้น หวังตัดตอนก่อนก่อโรคลุกลาม ลดค่าใช้จ่ายได้รายละล้าน
  2014-05-26 10:10
 • แม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์จะเจริญรุดหน้าไปมาก มีการคิดค้นนวตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง รวมถึง “ยาที่ใช้ในการรักษาโรค” ส่งผลให้โรคที่เคยเป็นปัญหาในอดีต และเป็นสาเหตุทำให้คนจำนวนมากเสียชีวิตลงสามารถรักษาได้ แต่เป็นที่น่าเสียดาย แม้ปัจจุบันจะมียารักษาโรคเหล่านั้นได้ แต่กลับมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงด้วยอุปสรรด้านราคา ทำให้ไม่ได้รับการรักษาและเสียชีวิตลงในที่สุด ซึ่ง “ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี” เป็นหนึ่งในกลุ่มยาดังกล่าว องค์การอนามัยโลก” (WHO) จึงได้เรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตยาไวรัสตับอักเสบซีลดราคาลง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยทั่วโลกเข้าถึงยาได้ ไม่ต้องเสียชีวิตจากมะเร็งตับ
  2014-05-16 10:00
 • สปสช.ต่อรองลดราคายารักษาไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ 2 และ 3 ยาเพ็กอินเตอร์เฟอร์รอน และยาไรบาวิริน ลดลง 70% ช่วยผู้ป่วยทุกสิทธิ์เข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น ทั้ง 30 บาท ประกันสังคม และข้าราชการ เผยราคายาที่ลดลง ส่งผลให้คณะอนุการเงินการคลัง และบอร์ดสปสช. เตรียมขยายการให้ยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ 1 และ 6 รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงตับแข็งและอัตราตายจากมะเร็งตับ 
  2014-05-13 14:28
 • Hfocus – สปสช.เดินหน้าต่อรองราคายามะเร็ง หวังผลักเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติให้ผู้ป่วยทุกระบบเข้าถึงเสมอหน้า คาดประชุมนัดแรกภายในเดือนก.ค.นี้
  2013-07-02 19:40
 • สปสช.เดินหน้าต่อรองราคายามะเร็ง หวังผลักเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติให้ผู้ป่วยทุกระบบเข้าถึงเสมอหน้า คาดประชุมนัดแรกภายในเดือนมิ.ย.นี้
  2013-06-19 19:25
 • สปสช.เพิ่มยาในบัญชียา จ. 2 หรือกลุ่มยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะซึ่งมีราคาแพงในปี 56 อีก 9 รายการ รวมเป็นยา จ.2 ทั้งหมด 15 รายการ
  2013-06-09 19:16
 • ระบบฉุกเฉิน 3 กองทุน รอบ 9 เดือน จ่ายเงินชดเชย 254 ล้านบาท หรือ 31% ของค่ารักษาที่เรียกเก็บ เฉพาะสปสช.สำรองจ่ายแทนสปส.-กรมบัญชีกลาง 121 ล้านบาท ยังไม่ได้เงินคืนเพราะติดกฎระเบียบ ขณะที่สิทธิข้าราชการใช้บริการมากสุด 49% เจอขาประจำ 1 ราย ใช้บริการสูงสุด 15 ครั้ง
  2013-02-06 11:06

Pages