เบาหวาน

  • โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติ เพราะแต่ละปีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ผู้ป่วยเบาหวานหากดูแลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีพอจะมีผลแทรกซ้อนต่อร่างกาย โดยเฉพาะใน 3 อวัยวะสำคัญ คือ “ตา-ไต-ตีน”
    2012-06-07 19:37

Pages