เมดโทรนิค

  • เมดโทรนิค และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เน้นคุณค่าผลการรักษาทางคลินิกมาใช้ในเชิงปฏิบัติโดยเริ่มที่โปรแกรมลดการติดเชื้อจากการฝังอุปกรณ์กระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดฝัง
    2019-04-19 13:49