เรื่องเด่น

 • สป.สธ.เดินสายประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังคน 4 ภาค เตรียมวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังคนด้านสุขภาพทั้งประเทศ เผยเป็นครั้งแรกของ สธ.ในรอบหลายสิบปี พร้อมสั่งหน่วยบริการทุกระดับตั้งแต่ รพ.สต./รพช./รพศ./รพท. เร่งวิเคราะห์อัตรากำลังในหน่วยบริการตนเอง แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. นี้
  2015-03-02 20:28
 • อดีตปลัดกระทรวงแนะ "สธ.-สปสช." ยอมรับโมเดลการบริหารงบประมาณระบบสุขภาพจากคนกลาง ชี้ ชุด คณิศ ถือว่าเป็นกลางศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อให้ปัญหาขัดแย้งมีข้อยุติ แต่ส่วนตัว อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบริหารงบ แจงถ้ายังจัดการเหมือนเดิม ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนที่เกิดขึ้น ยันไม่มีเหตุผลเพียงพอปลดปลัดสธ.เหตุขัดแย้งเรื่องแนวคิดต่างกันเท่านั้น เสนอยกเรื่องที่เห็นร่วมกัน เช่น พัฒนาการล่าช้าเด็กไทย มาเป็นวาระหลักบริหารร่วม รมว.-ปลัด
  2015-03-02 19:51
 • นสพ.สยามรัฐ : จากกรณีปัญหาความขัดแย้งยืดเยื้อ ลากยาวข้ามปีตั้งแต่ปี 2557 ถึงต้นปี 2558 กับ "ศึกในกระทรวงหมอ" ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กรณีรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ลงตัว
  2015-03-02 16:02
 • นสพ.มติชน : นพ.รัชตะเผยหารือกับปลัดสธ.ยันแล้ว ยืนยันให้ อัมมาร เป็นประธานคกก.ตรวจสอบข้อมูลเหมือนเดิม ด้านปลัดสธ.ยันใช้สิทธิ์ตามระเบียบข้าราชการที่ทำได้ พร้อมให้ความร่วมมือหากจะเดินหน้าต่อ แนะควรใช้คกก.ตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐของ สธ. ที่รมว.สธ.แต่งตั้งไว้เมื่อก.พ.58 มาตรวจสอบการใช้เงินทั้ง สธ.และสปสช.ได้
  2015-03-02 15:07
 • นสพ.มติชน : ความไม่ลงรอยของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระหว่าง "ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน" รัฐมนตรีว่าการ สธ. กับ "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัด สธ.ซึ่งมีผลทำให้การขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุขต่างๆ เป็นไปอย่างติดขัดและล่าช้า ต่อมามีกระแสข่าวว่า ศ.นพ.รัชตะได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ให้โยกย้าย นพ.ณรงค์ออกจากตำแหน่ง แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอเวลาให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ล่าสุด "มติชน" ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นพ.ณรงค์ถึงกระแสข่าวดังกล่าว
  2015-03-02 14:49
 • นักวิชาการเสนอ สปช.เก็บภาษีสุราแบบผสม ทั้งตามปริมาณและมูลค่าที่คิดจากราคาขายปลีก พร้อมปรับเพดานภาษีสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ชี้ช่วยลดผลกระทบการบริโภค ให้ความเป็นธรรมผู้ผลิต ลดการเลี่ยงภาษี 
  2015-03-01 15:31
 • รมว.สธ. กำชับทุกจังหวัดเข้มมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมักพบการระบาดในช่วงต้นปี ทั้งการเฝ้าระวัง การรักษาด้วยยาโอเซลทาร์มิเวียร์ การควบคุมโรค และการให้ความรู้ประชาชน เผยต้นปี 2558 นี้พบผู้ป่วยจำนวน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีผู้ป่วย 10,032 ราย เสียชีวิต 8 ราย ส่วนข่าวโซเชียล กรณีพบการระบาดในรพ.แห่งหนึ่ง ข้อเท็จจริงพบผู้ป่วยไม่ถึง 10 ราย รพ.เพิ่มมาตรการควบคุมโรคและเฝ้าระวังแล้ว แนะประชาชนป้องกันตัวเอง โดยล้างมือบ่อยๆ หากป่วยเป็นหวัดให้สวมหน้ากากอนามัย หยุดเรียนหยุดงานจนกว่าจะหายป่วย กลุ่มเสี่ยงให้รีบพบแพทย์ ส่วนประชาชนทั่วไปหาก 48 ชั่วโมงอาการไม่ดีขึ้น หรืออาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันที
  2015-03-01 14:38
 • ปลัดสธ.สนับสนุนโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 18 แห่งทั่วประทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ให้บริการด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม ด้วยมาตรการ 5 ประการ ได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จัดระบบภายในเพื่อการป้องกัน ระบบเฝ้าระวัง ระบบการตรวจสอบภายใน และการปราบปราม ลงโทษ ที่รวดเร็ว ขณะนี้มีโรงพยาบาลคุณธรรมแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร มีชมรมจริยธรรมในสถานบริการสาธารณสุขแล้ว 886 ชมรม
  2015-03-01 14:12
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ของโรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาศักยภาพให้สามารถผ่าตัดรักษาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดคลอด ไส้เลื่อน พัฒนาระบบโปรแกรมเยี่ยมบ้านสำเร็จรูปของทีมหมอครอบครัว รู้จักบ้านผู้ป่วย บันทึกการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ทันที ไม่ตกหล่น
  2015-03-01 11:27
 • สธ.รอ ครม.อนุมัติบรรจุ ขรก.สธ. ตามมติ ครม.ปี 55 รอบ 3 จำนวน 7,547 อัตรา เผยส่งข้อมูลเสนอตั้งแต่ ม.ค. แล้ว แถมเชิญ 5 หน่วยงานรับฟังชี้แจงข้อมูล พร้องแจงข้อท้วงติง ก.พ. ถ่ายโอนภารกิจต้องโอนถ่ายทั้งพวงบริการ หากโอนแยกหน่วยบริการอาจกระทบประชาชนได้
  2015-03-01 10:25
 • รองประธานาธิบดีเมียนมาร์ เยี่ยมชมสปสช. ดูงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ชื่นชมไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาสาธารณสุขทำให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ ลดปัญหาความยากจนจากการต้องจ่ายค่ารักษาได้ ชี้เป็นก้าวแรกความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปรับใช้ต่อไป  
  2015-02-27 14:16
 • นสพ.มติชน : รองนายกฯยงยุทธ มีคำสั่งให้ สธ.นำร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบกลับไปหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หลัง เสาวณี สุวรรณชีพ สนช.ทำหนังสือถึงสนง.เลขาธิการรัฐสภา ระบุได้รับการร้องเรียนจากสมาคมยาสูบว่า ร่าง กม.คุมยาสูบลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ด้าน รมว.สธ.เตรียมหารือคกก.ยาสูบ ยันสธ.ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้ว
  2015-02-27 14:03

Pages