เภสัชกร

 • ประธาน กมธ.สาธารณสุข ยัน “แพทย์-ทันตแพทย์” มาตรฐานเดียวกัน ต่ออายุใบอนุญาต/สอบความรู้ทุก 5 ปี ถ้ามีการต่อต้าน สภาวิชาชีพต้องไปจัดการเคลียร์กันเอง
  2016-12-10 11:27
 • พยาบาลวิชาชีพ ระดม ส่งหนังสือถึงนายกฯ รมว.คลัง / รมว.สธ. ศูนยดำรงธรรม ร้องทบทวนค่าตอบแทนฉบับที่ 10 หลังสร้างความเหลื่อมล้ำผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ ทั้งที่ทำงานพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นกัน แต่ได้ค่าตอบแทนต่างกันหลายเท่า พร้อมยื่นข้อเสนอ สธ.จัดทำค่าตอบแทนฉบับที่ 11 ขอแยกหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนพยาบาลเฉพาะ เช่นเดียวกับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เหตุเป็นวิชาชีพกลุ่มงานรักษา และขอขยับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 ของอัตราค่าตอบแทนวิชาชีพแพทย์ หรือห่างจากเภสัชกรร้อยละ 10 เพื่อลดช่องว่างวิชาชีพ เพิ่มความเป็นธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพยาบาลในระบบ    
  2016-05-25 14:18
 • กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ไอเดียเจ๋ง นำกระปุกยาเปล่าประดิษฐ์ “เครื่องช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก” นำวัสดุเหลือใช้ทำประโยชน์ ช่วยลดความผิดพลาดการสั่งจ่ายยาในเด็กถึงร้อยละ 92.31 ลดเวลาคำนวณลงได้ร้อยละ 92.31 แถมพัฒนารูปแบบดึงดูดน่าใช้ ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหางานประจำ
  2016-05-25 12:53
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น และเภสัชกรเกียรติคุณ จำนวน 9 ราย และทรงเปิดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) รับสั่งชื่นชมผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรขยันเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ
  2016-05-22 12:12
 • กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ 3,045 คน ก่อนส่งไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพและ กทม.ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เผยข้อมูลปี 2556-2558 มีแพทย์ ทันตแพทย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลาออกแล้ว 3,221 คน เป็นแพทย์ 2,457คน ทันตแพทย์ 764 คน ส่วนใหญ่ลาออกไปศึกษาต่อ และกลับภูมิลำเนา
  2016-05-12 15:12
 • เภสัชกรทั่วประเทศ ร่วมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ต่อเนื่องปีที่ 2 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น มุ่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ พัฒนาบทบาทร่วมเป็นทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชน รองรับสังคมสูงอายุ ขณะที่ สปสช.หนุนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากปัญหาใช้ยาไม่เหมาะสม   
  2016-04-19 18:01
 • คกก.กำลังคนสุขภาพ ตั้ง 16 คณะทำงาน ขีดเส้น 6 เดือนได้ข้อเสนอนโยบายเพื่อวางแผนกำลังคนสุขภาพ ทั้งจำนวนและสมรรถนะของบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ รับการเปลี่ยนแปลงใน 10 ปีข้างหน้า พร้อมเปิดผลสำรวจพบบัณฑิตจากโครงการ 1 แพทย์ 1 อำเภอ และเภสัชกรชนบท สร้างโอกาสการศึกษาให้นักเรียนจากชนบทได้มากกว่าหลักสูตรอื่น มีสัดส่วนลูกเกษตรกรเข้าศึกษา และบัณฑิตมีแนวโน้มที่ตั้งใจจะทำงานในชนบทมากกว่าหลักสูตรอื่น
  2015-10-20 19:26
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจธุรกิจ : ร้านยาคึกคัก เชนสโตร์แห่ปูพรมสาขาชิงส่วนแบ่งตลาด 2.9 หมื่นล้าน ระบุตลาดแข่งแรง แนวโน้มแย่งตัวเภสัชกร ยักษ์ค้าปลีกมากันครบทั้ง "เทสโก้-บิ๊กซี" ชู จุดขายวันสต็อปเซอร์วิส "ซูรูฮะ" ตั้งเป้าเปิดอีก 100 สาขาใน 5 ปี เครือ ร.พ.ธนบุรีเดินหน้าขยายลงทุนร้านยาเอเพ็กซ์
  2015-08-31 15:28
 • มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ได้จัดงาน“มูลนิธิเภสัชฯ มหิดล รวมพลรำลึก อ.ประดิษฐ์”  ขึ้นเนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ คณบดีผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้จากไปครบ 30 ปี พร้อมมอบเหรียญรางวัล “ประดิษฐ์ หุตางกูร” ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเภสัชมหิดลผู้สืบทอดเจตนารมณ์ท่านอาจารย์จนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้เภสัชรุ่นหลัง จำนวน 9 รางวัล
  2015-08-28 13:07
 • บรรจุตำแหน่ง ขรก. สธ. ยังไม่คืบ คปร.ขอข้อมูล สธ.แจงเพิ่ม 29 มิ.ย. นี้ เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพฯ รอดูผล เตรียมเคลื่อนไหวขอความเป็นธรรมทำเนียบรัฐบาล  7 ก.ค. นี้ พร้อมตัดพ้อคำพูด “ตำแหน่ง ขรก.ทรงเกียรติ มีคุณค่า ไม่ใช่บรรจุให้ใครก็ได้” แถมจำกัดให้แค่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ชี้ไม่เป็นธรรม เหตุระบบสาธารณสุขทำงานคนเดียวไม่ได้
  2015-06-27 10:16
 • กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ 2,960 คน ที่จะบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน และไปปฏิบัติงานในพื้นที่เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ใน 18 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป รมว.สธ.เผย ปัจจุบันมีแพทย์ในสังกัด สธ.เพียง 15,403 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 4,155 คน การให้บริการที่เหมาะสมที่สุดคือ 1 ต่อ 800 คน ขณะที่ทันตแพทย์ มี 4,854 คน ให้บริการประชาชนอัตรา 1: 13,185 คน ซึ่งการให้บริการที่เหมาะสมคือ 1: 500 คน บุคลากร 2 สายงานนี้จึงมีภาระงานหนัก สธ.จึงได้เร่งการผลิตเพิ่ม แต่การผลิตบุคลากร 2 สาขานี้ต้องใช้เวลานาน 6 ปี
  2015-05-14 14:32
 • นสพ.มติชน : กลุ่มเภสัชกรยื่น 1,633 รายชื่อ ต่อสภาวิชาชีพ ค้านร่าง'พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537' ฉบับปรับปรุง ยันลิดรอน ไม่ชอบธรรม จี้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญถามความเห็นสมาชิก
  2014-11-18 13:49

Pages