เภสัชกร

 • ตัวแทนกลุ่มเภสัชกร เตรียมหารือ อย. แก้ไขเพิ่มเติม ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ หลังผ่านกฤษฎีกาแล้วยังมีปัญหา ชี้หากพอใจจะยุติการเคลื่อนไหว แต่หากไม่ลงรอย เตรียมเคลื่อนไปสนช. และล่ารายชื่อทั่วประเทศเพื่อคัดค้าน หวั่นพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ จะทำให้เกิดปัญหายาชุดแพร่ระบาด ปัญหาจากการใช้ยาสเตียรอยด์ ทำให้ประชาชนเกิดความเสี่ยง ไม่ได้รับการคุ้มครองและไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ยันไม่ได้ทำเพื่อวิชาชีพเภสัชกร แต่ทำเพื่อประชาชน เหตุยาไม่ใช่ขนม จำเป็นคุมเข้ม และดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านยา
  2014-10-08 21:28
 • จากรายงานพิเศษเรื่อง “พ.ร.บ.ยา ... ล้าหลัง ต้องแก้ !!?” ตอนที่ 1 และ 2 ที่สำนักข่าว Health focus ได้เผยแพร่ไปแล้วนั้น ชัดเจนว่า พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความล้าหลังไม่ทันสถานการณ์ และมีช่องโหว่มากมายที่จำเป็นต้องปรับปรุง ทั้งหมดตอบโจทย์ความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข ... เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและประชาชนชาวไทยสำหรับ “พ.ร.บ.ยา ... ล้าหลัง ต้องแก้ !!?” ตอนสุดท้ายนี้ สำนักข่าว Health focus มุ่งหวังที่จะฉายภาพความแตกต่างระหว่าง ร่าง พ.ร.บ.ยา 2 ฉบับ ฉบับแรก เป็นของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อีกหนึ่งฉบับเป็นของภาคประชาชน
  2014-09-14 12:37
 • นอกจากความล้าหลังของพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ที่เชื่องช้ากว่าความเป็นจริงร่วม 50 ปีแล้ว แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้ “ชำแหละ” จุดอ่อน-ช่องโหว่ ของ พ.ร.บ.ยา ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่ 1.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 2.ราคายาและการเข้าถึงยา 3.การพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 4.การบังคับใช้กฎหมาย
  2014-09-13 20:04
 • ความหวาดวิตกขยายตัวไปทั่วทั้งแวดวงสุขภาพ ภายหลังอย. ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ยา เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ได้สำเร็จ นั่นเพราะ “สาระสำคัญ” ที่ปรับแก้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องให้บุคคลที่ไม่ใช่เภสัชกรสามารถจ่ายยาอันตรายได้ หรือแม้แต่การเปิดไฟเขียวให้สามารถนำยาที่ได้รับการรับรองมาผสมกันเป็นจ่ายให้ผู้ป่วยเป็นการเฉพาะรายได้ จะนำมาซึ่ง “ความเสี่ยง” ด้านสุขภาพระดับสูงสุด อย่างไรก็ดี ทุกวันนี้กฎหมายยาที่ใช้อยู่คือ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ต้องยอมรับว่า “ล้าหลัง”  และถึงแม้ว่าเคยมีการปรับแก้มาแล้ว 4 ครั้ง แต่ก็เป็นเพียงรายละเอียดยิบย่อย ความจำเป็นในการแก้ไขจึงมีอยู่ หากแต่ต้องเป็นไปในทิศทางที่ถูกควร
  2014-09-12 20:52
 • อีกนานแค่ไหนคนที่ผลิตภัณฑ์ยาอันตรายพวกนี้ถึงจะหมดไปจากสังคม เก็บเอาไว้เป็นโจทย์สำหรับเภสัชกรในการทำงานต่อไป และที่สำคัญที่สุดคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อไหร่จะปฏิรูประบบการควบคุมกำกับยาเพื่อความปลอดภัยของคนไทยเสียที
  2014-06-12 14:53
