เภสัชกร

 • ในขณะที่เภสัชกรกลุ่มหนึ่งกำลังรณรงค์เกี่ยวกับยาไม่ปลอดภัยในชุมชน ในอีกมุมหนึ่งของสังคมยังมีเภสัชกรที่ไม่เคยได้รับรู้ความทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากยาชุด ยาสเตียรอยด์  ยังมุ่งผลกำไรขายยาพวกนี้ให้ร้านค้าร้านชำทั่วไปเอามาจำหน่ายได้ และที่สำคัญที่สุดคือ คำถามถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ที่จนบัดนนี้ก็ยังไม่เห็นความชัดเจน กับการเดินหน้าปฏิรูประบบการควบคุมกำกับยาเพื่อความปลอดภัยของคนไทย 
  2014-06-08 18:14
 • อย. จ่อลดโควตาร้าน ขย.2 ระบุเภสัชกรมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน หรือ ขย.1 ทั่วประเทศ พร้อมเร่งคลอดร่างประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ร้านขายยาที่ดีเพิ่มเติม หวังกฎกระทรวงเดินหน้าได้จริง เผยอยู่ในช่วงรับฟังความเห็น คาดประกาศได้ปลายปีนี้ จ่อคุม ขย.1 โดยเฉพาะต้องมีเภสัชกรประจำร้าน
  2014-05-13 11:10
 • อย.ออกกฎเหล็กร้านขายยา 2,000 แห่งทั่วประเทศ ประเภท 'ข.ย.2' ต้องมี'เภสัชกร'อยู่ประจำ ส่วนร้านขนาดเล็กต้องขยายพื้นที่ 8 ตร.ม.เพิกเฉยไม่ต่อใบอนุญาต
  2014-05-07 14:00
 • คมชัดลึก - ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวว่า ปัจจุบันการรับประทานยาในประเทศไทยยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่มาก เนื่องจากยาบางตัวมีผลกระทบ แต่ไม่มีการรวบรวมปัญหาอย่างเป็นระบบ ล่าสุด กพย.อยู่ระหว่างรวบรวมกรณีศึกษายาที่ไม่เหมาะสมทั่วประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือกับเภสัชกรประจำสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) รวมถึงโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โดยจะมีการศึกษายาที่ใช้ทั่วไป อย่างเช่น ยาพาราเซตามอลขนาด 325 มก.
  2014-04-30 10:15
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - สธ.เผยปีนี้มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่เกือบ 3,000 คน จัดสรรลงพื้นที่ตามเกณฑ์การกระจายบุคลากรแต่ละเขตสุขภาพ ระบุอีก 5 ปีบุคลากรทางการแพทย์ 3 สาขาจะเพียงพอต่อความต้องการ
  2014-04-02 08:30
 • สธ. ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่เกือบ 3,000 คน ก่อนส่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ 3 เมษายน 2557 นี้ พร้อมฝากให้มุ่งมั่นทำงานโดยยึดถือประชาชนเป็นหลัก เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี แม้ว่าต้องไปทำงานพื้นที่ห่างไกล เผยอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีบุคลากรด้านการแพทย์ 3 สาขาวิชาชีพนี้จบเพิ่ม 36,025 คน ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการ
  2014-04-01 13:34
 • แนวหน้า - ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้มีการตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ "เภสัชกร" อยู่ บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเรื่องของการเปิดร้านยา แต่เภสัชกรไม่อยู่ประจำร้าน หรือรับสมัคร เภสัชกรแขวนป้ายร้านยา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณอย่างเต็มเปา แต่ก็ยังสามารถพบเห็นกรณี ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง "ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ"เภสัชกรประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ก็ยังยอมรับว่าเคยถูกชักชวนให้ไปเป็นเภสัชกรแขวนป้าย โดย ผู้มาขอ มักจะอ้างว่า "ให้ช่วยเหลือเภสัชกรด้วยกันเอง เพราะอย่างไรก็เพื่อนพี่น้องร่วมวิชาชีพ ร่วมสถาบัน คนกันเอง ทั้งนั้น"
  2014-02-19 14:21
 • มติชน - กระทรวงสาธารณสุขบรรจุข้าราชการ 1,361 อัตรา 10 สายวิชาชีพ ทดแทนตำแหน่งว่าง-เกษียณ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ มีผล 28 ก.พ.นี้ กระจายทั่วประเทศเมื่อวันที่ 23 มกราคม นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แทนตำแหน่งที่ว่างในปีงบประมาณ 2557 ว่าอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้อนุมัติให้ปรับเกลี่ยตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ จัดสรรให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต เพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ในสายงานวิช
  2014-01-24 06:27
 • แพทย์ พยาบาล บุคลากรวิชาชีพสุขภาพรวมตัวเป็นกองทัพเสื้อกาวน์ เดินหน้าจากสยามไปยังเวทีอโศก ต่อต้านรัฐบาลคอร์รัปชัน หนุนปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ด้าน "สุเทพ" ร่วมเดินให้กำลังใจด้วย ศิริราชยันไม่เลือกข้าง แต่ออกมาแสดงพลังเพื่อความถูกต้อง
  2014-01-20 19:33
 • สธ.เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเหตุเป็นเบี้ยอยู่ยาก ไม่ใช่เงินเดือน หลังแพทย์ได้รับสูงกว่าวิชาชีพอื่นหลายเท่า สูงกว่าพยาบาล 8-28 เท่า พร้อมเสนอปรับยึดตามเกณฑ์โอที เพิ่มสวัสดิการและความก้าวหน้าชัดเจนเหมือนแพทย์ ด้าน "หมอประดิษฐ" รับแก้ความเหลื่อมล้ำสมบูรณ์ 100% คงไม่ได้ แต่ลดช่องว่างให้มากที่สุด
  2013-09-03 10:24
 • หมอชนบทเผยเยียวยาการทำ P4P คาดได้เงินภายใน ส.ค.ระบุวงประชุมค่าตอบแทนเห็นด้วยกับ KPI โรงพยาบาลชุมชน เตรียมทำรายละเอียดแต่ละพื้นที่ ด้านคณะทำงานย่อยชุดลดความเหลื่อมล้ำ เสนอปรับอัตราค่าตอบแทนแต่ละวิชาชีพใหม่ แนะอ้างอิงตามสัดส่วนการจ่ายโอที ชี้เภสัชฯควรได้ 60% จากค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาลควรได้ 55% เสนอให้ รพ.นำกำไรมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ PQO ของแพทย์ชนบท ชี้จ่าย 1% ของเงินเดือนน้อยเกินไป
  2013-08-16 17:06
 • “แพทย์”...“เภสัช”…“ทันตแพทย์”...เป็น 3 วิชาชีพ หลักที่สำคัญ ที่ต้องอาศัยคนเก่งมาเรียน เรียนจบแล้วบังคับไปทำงานใช้ทุนในพื้นที่ขาดแคลนที่ไม่ค่อยมีใครอยากอยู่ โรงพยาบาลอำเภอ เมื่อเทียบกับทางเลือกที่มีอยู่...โรงพยาบาลจังหวัดก็ได้เงินเท่ากัน จะไปไหน ใครก็ต้องอยากไปในที่ที่ดีกว่า
  2013-04-20 08:40

Pages