เมทานอล

  • อย. เผาทำลายแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร เตือนเป็นวัตถุอันตราย มีส่วนผสมของเมทานอล พบขณะนี้ยังตกมาตรฐาน ผสมเมทานอลเกินกว่าที่กำหนดอื้อ เผยจุดใช้แล้วแสบจมูก ปวดศีรษะ ตาพร่า หากปริมาณมากเกินอาจทำให้เสียชีวิต เตือนโรงแรม ภัตตาคาร ซื้อมาใช้โทษเดียวกับคนจำหน่ายและผลิต
    2014-06-18 19:20