เรื่องเด่น

 • คกก.กำลังคนสุขภาพเร่งศึกษาการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า หลังพบสารพัดปัจจัยภัยคุกคามสุขภาพคนไทย และสังคมยุคดิจิตอลทำให้ความสนใจเรียนวิชาชีพสาธารณสุขลดลง ด้าน สธ.เผยแผนยุทธศาสตร์กำลังคนสุขภาพ 20 ปี ตั้งเป้าหมายแพทย์ 1 คน พยาบาล 4 คน ดูแลประชากร 10,000 คน เตรียมนำร่องเขตบริการสุขภาพที่ 2 ก่อน
  2016-07-28 17:58
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : โรงพยาบาลรายเล็กปรับตัวสู้ศึก แห่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ระดมทุนเสริมแกร่ง-รับมือการแข่งขัน "แพทย์รังสิต" ทุ่มงบฯขึ้นตึกใหม่ เปิดสารพัดศูนย์ ขยายฐานลูกค้าเงินสด "เอกชัย" ปั้นศูนย์กุมารเวช "บางมด" ลุยศัลยกรรมความงามครบวงจร
  2016-07-28 17:42
 • นายกทันตแพทยสภา แจงการลงนามร่วมแถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพ แก้ กม.บัตรทอง เป็นแนวทางปฏิบัติ ในฐานะผู้แทนสภาวิชาชีพร่วมประชุมมีสิทธิตัดสินใจ ซ้ำเป็นการประชุมเร่งด่วนจัดทำข้อเสนอฝ่ายวิชาชีพ ต่อที่ประชุมแก้ กม. สปสช. หากรอมติ คกก.ทันตแพทยสภาในการประชุมเดือน ส.ค.ไม่ทันการณ์ พร้อมระบุเตรียมนำแถลงการณ์ภาคีวิชาชีพ เข้าสู่ที่ประชุม คกก.ทันตแพทยสภาเพื่อรับรองมติ หากค้านไม่เห็นด้วย จะนำเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมภาคีวิชาชีพ
  2016-07-28 17:26
 • นักวิชาการจุฬาฯ ชี้ การโทษผู้ป่วยที่เป็นโรคจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเองถือว่าไม่เป็นธรรม เพราะประชาชนถูกอิทธิพลการตลาดเบี่ยงเบนการตัดสินใจจนผิดพลาดเสมอ ย้ำรัฐต้องดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
  2016-07-28 13:00
 • สนง.เศรษฐกิจการคลังเผย ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 3.36 แสนคน พร้อมหารือ ธ.ออมสิน ธ.ก.ส.ให้ประชาสัมพันธ์กระตุ้นคนมาลงทะเบียนมากขึ้น แจงคลังยังไม่ปรับแนวลงทะเบียนคนจน
  2016-07-28 09:47
 • สธ.เปิดตัว “คลินิกหมอครอบครัว” ระยะที่ 1 จำนวน 16 แห่ง ให้ รพศ./รพท.ใน 12 เขตสุขภาพดูแล ภายใน ส.ค. 59 นี้ ตั้งเป้าภายในปี 60 คนไทย 1 ล้านครอบครัว มีหมอประจำครอบครัวดูแล เน้น “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” พร้อมขยายทั่วประเทศภายในปี 65
  2016-07-27 18:08
 • ‘หมอเจตน์’ เผย สธ.รับลูกทำประชาพิจารณ์ กม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์ ย้ำไม่ตั้งกองทุนใหม่ ขยาย กม.เดิม 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ให้คุ้มครองในทุกสิทธิ ชี้เรื่องนี้เห็นต่างกันมาก จึงต้องหาจุดสมดุลใช้การเยียวยาเดิมที่มีอยู่แล้ว เพิ่มวงเงิน และไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด หากได้รับผลกระทบจะต้องช่วยเหลือทันที นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์
  2016-07-27 17:46
 • อดีต กก.ทันตแพทยสภา ชี้ “หมอไพศาล” ลงนามร่วมแถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพ แก้ กม.บัตรทอง ทำโดยพลการ อาจถือเป็นโมฆะ ไม่ผ่านมติ คกก.ทันตแพทยสภา หวั่นทำสังคมเข้าใจทันตแพทยสภาเห็นชอบข้อเสนอแก้ แนะทันตแพทยสภาส่งหนังสือแจงภาคีสภาวิชาชีพ ยันไม่ใช่มติทันตแพทยสภา พร้อมห่วงการแก้ไข กม.บัตรทอง มุ่งดึงอำนาจบริหารกลับ ไม่ได้ยึดประโยชน์ประชาชน แถมโยงสรรหาเลขาธิการ สปสช.สกัด “หมอประทีป” เหตุหวั่นทำแก้ กม.บัตรทอง ดึงอำนาจบริหารคืนสะดุด
  2016-07-25 23:00
 • ผอ.รพ.ปราณบุรี แจงคำสั่งชะลอจ่ายค่าตอบแทน เนื่องจากเจ้าหน้าที่กลัวถูก สตง.สอบสวนว่าเอาเงิน UC มาใช้ผิดประเภท แต่หลังจากออกมาตรา 44 ทำให้จ่ายเงินได้เหมือนเดิมแล้ว
  2016-07-25 22:50
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติสั่งร่นเวลาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ต้องเสร็จภายใน 8 เดือน หลังพบสารพัดปัญหาและภัยคุกคามสุขภาพจากการขยายตัวของเมือง แนะบูรณาการการทำงานของสถานพยาบาลทุกสังกัด มุ่งจัดระบบบริการปฐมภูมิเต็มรูปแบบ
  2016-07-25 07:48
 • อดีตบอร์ด สปสช. ค้านข้อเสนอเพิ่มสัดส่วนผู้แทน รพ./ผู้แทนวิชาชีพ บอร์ด สปสช. หวั่นทำบอร์ดขาดสมดุล แถมมุ่งปกป้องผลประโยชน์ รพ.และวิชาชีพ แทนปกป้องประโยชน์ประชาชน 48 ล้านคน พร้อมเสนอเพิ่มสัดส่วนภาคประชาชนเพื่อสนับสนุน บอร์ด สปสช.ทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนซื้อบริการ
  2016-07-24 21:48
 • HITAP หนุน กมธ.สาธารณสุข สปท.ผลักดันนโยบาย “สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ” กำหนดสิทธิประโยชน์หลักรักษาพยาบาล 3 กองทุน ลดความเหลื่อมล้ำ มาตรฐานเท่าเทียมกัน พร้อมแนะใช้โมเดล “บัญชียาหลักแห่งชาติ” ต้องพัฒนาและทบทวนรายการสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง เน้นพิจารณายึดข้อมูลวิชาการและศึกษาวิจัย และต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  2016-07-24 21:43

Pages