เรื่องเด่น

 • ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ฉุกเฉินค้านนโยบายจำกัดความเร็วรถพยาบาลฉุกเฉิน 80 กม./ชม. ชี้แก้ปัญหาไม่ตรงจุด เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แนะจัดระดับผู้ป่วยแล้วใช้ความเร็วตามระดับความเร่งด่วนของอาการ และเวลาของการตอบสนองต่อความเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น พร้อมสังคายนาระบบเซฟตี้รถพยาบาลฉุกเฉินใหม่ เพราะทุกวันนี้แค่เข็มขัดนิรภัยให้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีให้
  2015-04-21 11:05
 • รองโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีมอบ ก.การคลังจัดทำรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ยากไร้ เหตุไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แม้จะมีเบี้ยยังชีพ และกองทุนการออม แต่ก็ยังไม่พอ
  2015-04-20 20:16
 • ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ‘นพ.พีรพล’ รองเลขาธิการสปสช. เป็น ผอ.สวรส.ตามที่ สธ.เสนอแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.58 เป็นต้นไป
  2015-04-20 19:31
 • ครม.เห็นชอบมติ ครม.เศรษฐกิจ ที่อนุมัติเพิ่มคนไร้สถานะและสิทธิอีก 208,631 คน เข้าไปในกองทุนคืนสิทธิรักษาพยาบาลตามมติ ครม. 23 มี.ค.53 แล้ว ส่วนกลุ่มนักเรียนอีกกว่า 7 หมื่นคน มีมติว่า ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน จึงยังไม่มีความชัดเจนถึงจำนวนที่แท้จริงและอาจมีความซ้ำซ้อนของข้อมูล ให้ สธ. มหาดไทย และ สมช. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องแล้วเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป
  2015-04-20 19:23
 • เปิดข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ปมปฏิรูปสาธารณสุข เน้นพัฒนาปฐมภูมิ เชื่อมต่อชุมชน ลดเหลื่อมล้ำประกันสุขภาพ ปฏิรูประบบประกันสุขภาพให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ด้าน สปช.อภิปราย ให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสถานะคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติกว่า 3 ล้านคนในไทย พร้อมเพิ่มสิทธิพลเมือง ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขจากรัฐเท่าเทียม ทั่วถึง มีมาตรฐาน หากได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขของรัฐจะได้รับการชดเชย
  2015-04-20 16:46
 • กพย. จี้ “รองนายกฯ ยงยุทธ “ เลิกดองร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับปรับปรุง หลังส่งให้ สธ.แก้ไขเนื้อหาเอื้อบริษัทยา ไม่คุ้มครองประชาชน ตามข้อทักท้วง ก.พาณิชย์ ให้ตัด 2 ประเด็น คือ ต้องเปิดเผยโครงสร้งราคายา และกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดราคายา ชี้หากตัดออกจริงจะส่งผลกระทบต่อประชาชน หากไม่ทราบโครงสร้างราคายาก็จะควบคุมราคายาไม่ได้เตรียมยื่นหนังสือ “หมอรัชตะ” ขอความชัดเจน หลังมีการประชุมหารือเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายแต่ไม่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม พร้อมนัดเคลื่อนไหวชูป้ายข้อความ “พ.ร.บ.ยา ไม่ใช่ปลาเค็ม รองฯ ยงยุทธ์ เลิกดองแล้วส่งให้ ครม.พิจารณาได้แล้ว” ผ่านโซเชียลพร้อมกัน 10.00 น. 21 เม.ย. นี้
  2015-04-20 14:37
