เบาหวาน

 • กรมการแพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวานมักพบโรคแทรกซ้อน “เบาหวานขึ้นตา” ระบุผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ควรรับการตรวจเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และผู้ที่ตั้งครรภ์ควรรับการตรวจทุก 3 เดือนจนกว่าจะคลอดบุตร เพื่อป้องกันตาบอดจากเบาหวาน รพ.ราชวิถีทำโครงการค้นหาผู้ป่วยเสี่ยงตาบอดจากเบาหวาน พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในชุมชนอ่านภาพจอประสาทตาผ่านกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัลได้ ช่วยประชาชนพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการตรวจจอประสาทตา
  2016-11-22 17:34
 • ในปี 2559 นี้ ประเด็นการรณรงค์วันเบาหวานโลก คือ "Eyes on Diabetes" โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองโรคเบาหวาน และการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน การพบโรคเบาหวานในระยะเริ่มแรก และให้การรักษาที่รวดเร็วจะลดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ซึ่งแต่ละโรคมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก และทำให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
  2016-11-16 21:43
 • เปิดผลสำรวจสุขภาพคนไทยด้วยการตรวจร่างกายครั้งล่าสุด พบแนวโน้มสิงห์อมควันลดลงเล็กน้อย ขณะที่ผู้ป่วยความดันโลหิต เบาหวาน ภาวะอ้วน สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผงะ! มีคนไม่รู้ตัวว่าป่วยอื้อ
  2016-11-16 14:12
 • นายกสมาคมโรคเบาหวาน ระบุ ไทยควบคุมเบาหวานในเกณฑ์ดีแต่จำเป็นต้องให้ความรู้ผู้ป่วยมากขึ้น ยืนยันยาบัญชียาหลักควบคู่การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมช่วยคนไข้ได้
  2016-10-25 16:53
 • กระทรวงสาธารณสุข ปรับและเพิ่มจุดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็น 12 จุด รอบสนามหลวง ถึงพระบรมมหาราชวัง เผยวันที่ 18 ต.ค.มีผู้มารับบริการ 5,000 กว่าคน ส่วนใหญ่ขอรับการปฐมพยาบาล ขอยาดม มีส่งรักษาต่อ 11คนด้วยภาวะความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดต่ำ แน่นหน้าอก เตือนผู้ป่วยเบาหวานเตรียมตัวให้พร้อมพกลูกอม น้ำหวานและยาประจำตัว
  2016-10-20 13:57
 • รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไม่ยอมกินยารักษาต่อเนื่องเพราะเข้าใจผิดคิดว่ากินยาทุกวันจะทำให้ไตวายเร็ว ตับแข็ง ชี้ผลดีการกินยารักษา 2 โรคนี้ต่อเนื่อง จะป้องกันการเกิดโรคไต โรคหัวใจได้ พร้อมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนเรื่องการทำงานหนักออกแรงว่าไม่ใช่การออกกำลังกาย ผลต่อสุขภาพต่างกัน หลังออกกำลังกายจะได้สารแห่งความสุขอารมณ์ดี ส่วนการทำงานออกแรงหนักจะได้ความเมื่อยล้า 
  2016-10-02 21:12
 • สธ.จ่อชงกฎหมายควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หลังพบสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และโรคไตวายเรื้อรัง เพื่อเป็นเครื่องมือทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค
  2016-09-17 23:17
 • เว็บไซต์เดอะการ์เดียนของอังกฤษนำเสนอความก้าวหน้าของธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาชีวิตมนุษย์ที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงนั่นคือ การรักษาแบบไบโออิเลคทรอนิกส์ โดย จีเอสเค ได้ประกาศร่วมมือกับบริษัทแอลฟาเบท หรือที่รู้จักในฐานะเป็นบริษัทแม่ของกูเกิลเพื่อพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าขนาดจิ๋วเท่าเมล็ดข้าวสำหรับปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคหอบหืด เบาหวาน และโรคเรื้อรังต่างๆ 
  2016-09-10 10:39
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนอันตรายจากการออกกำลังกายหักโหมจนเกินไป โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว 4 โรค อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ แนะควรตรวจเช็คร่างกายจากแพทย์ก่อนจะป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
  2016-09-09 20:34
 • รมว.สาธารณสุข ประชุม คกก.บริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ที่ศรีลังกา ร่วมกับ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก รับรองปฏิญญาว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการจัดการปัญหา NCDs พร้อมระบุประเด็นท้าทาย พัฒนากลไกจัดหายาและวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและรักษาโรค โดยใช้ระบบการจัดซื้อยาร่วมกันในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และลดการผูกขาดยาจำเป็น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์เหล่านี้ได้
  2016-09-09 14:29
 • สบส.ชูศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านรางกะพอน ต.ทุ่งทอง จ.กาญจนบุรี เป็นตัวอย่างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสุขภาพโดยทีม อสม. 23 คน หลังดำเนินการตั้งแต่ปี 46 เป็นต้นมา พบความสำเร็จ เช่น เป็นศูนย์บริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง ไม่มีคนป่วยโรคไข้เลือดออกติดต่อกัน 7 ปี ไม่มีผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นตะไคร้หอม ใบเมล็ดน้อยหน่า มาใช้แทนสารเคมีได้ผลดีมาก ตั้งเป้าขยาย ศสมช.ในปี 2560 จำนวน 6,469 แห่งทั่วประเทศ เป็นที่พึ่งด่านแรกของคนในชุมชน   
  2016-09-01 19:41
 • สธ.บรรจุวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านเป็น Service Plan ให้มีปฏิบัติใน รพ.ทั่วประเทศ หลังพบผู้ป่วยวัดความดันที่ รพ.ก่อนพบแพทย์มีค่าสูงกว่าความเป็นจริงถึง 30% เหตุ เหนื่อย เครียด ส่งผลแพทย์ให้ยาเกินจำเป็น ชี้การวัดความดันเองที่บ้านจะช่วยเตือนคุมระดับความดันโลหิต ปี 59 จับมือ คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ทำวิจัยใน 84 รพ. ระดมทุนซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตให้ รพ.เพื่อให้ผู้ป่วยไปวัดเองที่บ้าน 7 วันก่อนพบแพทย์ พร้อมวัดซ้ำที่ รพ.เพื่อเก็บข้อมูล
  2016-08-10 21:41

Pages