เรื่องเด่น

 • พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. เตรียมเคลื่อนไหวทวงถามความคืบหน้าบรรจุ ขรก.สธ. รอบ 3 จำนวน 7,547 ตำแหน่ง หาก มี.ค.นี้ยังไม่คืบ ขอทวงสัญญาจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ แต่คาดไม่น่ามีปัญหา เหตุเป็นตำแหน่ง ครม.อนุมัติตั้งแต่ปี 53 แถมเดินหน้าบรรจุ ขรก.สธ.ไปแล้ว 2 รอบ
  2015-03-04 15:34
 • อภ.พร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 และ สายพันธุ์ H3N2 โดยเตรียมยาโอเซลทามิเวียร์ไว้จำนวน 1 ล้านแคปซูล พร้อมสำรองวัตถุดิบผลิตเพิ่มทันทีอีก 30 ล้านแคปซูล รวมถึงหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และเจลล้างมืออนามัย กรณีฉุกเฉินพร้อมจัดส่งให้โรงพยาบาลได้ทันที
  2015-03-03 19:25
 • ปลัดสธ.ประชุม ผอ.รพช./รพท./รพศ. ทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็นด้านการบริหารราชการจากส่วนภูมิภาค พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข 3 ด้าน คือ ธรรมาภิบาล การจัดระบบบริการด้วยเขตสุขภาพ และระบบการเงินการคลัง
  2015-03-03 19:01
 • จาก บทความ ของ ดร.คณิศ แสงสุพรรณได้กล่าวถึงที่มาของ สปสช.ซึ่งแต่เดิมมีการจัดตั้ง สปสช.ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ซื้อ(purchaser) แทนประชาชน เพื่อคานอำนาจกับผู้จัดบริการ (provider) เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ภายใต้การเจรจาต่อรองที่สมดุล เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ที่สิทธิการรักษานี้ ความ แตกต่าง และขัดแย้งระหว่าง สปสช. กับ กระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา  และมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งต่อมาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว มีข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน และข้อที่ควรทบทวนเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เจ้าของภาษีที่แท้จริงต่อไป ดังนี้
  2015-03-03 13:05
 • มติบอร์ดสปสช.ปรับโครงสร้าง อปสข. เพิ่มสัดส่วนผู้ให้บริการมากขึ้นจากเดิมมีเพียง นพ.สสจ. ให้มีทั้ง รพ.สต. รพช. รพท. และรพศ. เพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพ และกระจายอำนาจการตัดสินใจในระดับพื้นที่ ส่วนหน่วยบริการสธ.ยังทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนบัตรทองและการเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ส่วนสปสช.อยู่ระหว่างเพิ่มช่องทางขึ้นทะเบียนทางทะเบียนราษฎร์ และอินเตอร์เน็ต สสจ.ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการ ม.41 ระดับจังหวัดเช่นเดิม
  2015-03-03 08:04
 • สป.สธ.เดินสายประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังคน 4 ภาค เตรียมวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังคนด้านสุขภาพทั้งประเทศ เผยเป็นครั้งแรกของ สธ.ในรอบหลายสิบปี พร้อมสั่งหน่วยบริการทุกระดับตั้งแต่ รพ.สต./รพช./รพศ./รพท. เร่งวิเคราะห์อัตรากำลังในหน่วยบริการตนเอง แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. นี้
  2015-03-02 20:28
 • อดีตปลัดกระทรวงแนะ "สธ.-สปสช." ยอมรับโมเดลการบริหารงบประมาณระบบสุขภาพจากคนกลาง ชี้ ชุด คณิศ ถือว่าเป็นกลางศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อให้ปัญหาขัดแย้งมีข้อยุติ แต่ส่วนตัว อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบริหารงบ แจงถ้ายังจัดการเหมือนเดิม ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนที่เกิดขึ้น ยันไม่มีเหตุผลเพียงพอปลดปลัดสธ.เหตุขัดแย้งเรื่องแนวคิดต่างกันเท่านั้น เสนอยกเรื่องที่เห็นร่วมกัน เช่น พัฒนาการล่าช้าเด็กไทย มาเป็นวาระหลักบริหารร่วม รมว.-ปลัด
  2015-03-02 19:51
 • นสพ.สยามรัฐ : จากกรณีปัญหาความขัดแย้งยืดเยื้อ ลากยาวข้ามปีตั้งแต่ปี 2557 ถึงต้นปี 2558 กับ "ศึกในกระทรวงหมอ" ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กรณีรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ลงตัว
  2015-03-02 16:02
 • นสพ.มติชน : นพ.รัชตะเผยหารือกับปลัดสธ.ยันแล้ว ยืนยันให้ อัมมาร เป็นประธานคกก.ตรวจสอบข้อมูลเหมือนเดิม ด้านปลัดสธ.ยันใช้สิทธิ์ตามระเบียบข้าราชการที่ทำได้ พร้อมให้ความร่วมมือหากจะเดินหน้าต่อ แนะควรใช้คกก.ตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐของ สธ. ที่รมว.สธ.แต่งตั้งไว้เมื่อก.พ.58 มาตรวจสอบการใช้เงินทั้ง สธ.และสปสช.ได้
  2015-03-02 15:07
 • นสพ.มติชน : ความไม่ลงรอยของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระหว่าง "ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน" รัฐมนตรีว่าการ สธ. กับ "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัด สธ.ซึ่งมีผลทำให้การขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุขต่างๆ เป็นไปอย่างติดขัดและล่าช้า ต่อมามีกระแสข่าวว่า ศ.นพ.รัชตะได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ให้โยกย้าย นพ.ณรงค์ออกจากตำแหน่ง แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอเวลาให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ล่าสุด "มติชน" ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นพ.ณรงค์ถึงกระแสข่าวดังกล่าว
  2015-03-02 14:49
 • นักวิชาการเสนอ สปช.เก็บภาษีสุราแบบผสม ทั้งตามปริมาณและมูลค่าที่คิดจากราคาขายปลีก พร้อมปรับเพดานภาษีสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ชี้ช่วยลดผลกระทบการบริโภค ให้ความเป็นธรรมผู้ผลิต ลดการเลี่ยงภาษี 
  2015-03-01 15:31
 • รมว.สธ. กำชับทุกจังหวัดเข้มมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมักพบการระบาดในช่วงต้นปี ทั้งการเฝ้าระวัง การรักษาด้วยยาโอเซลทาร์มิเวียร์ การควบคุมโรค และการให้ความรู้ประชาชน เผยต้นปี 2558 นี้พบผู้ป่วยจำนวน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีผู้ป่วย 10,032 ราย เสียชีวิต 8 ราย ส่วนข่าวโซเชียล กรณีพบการระบาดในรพ.แห่งหนึ่ง ข้อเท็จจริงพบผู้ป่วยไม่ถึง 10 ราย รพ.เพิ่มมาตรการควบคุมโรคและเฝ้าระวังแล้ว แนะประชาชนป้องกันตัวเอง โดยล้างมือบ่อยๆ หากป่วยเป็นหวัดให้สวมหน้ากากอนามัย หยุดเรียนหยุดงานจนกว่าจะหายป่วย กลุ่มเสี่ยงให้รีบพบแพทย์ ส่วนประชาชนทั่วไปหาก 48 ชั่วโมงอาการไม่ดีขึ้น หรืออาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันที
  2015-03-01 14:38

Pages