เรื่องเด่น

 • "ธนาคารโลก" เผยภูมิภาคเอเชียตะวันออก เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยรวดเร็วกว่าภูมิภาคอื่น ระบุไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวดเร็ว แถมแก่ก่อนรวย แนะเร่งปฏิรูปตลาดแรงงาน-ระบบบำนาญ เปลี่ยนระบบสุขภาพให้หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ
  2015-12-12 11:12
 • ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ย้ำจุดยืนตั้ง คกก.กลางควบคุมค่ารักษา รพ.เอกชน เหตุมาตรการแก้ปัญหา สบส.ทั้งเว็บไซต์แสดงราคายา ติดฉลากยา ไม่ตอบโจทย์ รพ.เอกชนคิดแพง วอนนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือประชาชน แก้ปัญหาความเดือนร้อน ด้าน “นพ.ประทีป สัจจะมิตร” ระบุ การแก้ไขที่ผ่านมาเป็นเพียงปาหี่ ชี้ นายกฯ สธ. สนช. สปช. และแพทยสภา ต้องจริงใจแก้ปัญหา  
  2015-12-11 13:04
 • กระทรวงสาธารณสุข เผย อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในทารกแรกเกิดในประเทศไทยเกือบเป็นศูนย์ พร้อมเตรียมเสนอองค์การอนามัยโลกรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
  2015-12-11 12:10
 • “ทพ.อดิเรก” นายกสำรองทันตแพทยสมาคมคาด อีก 2 ปีหมอฟันจบใหม่ล้นกรอบอัตรากำลัง สธ.คนที่ไม่ได้บรรจุต้องดิ้นรนหางานภาคเอกชนเอาเอง
  2015-12-11 11:08
 • สหภาพพยาบาลเตรียมร่วมเรียกร้อง 18 ธ.ค.นี้ จี้แก้ปัญหาเงินเดือนข้าราชการสังกัด ก.พ.เหลื่อมล้ำสังกัดอื่น ตันที่ระดับ 7 ไม่มีความก้าวหน้า ชี้พยาบาลเป็นสัดส่วนข้าราชการมากสุดใน ก.พ.คือ 22% แต่เป็นวิชาชีพที่ไม่เท่าเทียมข้าราชการอื่น แถมยังไม่มีการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อบาดเจ็บ เสียชีวิตในหน้าที่ ไม่ได้รับการดูแล
  2015-12-11 10:43
 • กรมการแพทย์ยกร่างแนวทางตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เชื่อประชาชนได้ประโยชน์ในการเลือกบริการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมเตรียมนำเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21-23 ธ.ค.นี้ นำร่องใช้เป็นมาตรฐานในโรงพยาบาลสังกัด สธ.
  2015-12-10 12:25
 • แพทยสภาเผย คดีฟ้องแพทย์ทางอาญาและทางแพ่งเพิ่มสูงขึ้น ที่ผ่านมาแก้ปัญหาเบื้องต้นขอความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจ หากมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแพทย์ให้ขอความเห็นจากแพทยภาก่อนว่าทำการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ ก่อนทำสำนวนสั่งฟ้อง
  2015-12-10 11:31
 • “หมอประสบศรี” เสนอแนวคิดใช้กลไกตลาดควบคุมค่ารักษา รพ.เอกชน แนะพัฒนา รพ.รัฐ ขยายรักษานอกเวลาเพิ่ม แข่งขันบริการคู่ขนานเอกชนแทน เปิดทางเลือกคนชั้นกลาง แถมเพิ่มรายได้ให้กับ รพ. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดผู้ป่วยในเวลาทำการ แต่ต้องไม่รวมกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ยังต้องคงสิทธิรักษาฟรี    
  2015-12-09 13:54
 • “นิมิตร์” ห่วงสถานการณ์ สปสช. หลังบทบาทสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามเจตนารมณ์ก่อตั้งองค์กรเจือจาง เหตุมุ่งทำโครงการตามตัวชี้วัด ใช้วิธีบริหารเงิน ไม่ใช่บริหารหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขณะที่คน สปสช.ขาดความเชื่อต่อระบบ ต่างจากยุคเริ่มต้น แนะ สปสช.ต้องปฏิรูปองค์กร เน้นหล่อหลอมคน สปสช. สร้างศรัทธาต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ก่อนกลายเป็นเพียงแค่คนทำงานออฟฟิศ   
  2015-12-09 12:34
 • เสนอ รมว.สธ.ผลักดัน ยารักษาโรคปอมเป (Pompe) และโรคเอมพีเอส (MPS) เข้าบัญชียาหลัก พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์บรรจุปลูกถ่ายไขกระดูกของโรคโกเชร์ (Gaucher) ชนิดที่ 1 กับ ชนิดที่ 3 และ โรคเอมพีเอส (MPS) ให้เข้าในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี เป็นโรคหายาก (Rare Disease) ในประเทศไทยมีผู้ป่วยไม่เกิน 1,000 คน แต่ได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุขน้อยมาก
  2015-12-08 15:07
 • ‘หมอธีระ’ อาจารย์แพทย์ จุฬาฯ ชี้ แก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน ครึ่งปีไม่คืบ เหตุ นายกฯ ไม่ใส่ใจ แนะต้องดึงเรื่องดูเอง หากเห็นความสำคัญ 33,000 รายชื่อร้องเรียน หลังกลไกตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาเป็นแค่ปาหี่ ออกมาตรการแก้ปัญหา ติดฉลากยา ทำเว็บไซต์แสดงราคาไม่ตอบโจทย์ แถมขาดการมีส่วนร่วม แนะต้องหาจุดร่วมราคากลางเหมาะสม ไม่เรียกเก็บเกินจริง ประชาชนใช้สิทธิประกันสุขภาพรัฐภาวะฉุกเฉิน รพ.เอกชนได้    
  2015-12-08 12:29
 • เลขาธิการสภาเภสัชกรรม หนุน สปสช.จัดระบบบริหารจัดการด้านยา เวชภัณฑ์ และวัคซีนที่จำเป็น ระดับประเทศ มีประสิทธิผล เพิ่มอำนาจต่อรอง ลดราคายา กระจายส่งถึงหน่วยบริการทั่วประเทศ ลดปัญหาจัดเก็บยา รพ. จัดหายายาก โดยเฉพาะกลุ่มยากำพร้า ยาต้านพิษ เน้นเฉพาะยาจำเป็น ไม่ใช่ยาทุกรายการ เพื่อช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง พร้อมเสนอรวมบริหารจัดการยาบัญชี จ.2 เพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยทุกระบบ
  2015-12-08 12:10

Pages