 • ในขณะที่เภสัชกรกลุ่มหนึ่งกำลังรณรงค์เกี่ยวกับยาไม่ปลอดภัยในชุมชน ในอีกมุมหนึ่งของสังคมยังมีเภสัชกรที่ไม่เคยได้รับรู้ความทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากยาชุด ยาสเตียรอยด์  ยังมุ่งผลกำไรขายยาพวกนี้ให้ร้านค้าร้านชำทั่วไปเอามาจำหน่ายได้ และที่สำคัญที่สุดคือ คำถามถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ที่จนบัดนนี้ก็ยังไม่เห็นความชัดเจน กับการเดินหน้าปฏิรูประบบการควบคุมกำกับยาเพื่อความปลอดภัยของคนไทย 
  2014-06-08 18:14
 • อย. จ่อลดโควตาร้าน ขย.2 ระบุเภสัชกรมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน หรือ ขย.1 ทั่วประเทศ พร้อมเร่งคลอดร่างประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ร้านขายยาที่ดีเพิ่มเติม หวังกฎกระทรวงเดินหน้าได้จริง เผยอยู่ในช่วงรับฟังความเห็น คาดประกาศได้ปลายปีนี้ จ่อคุม ขย.1 โดยเฉพาะต้องมีเภสัชกรประจำร้าน
  2014-05-13 11:10
 • อย.ออกกฎเหล็กร้านขายยา 2,000 แห่งทั่วประเทศ ประเภท 'ข.ย.2' ต้องมี'เภสัชกร'อยู่ประจำ ส่วนร้านขนาดเล็กต้องขยายพื้นที่ 8 ตร.ม.เพิกเฉยไม่ต่อใบอนุญาต
  2014-05-07 14:00
 • คมชัดลึก - ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวว่า ปัจจุบันการรับประทานยาในประเทศไทยยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่มาก เนื่องจากยาบางตัวมีผลกระทบ แต่ไม่มีการรวบรวมปัญหาอย่างเป็นระบบ ล่าสุด กพย.อยู่ระหว่างรวบรวมกรณีศึกษายาที่ไม่เหมาะสมทั่วประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือกับเภสัชกรประจำสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) รวมถึงโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โดยจะมีการศึกษายาที่ใช้ทั่วไป อย่างเช่น ยาพาราเซตามอลขนาด 325 มก.
  2014-04-30 10:15
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - สธ.เผยปีนี้มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่เกือบ 3,000 คน จัดสรรลงพื้นที่ตามเกณฑ์การกระจายบุคลากรแต่ละเขตสุขภาพ ระบุอีก 5 ปีบุคลากรทางการแพทย์ 3 สาขาจะเพียงพอต่อความต้องการ
  2014-04-02 08:30
 • สธ. ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่เกือบ 3,000 คน ก่อนส่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ 3 เมษายน 2557 นี้ พร้อมฝากให้มุ่งมั่นทำงานโดยยึดถือประชาชนเป็นหลัก เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี แม้ว่าต้องไปทำงานพื้นที่ห่างไกล เผยอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีบุคลากรด้านการแพทย์ 3 สาขาวิชาชีพนี้จบเพิ่ม 36,025 คน ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการ
  2014-04-01 13:34
 • แนวหน้า - ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้มีการตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ "เภสัชกร" อยู่ บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเรื่องของการเปิดร้านยา แต่เภสัชกรไม่อยู่ประจำร้าน หรือรับสมัคร เภสัชกรแขวนป้ายร้านยา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณอย่างเต็มเปา แต่ก็ยังสามารถพบเห็นกรณี ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง "ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ"เภสัชกรประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ก็ยังยอมรับว่าเคยถูกชักชวนให้ไปเป็นเภสัชกรแขวนป้าย โดย ผู้มาขอ มักจะอ้างว่า "ให้ช่วยเหลือเภสัชกรด้วยกันเอง เพราะอย่างไรก็เพื่อนพี่น้องร่วมวิชาชีพ ร่วมสถาบัน คนกันเอง ทั้งนั้น"
  2014-02-19 14:21

Pages