เรื่องเด่น

 • นสพ.มติชน : นิมิตร์ เผยเสียดายปลัดสธ.ค้านตั้ง อัมมาร ตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้เป็นคนที่เหมาะสม เข้าใจระบบ ทั้งยังตรงไปตรงมา ฝากถึงปลัดสธ.หันหน้ามาคุยกันจะดีกว่า หากเห็นว่าใครเหมาะสม ก็อยากให้เสนอชื่อมาเพื่อเป็นคนกลางช่วยเจรจา
  2015-02-15 17:35
 • รพ.พะเยา พร้อมแพทย์รพ.สต. ส่งตัวแทนยื่นหนังสือคัดค้าน สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เรียกเงินงบประมาณปี 57 คืนกว่า 32 ล้านบาท ชี้อาจมีผลกระทบการบริหารงานบริการประชาชน
  2015-02-15 17:17
 • 37 องค์กรสาธารณสุขเตรียมบุกพบนายกฯ อังคารที่ 17 ก.พ. ให้สั่ง สธ.แก้ไขตัวเลขกลุ่มคนไร้สถานะที่จะเสนอเพิ่มเข้าไปในกองทุนให้สิทธิสาธารณสุขตามมติครม. 23 มี.ค.53 ให้ถูกต้อง หลัง สธ.เสนอตัวเลขเก่า 1.7 แสนคน แต่ข้อมูลจริงจากมหาดไทยมีกว่า 2 แสนคน ทำคนตกหล่นไม่ได้รับสิทธิถึง 3.8 หมื่นคน เผยเสนอสธ.หลายครั้ง แต่ไม่มีการตอบสนอง จึงต้องยื่นให้นายกฯแก้ไขแทน พร้อมทั้งเร่งรัดให้เสนอเพิ่มคนไร้สถานะให้ได้รับสิทธิสาธารณสุขเข้าครม.ไปก่อน ส่วนแผนยุทธศาสตร์จัดการสิทธิสุขภาพคนไร้สถานะขอให้ผ่านการมีส่วนร่วมภาคประชาชนก่อน แล้วจึงเสนอทีหลัง
  2015-02-15 16:13
 • เครือข่ายสุขภาพในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคห่วงประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองการลงทุน เรียกร้องให้ประเทศที่ร่วมเจรจาปกป้องระบบสาธารณสุขและการเข้าถึงยา ในการเจรจา RCEP รอบที่ 7 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์นี้
  2015-02-14 19:14
 • ผอ.รพ.ปัตตานี ชี้จุดอ่อนประบวนการรับฟังความเห็นบัตรทอง หลังรับข้อเสนอไปปรับปรุง ยังคงพิจารณาและตัดสินใจจะทำตามข้อเสนอหรือไม่โดยคนกลุ่มเดียว ยัน ต้องเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ไม่ใช่พิจารณาโดยคนกลุ่มเดียว เสนอตั้ง คกก.มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มองผลกระทบข้อเสนอรอบด้านก่อนเดินหน้า พร้อมวิจารณ์การจัดประชุมรับฟังความเห็น ถูกแยกส่วนมองไม่เห็นภาพรวม แถมกลายเป็นเวทีโจมตี ขึ้นป้ายเรียกร้องให้ปลดผู้บริหาร ไม่ใช่เวทีหารือหาข้อสรุปร่วมกัน
  2015-02-14 18:51
 • ปธ.ชมรม ผอ.รพช. ชี้ “เวทีประชาพิจารณ์ บัตรทอง” เปิดรับฟังความเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วน จากนี้เป็นหน้าที่ บอร์ด สปสช.พิจารณาข้อเสนอปรับการบริหารต่อไป เสนอตั้ง “กรมโรงพยาบาลภูมิภาค” ปรับโครงสร้าง สป.สธ. แยกบทบาทผู้ให้บริการ เพื่อถ่วงดุล เหตุปัจจุบัน สธ.ทำหน้าที่ทั้งผู้ให้บริการและตรวจสอบประเมิน เกิดปัญหาธรรมาภิบาลในระบบ  
  2015-02-14 18:27
 • หมอประชุมพร เรียกร้อง รมว.สธ.ปราม หมอเกรียงศักดิ์ ปมยื่นหนังสือขอให้ย้ายปลัดสธ. แม้จะระบุว่าให้ทุกฝ่ายหยุดให้ข่าวความขัดแย้ง แต่อีกฝ่ายก็ไม่หยุด จี้ นพ.สสจ.ขอนแก่น และผู้ตรวจเขต 7 สอบวินัยหมอเกรียงศักดิ์ต่อ ชี้ 1 เดือน ไม่ดำเนินการ จะยื่นฟ้อง นพ.สสจ.ขอนแก่น และผู้ตรวจฯ ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ด้านหมออารักษ์ถามกลับ  ปลัดสธ.ตั้งกรรมการสอบสวนทุจริตค่าตอบแทน พญ.ประชุมพรหรือยัง
  2015-02-14 17:56
