เภสัชกร

 • กรมสุขภาพจิต เร่งเพิ่มศักยภาพเภสัชกรจิตเวชทั่วประเทศ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
  2017-03-31 23:29
 • เภสัชกร ชี้ประชาชนยังขาดความรู้เรื่องยา เชื่อโฆษณาโดยไม่วิเคราะห์ ระบุยาที่ดีต้องไม่ออกฤทธิ์หวือหวา-ทันทีทันใด
  2017-03-29 17:04
 • มติ ก.พ.เห็นชอบเพื่อให้ ขรก.ที่เป็นนักศึกษาคู่สัญญาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 รวม 1,922 ตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรื่อนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
  2017-03-15 13:58
 • “หมอประดิษฐ์” ชี้ บรรจุแพทย์จบใหม่ล่าช้า 9 เดือน สะท้อนวิกฤตบริหารบุคลากรในระบบสาธารณสุข กระทบขวัญกำลังใจและเชื่อมั่นในระบบราชการ เหตุการบริหารบุคลากร สธ.ขึ้นอยู่กับ ก.พ. แนะ ก.พ.หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ควรเปิดให้ สธ.บริหารเอง ขณะเดียวกันยังเป็นผลจากนโยบายจำกัดกำลังคน ชี้รัฐต้องเปิดไฟเขียวให้ในหน่วยงานที่มีปัญหาและขาดแคลนบุคลากร เช่น สายงานสาธารณสุข
  2017-01-28 08:29
 • ประธาน กมธ.สาธารณสุข ยัน “แพทย์-ทันตแพทย์” มาตรฐานเดียวกัน ต่ออายุใบอนุญาต/สอบความรู้ทุก 5 ปี ถ้ามีการต่อต้าน สภาวิชาชีพต้องไปจัดการเคลียร์กันเอง
  2016-12-10 11:27
 • พยาบาลวิชาชีพ ระดม ส่งหนังสือถึงนายกฯ รมว.คลัง / รมว.สธ. ศูนยดำรงธรรม ร้องทบทวนค่าตอบแทนฉบับที่ 10 หลังสร้างความเหลื่อมล้ำผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ ทั้งที่ทำงานพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นกัน แต่ได้ค่าตอบแทนต่างกันหลายเท่า พร้อมยื่นข้อเสนอ สธ.จัดทำค่าตอบแทนฉบับที่ 11 ขอแยกหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนพยาบาลเฉพาะ เช่นเดียวกับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เหตุเป็นวิชาชีพกลุ่มงานรักษา และขอขยับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 ของอัตราค่าตอบแทนวิชาชีพแพทย์ หรือห่างจากเภสัชกรร้อยละ 10 เพื่อลดช่องว่างวิชาชีพ เพิ่มความเป็นธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพยาบาลในระบบ    
  2016-05-25 14:18
 • กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ไอเดียเจ๋ง นำกระปุกยาเปล่าประดิษฐ์ “เครื่องช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก” นำวัสดุเหลือใช้ทำประโยชน์ ช่วยลดความผิดพลาดการสั่งจ่ายยาในเด็กถึงร้อยละ 92.31 ลดเวลาคำนวณลงได้ร้อยละ 92.31 แถมพัฒนารูปแบบดึงดูดน่าใช้ ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหางานประจำ
  2016-05-25 12:53
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น และเภสัชกรเกียรติคุณ จำนวน 9 ราย และทรงเปิดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) รับสั่งชื่นชมผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรขยันเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ
  2016-05-22 12:12
 • กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ 3,045 คน ก่อนส่งไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพและ กทม.ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เผยข้อมูลปี 2556-2558 มีแพทย์ ทันตแพทย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลาออกแล้ว 3,221 คน เป็นแพทย์ 2,457คน ทันตแพทย์ 764 คน ส่วนใหญ่ลาออกไปศึกษาต่อ และกลับภูมิลำเนา
  2016-05-12 15:12
 • เภสัชกรทั่วประเทศ ร่วมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ต่อเนื่องปีที่ 2 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น มุ่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ พัฒนาบทบาทร่วมเป็นทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชน รองรับสังคมสูงอายุ ขณะที่ สปสช.หนุนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากปัญหาใช้ยาไม่เหมาะสม   
  2016-04-19 18:01
 • คกก.กำลังคนสุขภาพ ตั้ง 16 คณะทำงาน ขีดเส้น 6 เดือนได้ข้อเสนอนโยบายเพื่อวางแผนกำลังคนสุขภาพ ทั้งจำนวนและสมรรถนะของบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ รับการเปลี่ยนแปลงใน 10 ปีข้างหน้า พร้อมเปิดผลสำรวจพบบัณฑิตจากโครงการ 1 แพทย์ 1 อำเภอ และเภสัชกรชนบท สร้างโอกาสการศึกษาให้นักเรียนจากชนบทได้มากกว่าหลักสูตรอื่น มีสัดส่วนลูกเกษตรกรเข้าศึกษา และบัณฑิตมีแนวโน้มที่ตั้งใจจะทำงานในชนบทมากกว่าหลักสูตรอื่น
  2015-10-20 19:26
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจธุรกิจ : ร้านยาคึกคัก เชนสโตร์แห่ปูพรมสาขาชิงส่วนแบ่งตลาด 2.9 หมื่นล้าน ระบุตลาดแข่งแรง แนวโน้มแย่งตัวเภสัชกร ยักษ์ค้าปลีกมากันครบทั้ง "เทสโก้-บิ๊กซี" ชู จุดขายวันสต็อปเซอร์วิส "ซูรูฮะ" ตั้งเป้าเปิดอีก 100 สาขาใน 5 ปี เครือ ร.พ.ธนบุรีเดินหน้าขยายลงทุนร้านยาเอเพ็กซ์
  2015-08-31 15:28

Pages