เมดิคัลฮับ

 • แม้จะมีเสียงคัดค้านจากบรรดาเอ็นจีโอ และเครือข่ายแพทย์ชนบทอยู่บ้าง ด้วยเหตุผลเรื่องการแย่งแพทย์ หรือทำให้ชนบทขาดแคลนแพทย์ในการรักษาคนไทย แต่โครงการ "เมดิคัลฮับ" ก็ยังคงเป็นโครงการที่รัฐบาลดันสุดตัวต่อไป
  2013-09-02 10:52
 • Hfocus—ยังเป็นที่ถกเถียงกันถึงทุกวันนี้ ถึงความเหมาะสมของการนำนโยบายเมดิคัลฮับมาใช้ในประเทศไทย นโยบายนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยแต่อย่างใด ก่อกำเนิดอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร แต่ยังคงเป็นที่ถกเถียง ว่าผลกระทบและจุดจบของนโยบายนี้จะเป็นเช่นไร ที่สำคัญปัจจัยของการขับเคลื่อนนโยบายเมดิคัลฮับมิได้อยู่ที่รัฐบาลไทยเท่านั้น แต่อยู่ที่ทุนและตลาดทั้งในและนอกประเทศอีกด้วย จากนี้ไป สุขภาพที่ดีของคนไทยคงต้องวัดดวงกับความเข้มแข็งของรัฐบาลไทย ว่าจะมีแรงต้านพอที่จะไม่ถูกยั่วยุโดยการรุกคืบของทุนหรือไม่  
  2013-08-21 09:36
 • จบลงแล้วสำหรับการโยกย้ายฟ้าผ่าครั้งใหญ่ภายในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ครั้งแรกของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. ซึ่งสั่นสะเทือนกระทรวงหมอพอสมควร
  2013-08-16 09:32
 • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคที่เริ่มเดินหน้าเต็มตัวในปี 2545 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบสุขภาพและการรักษาโรคแก่คนไทยเกือบทุกคน  ในท่ามกลางความเจริญทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทุกคนควรต้องมีหลักประกันสุขภาพเพราะค่าใช้จ่ายทางการแพทย์นั้นแพงมาก แม้แต่เศรษฐีก็ยังอาจล้มละลายได้ และเมื่อคนไทยกว่า 99% มีหลักประกันสุขภาพ ภาวะเสี่ยงต่อการล้มละลายก็มาอยู่ในมือของโรงพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในชนบท
  2013-08-13 08:22
 • นายกรัฐมนตรี เล็งพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางจัดประชุมวิชาการระดับโลกด้านการแพทย์ ในโครงการเมดิคัลฮับ
  2013-06-27 16:43
 • แพทย์ชนบทเผย กระทรวงสาธารณสุขไม่เคยมีแผนการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในชนบทอย่างจริงจัง ความเหลื่อมล้ำของแพทย์ระหว่างกรุงเทพกับภาคต่างๆยังสูงมาก ภาคอีสานมีแพทย์เฉลี่ยต่อประชากรน้อยที่สุด คือมีแพทย์เฉลี่ยเท่ากับประเทศกัมพูชาและลาว ในขณะที่กรุงเทพนั้นมีแพทย์เพิ่มขึ้นอย่ามาก แต่ก็ใช่ว่าคนกรุงเทพจะเข้าถึงบริการสุขภาพไม่รอนาน แต่กลับรอนานยิ่งกว่าเพราะแพทย์ส่วนใหญ่ไหลสู่โรงพยาบาลเอกชนและบริการการแพทย์ด้านการเสริมความงาม
  2013-05-19 14:03
 • , , ,
   
  2013-05-09 20:20
 • นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมเชิงนโยบายการพัฒนาศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ Medical Hub กำหนดแนวทางการพัฒนา 4 ด้าน มุ่งพัฒนาวงการแพทย์ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ เดินหน้าตั้งคณะทำงานพิจารณารายละเอียดตามนโยบายและหลักการ
  2013-05-09 20:11
 • สืบเนื่องจากการคัดค้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานหรือ P4P ของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายเมดิคัลฮับที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจการแพทย์เอกชน มีความสอดคล้องกัน
  2013-05-09 12:13
 • ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง 12 ปีแล้ว สำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองแรกเริ่มงบประมาณรายหัวอยู่ที่ 1,200 บาท ปัจจุบันเพิ่มสูงเป็น 2,955 บาท ในปี 2557 งบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อยู่ที่ 1.8 แสนล้านบาท
  2013-05-06 10:23
 • แพทย์ชนบท...เป็นกลุ่มแพทย์มีปัญหาจากระบบจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ P4P และยังลุกลามบานปลายกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างแพทย์ด้วยกันเอง
  2013-04-26 09:56
 •  
  2013-04-23 10:50

Pages