 • หมอรัชตะ เตรียมเชิญ ปลัดสธ. หารือหลังทำหนังสือคัดค้านแต่งตั้ง อัมมาร เป็นประธานกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลการรบริหารงบบัตรทอง แจง อัมมาร ไม่ได้มีตำแหน่งใดในบอร์ดสปสช.แล้ว เชื่อว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ ยันเป็นความเห็นต่างที่พูดคุยกันได้ ด้าน หมออารักษ์ตั้งข้อสังเกต การคัดค้านเหมือนไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูล
  2015-02-14 16:18
 • กองทัพบก สหรัฐอเมริกา แสดงความมุ่งมั่นร่วมมือกับไทย ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย ควบคู่กับการวางแผนในการวิจัยวัคซีนเอดส์ในประเทศไทย ต่อเนื่องจากการวิจัยวัคซีนเอดส์ทดลองระยะที่ 3 ในไทยที่ทราบผลในปี 2552 ที่พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ร้อยละ 31 ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลก เตรียมผลักดันการวิจัยต่อยอดและศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม วงเงินลงทุนประมาณ 113 ล้านเหรียญสหรัฐ
  2015-02-14 14:39
 • นพ.ณรงค์ ระดมความเห็น 5 เสือสธ. ‘นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. และสสอ.’ ผู้บริหารสธ.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เดินหน้าแนวทางปฏิรูประบบสาธารณสุขภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย 4 ด้าน ได้แก่ การตั้งองค์กรหลักกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขแห่งชาติ โดยเสนอให้มีคณะกรรมการอำนวยการสาธารณสุขแห่งชาติ ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตสุขภาพ ปฏิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพ ทั้งปฏิรูปโครงสร้าง/ที่มาบอร์ดสปสช. มีกลไกกำกับบอร์ดสปสช. และสร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝ้าระวังตรวจสอบถ่วงดุล
  2015-02-13 17:47
 • เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง โวย รมว.สธ.เสนอจำนวนกลุ่มคนไร้สถานะเข้ากองทุนให้สิทธิพื้นฐานสาธารณสุข ตามมติครม. 23 มี.ค.53 ไม่ถูกต้อง ทำคนตกหล่นกว่า 3.8 หมื่นคน ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล ละเมิดสิทธิมนุษยชน เผยจำนวนคนไร้สถานะที่สธ.เสนอไปเป็นข้อมูลเก่า 170,535 คน แต่ข้อมูลที่ได้จากกรมการปกครองล่าสุด มี 208,631 คน ยันเคยเสนอให้ นพ.สมศักดิ์ รับทราบแล้ว แต่กลับยังเสนอตัวเลขผิดอีก ลั่นหากยังไม่แก้ไข เตรียมบุกทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์หน้า
  2015-02-13 11:25
 • ปลัดสธ.ทำหนังสือถึง หมอรัชตะ ทักท้วงตั้ง อัมมาร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อเสนอบริหารงบบัตรทองของสธ. และสปสช. ระบุสาเหตุเคยเป็นบอร์ดสปสช.ด้านการเงินการคลังที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินการคลังบัตรทองที่มีผลมาถึงปัจจุบัน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่เหมาะสม ขอทักท้วงให้ปรับเปลี่ยนประธานกรรมการ ด้าน อัมมาร เผย เรื่องนี้ให้ หมอรัชตะตัดสินใจเอง ยังทำตามหน้าที่ และยังขาดข้อมูลจากฝั่งสธ. ขณะที่แพทย์ชนบทชี้ปลัดสธ.ท้าทายอำนาจรมต.
  2015-02-12 18:45

Pages