เปรม ติณสูลานนท์

 • , , , , , , , ,
  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการวัณโรคและโรคระบบทางการหายใจระดับชาติ ประจำปี 2558 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการกลาง สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมปาฐกถาพิเศษ ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมโรคร่วมกับสมาคมปราบวัณโรคฯ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทิศทางการดำเนินงานแก่แพทย์ พยาบาล นักวิชาการและบุคลากรสาธารณสุ
  2015-07-08 20:17
 • รมว.สธ.เผยสถานการณ์วัณโรค พบปัญหาผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาครบทุกคน และไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้น ปี 2556 มีประมาณ 113,900 ราย แต่ขึ้นทะเบียนรักษาเพียง 67,000 ราย หรือแค่ 60 % พบผู้ป่วยรายใหม่ ดื้อยา 2 % และรายเก่า 19 % สธ.เน้นหนัก 3 ยุทธศาสตร์ ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาเครือข่ายและระบบดูแล เพื่อลดป่วย ลดตาย ลดขาดยา ป้องกันเชื้อดื้อยา ตัดการแพร่เชื้อ ตั้งเป้าไทยปลอดวัณโรค
  2015-07-08 17:17
 • สังคมโลกนับตั้งแต่อดีตมีมุมมองเกี่ยวกับการทำแท้งที่เกี่ยวพันกับความเชื่อและศาสนาเป็นอย่างมาก สำหรับศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะนิกายโรมันคาธอลิคและกรีกออโธดอกซ์ ต่อต้านการทำแท้งในทุกกรณี ในขณะที่นิกายโปรเตสแตนต์มักมีแนวทางที่ผ่อนคลายมากกว่า สำหรับศาสนาอิสลามมีแนวทางที่ใกล้เคียงกัน คือ อนุญาตให้ทำแท้งได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจริงๆ เท่านั้น ส่วนศาสนาพุทธและฮินดูพบว่าไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนในคำสอน และเมื่อสำรวจมุมมองด้านกฎหมายและนโยบายเรื่องการทำแท้งในแต่ละประเทศก็มีแนวทางที่ต่างกันออกไป
  2015-03-03 11:35
 • เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งได้ปักหลักต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้มีการเลือกตั้ง อยู่ที่ด้านข้างเขาดิน ตรงข้ามรัฐสภามา ประมาณ 2 เดือน ได้เริ่มอดอาหารโดยรับประทานเฉพาะน้ำ น้ำผึ้ง และเกลือ มาตั้งแต่ 22 พ.ค. 57 รวมเวลาถึงตอนนี้ 15 วัน เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ได้มีแพทย์เข้าไปดูแลโดยเห็นแก่มนุษยธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ผลการตรวจร่างกายดังนี้
  2014-06-06 06:01