เมดิคัล ฮับ

 • ประธานทีดีอาร์ไอ ชงรัฐตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริการสุขภาพ แนะรัฐบาล แก้กฎหมายเปิดช่องดึงแพทย์-พยาบาล-บุคลากรสาธารสุขต่างประเทศ เข้ามารักษาคนต่างชาติในไทย ระบุ เมดิคัล ฮับ โกยรายได้ปีละ 1 แสนล้าน แต่ต้องไม่กระทบการบริการคนในประเทศ
  2016-10-11 15:25
 • ประธานทีดีอาร์ไอ หวั่น สังคมสูงอายุ-ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซ้ำเติมเศรษฐกิจ กระทบระบบสุขภาพ เสนอทางออก เร่งปั๊มกำลังซื้อ-เพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชน
  2016-10-11 11:54
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เมดิคัลฮับบนสายการบินไทยทั้งในและระหว่างประเทศทุกเที่ยวบินผ่านวีดิทัศน์ และนิตยสารสวัสดี เจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาลและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตัดสินใจเลือกบริการ ชูไทยมีความพร้อมเหนือคู่แข่ง 4 ด้าน ทั้งสถานพยาบาลคุณภาพสูง ราคาบริการไม่แพง เทคโนโลยีทันสมัย และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เน้นย้ำเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างรายได้เข้าประเทศ
  2016-08-14 20:07
 • คณะกรรมการอํานวยการฯ Medical and Wellness Tourism เตรียมเสนอกระทรวงการคลังขอสนับสนุนงบประมาณที่ได้รับจากการจัดเก็บค่าวีซ่า พร้อมหาแนวทางพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย พร้อมหาแนวทางพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในกลุ่มที่ใช้หนังสือเดินทางธรรมดาทุกคน เผยที่ผ่านมาไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายการรักษาจากชาวต่างชาติได้ปีละกว่า 300 ล้านบาท
  2016-08-10 17:46
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขยายบริการในโครงการเมดิคัลฮับ ในปีนี้เพิ่มการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ และกี๊ฟ ให้แก่คู่สมรสชาวจีนโดยไม่กระทบและไม่ขัดกฎหมาย ดึงโรงพยาบาล/คลินิกที่มีความพร้อมในการให้บริการเฉพาะ 65 แห่งทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ
  2016-07-24 19:43
 • ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ตั้งคำถามถึงนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศชัดเจนล่าสุดว่า จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ เพื่อหารายได้เข้าประเทศ เป็นการตั้งคำถามท่ามกลางสภาพระบบสาธารณสุขของไทยที่ยังประสบปัญหา รพ.รัฐคิวแน่น บุคลากรให้บริการในระบบรัฐที่ไม่เพียงพอ แต่ยังหาญกล้าที่จะประกาศให้ไทยเป็น Medical Hub ขณะที่การแก้ปัญหาระบบบริการสาธารณสุขของภาครัฐยังไม่มีความชัดเจน และเรียกได้ว่ายังมองไม่เห็นว่าจะทำได้สำเร็จในเร็ววัน ดังนั้นการนำทรัพยากรที่ยังมีไม่พอไปรองรับเพื่อต้องการหารายได้เข้าประเทศน่าจะเป็นสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสีย 
  2016-03-05 23:59
 • ปราเสริฐ-ชาตรีหลังจากที่การผลักดันให้ประเทศ ไทยก้าวสู่ความเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” หรือ “เมดิคัล ฮับ” ในเฟสแรกเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ก่อให้เกิดดอกผลอันเป็นรูปธรรม ต่อพัฒนาการด้านการแพทย์ของไทย ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างชัดเจน
  2013-08-26 15:18
 • นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” หรือ “เมดิคัล ฮับ” ถูกจุดพลุขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อดึงดูดคนต่างชาติให้เข้ามารับการรักษาพยาบาล เป็นการเพิ่มพูนรายได้เงินตราต่างประเทศให้กับประเทศไทย
  2013-08-05 06:58
 •  
  2013-02-26 11:31
 •  
  2012-12-26 10:54
 •   นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ "เดลินิวส์" ถึงความคืบหน้าในการวางแผนประชาสัมพันธ์ความเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์นานาชาติ (เมดิคัล ฮับ) ของประเทศไทย ว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อนำไปเผยแพร่ทั่วโลกโดยกรอบความคิด คำพูด รูปภาพที่จะใช้ในการสื่อสารนั้นดำเนินการเสร็จแล้ว โดยสื่อที่ผลิตจะเน้นนำไปเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทั่วโลกหลายสิบฉบับ เช่น นิตยสารไทม์ส หนังสือสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นระดับสากล ขณะเดียวกันจะเผยแพร่ในประเทศด้วยทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โดยเน้นเป็นภาษาอังกฤษ
  2012-12-17 15:44
 •  
  2012-12-07 15:54

Pages