 • มองมุมต่างเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข กับ นพ.เทพ เวชวิสิฐ แพทย์และนักกฎหมายที่ปรึกษาเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ที่ยืนยันว่า “แพทยสภาควรให้เกียรติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และกฤษฎีกา ที่มีความพยายามจะออกกฎหมายดีๆ เพื่อทั้งแพทย์และคนไข้ ไม่มีใครพยายามเข็นกฎหมายที่มีแต่ข้อเสียดังที่แพทยสภากล่าวหาออกมาให้เสื่อมเสีย ตามที่แพทยสภากล่าวอ้างหรอกครับ”
  2015-04-19 20:28
 • สธ.เตรียมแผนจัดสรรแพทย์จบใหม่ในปี 2558 ลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัดฯ ทั่วประเทศ 1,863 คน โดยปรับเงื่อนไขให้ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 10 เดือน และโรงพยาบาลชุมชน 2 เดือน เพื่อเพิ่มพูนทักษะดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนกลับไปทำงานใช้ทุนที่โรงพยาบาลจริง สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
  2015-04-19 18:58
 • “หมอสุทัศน์” แจงจดหมายเปิดผนึกประชาคมสาธารณสุข ถึง “ปลัดพาณิชย์” เร่งสอบสวนให้ความเป็นธรรมปลัด สธ. หลังใช้เวลาดำเนินการนานกว่า 40 วัน เลยคำสั่งนายกฯ กำหนดเพียง 15 วัน ชี้หากไม่เร่งดำเนินการถือเป็นการละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ แต่หากกระบวนการติดขัดล่าช้าต้องแจงเหตุให้สังคมรับทราบ พร้อมหวั่นยื้อเวลารอ ปลัด สธ.เกษียณ กระทบขวัญกำลังใจ ขรก. และระบบราชการ พร้อมแสดงความเห็น งบรายหัวที่ได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเพิ่มอย่างไร หากดำเนินการไม่ดี งบก็อาจไม่ถึง รพ.ได้เหมือนเดิม
  2015-04-18 09:42
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : ‘นพ.อำนวย’ เผยระหว่างรอ ครม.ชุดใหญ่อนุมัติเพิ่มคนไร้สถานะและสิทธิกว่า 2 แสนคนในกองทุนคืนสิทธิฯ หลังจาก ครม.เศรษฐกิจอนุมัติแล้ว สธ.ได้ให้ รพ.ในพื้นที่สำรวจจำนวนคนไร้สถานะที่จะได้รับสิทธินี้ว่าตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของมหาดไทยหรือไม่ และจะทำงานเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิที่มี ส่วนปี 58 สธ.ของบกลางปีในการดูแลครึ่งปีหลัง 472 ล้านบาท และปี 59 จะของบตามปกติ
  2015-04-18 09:22
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดข้อมูลอุปสรรคทางการค้าอุตสาหกรรมยา 3 ประเทศ จีน อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ พัฒนาอุตสาหกรรมยา พร้อมข้อเสนอแนะในการเจาะเข้าประเทศคู่ค้าสำคัญ หวังขยายตลาด เพิ่มรายได้ส่งออก
  2015-04-18 08:43
 • ในเมืองไทยความเหลื่อมล้ำของรายได้ก่อนเสียภาษีและรับเงินโอนจัดว่าสูงคือระหว่าง 0.48-มากกว่า 0.50 เมื่อเทียบกับหลังเสียภาษีรับเงินโอน จะไม่ต่างจากกันมากนัก แถมมีข้อมูลจากบางแหล่งบอกว่าบางปีรายได้หลังภาษีและเงินโอนมีค่าจีนีสูงกว่าก่อนเสียภาษีและรับเงินโอนเสียอีก  ถ้าจริงก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจ เพราะเรามีความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินสูงมาก (ผาสุก บรรณาธิการ สู่สังคมไทยเสมอหน้า  2557) เพราะระบบภาษีของเราเป็นภาระกับคนรายได้น้อยมากกว่าคนรวย เพราะเราพึ่งภาษีทางอ้อมเป็นหลัก และการใช้จ่ายจากงบประมาณให้ประโยชน์กับคนรวยมากกว่าคนรายได้น้อย
  2015-04-18 08:34

Pages