เบาหวาน

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกันมาก เสี่ยงปัญหาตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมหรือเบาหวานขึ้นตาสูงถึงร้อยละ 23 สูงกว่าประชาชนทั่วไป 25 เท่าตัว เร่งป้องกันและตั้งศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคตาในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด พร้อมขยายบริการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ให้ประชาชนเข้าถึงใกล้บ้าน
  2013-07-15 16:37
 • อังกฤษอนุมัติยาเบาหวานใหม่ฉีด 1 ครั้งต่อวัน ใช้ในสถานพยาบาลของรัฐ หวังลดความทรมานให้ผู้ป่วย ผู้เชี่ยว ชาญชี้ผู้ป่วยดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้น
  2013-07-03 13:27
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ให้อสม.เชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์และแพทยสภา เจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วตรวจหาเบาหวานได้แล้ว และเปิดกว้างให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดซื้ออุปกรณ์ 13 รายการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของอสม.ตามบทบาทการเป็นนักจัดการร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านได้
  2013-06-30 13:36
 • สปสช.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2556-2560 พัฒนาสิทธิประโยชน์ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เน้นนโยบายส่งเสริมล้างไตช่องท้องเป็นอันดับหนึ่ง และให้ความสำคัญกับการฟอกเลือดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยรายใหม่ รวมถึงพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายไต เผยผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายทุกปี ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 38,560 ราย เกินเป้าหมายไปกว่า 7,000 ราย จึงต้องเน้นควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ให้แทรกซ้อนเป็นไตวาย 
  2013-06-23 09:23
 • สาธารณสุข เร่งควบคุมป้องกันวัณโรค และปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยา ในปีนี้ใช้ระบบให้ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับภาคเอกชน สำรวจและค้นหาผู้ป่วยจากกลุ่มเสี่ยงสำคัญ โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ
  2013-05-29 12:51
 •   เมื่อวันที่ 7 มี.ค. กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มี.ค. โดยนพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในรอบ 10 ปีคนไทยมีแนวโน้มป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุใหญ่ที่สุดร้อยละ 60 เกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2 โรคนี้มีคนป่วยรวมเกือบ 15 ล้านคน ที่เหลือเกิดจากโรคนิ่วในไต ติดเชื้อที่ไต และเกิดจากการกินยาแก้ปวดติดต่อกันนานๆ และพบในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี
  2013-03-08 14:09
 • อะไรก็ดูดีไปหมด เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศมารวมกัน แต่จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ "โรคคอตีบ" ที่มีปัจจัยสำคัญคือการเดินทางเข้าออกของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจนเกิดการแพร่ระบาดลุกลามใหญ่โตในหลายจังหวัด จนกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาระดมความคิดหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนเพราะกลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลาย
  2013-01-07 16:52
 • ไม่กี่ทศวรรษก่อน ปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพที่ทั่วโลกกังวลคือ ผู้คนมีอาหารรับประทานไม่เพียงพอ แต่ปัจจุบันความวิตกด้านนี้เปลี่ยนเป็นคนกินดีอยู่ดีมากเกินไป
  2013-01-02 14:05
 •   10 ปีที่แล้ว องค์การอนามัยโลก สำรวจพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวาน 171 ล้านคน และทำนายว่า อีก 30 ปี จะมีผู้ป่วยเบาหวาน 366 ล้านคน เวลาผ่านไปไม่ถึง 30 ปี กลับพบว่า มีผู้ป่วยเบาหวาน 171 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของประชากรทั่วโลก
  2012-10-05 09:59
 •   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดนโยบายรักษาเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต. เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ มาตรฐานเดียวกัน มีระบบปรึกษาแพทย์ผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ขณะนี้ทำได้ผลดีใน รพ.สต. 1,000 แห่ง
  2012-07-09 15:12
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะติด กัดติดการสร้างสุขภาพดีประชาชน ลดป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตวาย โรคหัวใจ ซึ่งก่อความสูญทางเศรษฐกิจปีละ 3 แสนล้านบาท ให้รณรงค์อาหารโต๊ะจีนเป็นอาหารสร้างสุขภาพ และรณรงค์การลดการใช้ยาฟุ่มเฟือย จัดโครงการไข่ใหม่แลกยาเก่าติดฝาบ้าน เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
  2012-06-11 19:23
 • โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติ เพราะแต่ละปีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ผู้ป่วยเบาหวานหากดูแลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีพอจะมีผลแทรกซ้อนต่อร่างกาย โดยเฉพาะใน 3 อวัยวะสำคัญ คือ “ตา-ไต-ตีน”
  2012-06-07 19:37

Pages