เรื่องเด่น

 • อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบายวัคซีนไฟเซอร์ เพราะเหตุใดต้องผสมน้ำเกลือ!! เหตุเป็นข้อกำหนด เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดเข้มข้น ต้องมีการผสมกับน้ำเกลือ โดย 1 ขวดจะเท่ากับ 6 โดส   พร้อมเผยรายละเอียด 4 กลุ่มรับวัคซีน โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า กระตุ้นเข็ม 3 รับวัคซีน 7 แสนโดส 
  2021-07-30 15:32
 • เปิดแบบจำลองคณิตศาสตร์คาดการณ์ “ผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิตโควิด19” หากไม่มีล็อกดาวน์ติดเชื้อพุ่งเกิน 40,000 รายเดือน ก.ย. แต่หากมาตรการล็อกดาวน์มีประสิทธิภาพ 25% นาน 2 เดือน ผู้ติดเชื้อจะลดลง 2 หมื่นกว่าราย ส่วน 7 วันที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันในชุมชนพบ 13,605-17,408 ราย เสียชีวิตเฉลี่ย 124 รายต่อวัน ด้าน “หมอโอภาส” ย้ำล็อกดาวน์วันนี้ ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นระยะหนึ่ง จากนั้น 2-4 สัปดาห์ จะเห็นผลชัด!
  2021-07-30 14:54
 • ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังจ.ภูเก็ต กับขั้นตอนการขอเดินทางเข้าและการพักอยู่ในประเทศไทยที่ยังคงมีความยุ่งยาก แต่อย่างไรก็ตามพวกเขารู้สึกว่าการได้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยยังมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความยุ่งยากเหล่านี้
  2021-07-30 14:41
 • ชมรมเภสัชชนบทเห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนและพบว่าท่านสามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงยา Favipiravir ได้อย่างเพียงพอทั่วถึงและเท่าเทียม จึงขอเรียกร้องให้องค์การเภสัชกรรม กองทัพบกและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา ร่วมกันดําเนินการอย่างเร่งด่วนภายในเดือนสิงหาคม
  2021-07-30 14:07
 • สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ชุดตรวจโควิด และพบว่าตัวเองติดโควิด แต่อาการน้อยหรือไม่มีอาการ แล้วยังหาเตียงที่โรงพยาบาลไม่ได้ หากสนใจเข้าสู่ระบบแยกรักษาตัวที่บ้าน โดยจะมีโรงพยาบาลคอยดูแลทั้งเรื่องการให้ปรึกษา ติดตามอาการ ยาและอาหาร สามารถเข้าสู่ระบบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้นะ
  2021-07-30 09:57
 • “อนุทิน” รับมอบวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสล็อตแรก! จากสหรัฐสนับสนุนให้ไทย พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นดำเนินการฉีดกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรการแพทย์ด่านหน้าบูสเตอร์ โดส 700,000 โดส ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฯลฯ
  2021-07-30 09:34
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างจังหวัดครอบคลุมมากขึ้น ตั้งแต่ส.ค.เป็นต้นไป ตั้งเป้าฉีดใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม 70% ของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และ อสม.
  2021-07-29 19:22
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ อายุ 18 ปีขึ้นไป เริ่มฉีดตั้งแต่ 1-6 ส.ค. ไม่รับวอล์กอิน และไม่รับผู้ไม่ลงทะเบียนผ่านระบบ
  2021-07-29 18:46
 • ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 หนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญ คือ โรคในช่องปาก ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยสูงวัยที่มีภาวะโรคดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ หัวหน้าโครงการวิจัยนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคในปาก จึงได้เริ่มการศึกษาโรคดังกล่าวในประชากรสูงวัย เพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาวิเคราะห์เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงวัยมีบั้นปลายชีวิตที่เป็นสุข 
  2021-07-29 18:28
 • เปิดตัวเลขภาพรวมฉีดวัคซีนโควิดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 28 ก.ค. สะสม 5,668,720 โดส จากประชาชนกรุงเทพฯตั้งเป้า 7.6 ล้านราย กรมควบคุมโรคเผยผลสำรวจประชาชนในกทม. ทั้ง 50 เขต จำนวน 1,500 ราย ถามว่าได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มแล้วหรือไม่ พบว่า 76.5% ได้รับแล้ว ส่วนคำถาม “ผู้สูงอายุในบ้านฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่” พบว่า ฉีดวัคซีนแล้ว 79.92%
  2021-07-29 16:24
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยรายละเอียดหลังพบกลุ่มหลอกขายสิทธิ์ฉีดวัคซีนศูนย์บางซื่อ พบเป็นลูกจ้างค่ายมือถือมาเติมทะเบียน หลอกเงินคนฉีดวัคซีน ย้ำ! ยังไม่พบเจ้าหน้าที่กรมฯ เกี่ยวข้อง หากมีเอี่ยมพร้อมตั้งกก.สืบข้อเท็จจริง เอาผิดถึงที่สุด
  2021-07-29 15:38
 • กรมการแพทย์ขออภัยกรณีความแออัดเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนศูนย์บางซื่อฯ และเลื่อนเวลาลงทะเบียน พยายามแก้ไขให้ดีที่สุด พร้อมย้ำ! สถานีกลางบางซื่อเปิดขึ้นเพื่อเก็บตกฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง เน้นคนสูงอายุในกทม. และปริมณฑล คนไร้บ้านฯลฯ
  2021-07-29 15:12

Pages