เรื่องเด่น

 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : การปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศจีน ถือเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลแดนมังกรชุดปัจจุบันให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องช่องว่างทางการรักษาพยาบาล ที่สร้างภาระให้กับโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ ทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอีกมาก อันเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศ ประกอบกับจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
  2015-09-17 15:34
 • หมอโสภณ โพสต์ Facebook ขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ ตั้งแต่หมอณรงค์ที่เสนอชื่อให้ รมว.เห็นชอบและเสนอชื่อให้นายกฯ อนุมัติ ครม.รับทราบ รวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกระดับที่ช่วยกันทำงาน ปลื้มใจธรรมะจัดสรร ประกาศพร้อมมุ่งมั่นและเชิญชวนทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนางาน สธ.เพื่อสุขภาพคนไทยด้วยกัน
  2015-09-17 15:20
 • แพทยสภาผนึกสภาวิชาชีพแถลงข่าว คำประกาศสิทธิผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติฉบับใหม่ นายกแพทยสภาเผยฉบับเดิมใช้มา 17 ปีแล้ว จึงควรออกฉบับใหม่ให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องสิทธิชัดเจน และเพิ่มข้อพึงปฏิบัติด้วย รวมถึงข้อควรรู้ทางการแพทย์ เช่น การรักษาทุกชนิดมีความเสี่ยงเกิดผลไม่พึงประสงค์ได้ และเหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได้แม้จะระมัดระวังเพียงพอแล้ว ส่วนกรณีเครือข่ายผู้ป่วยตั้งข้อสังเกตจำกัดสิทธินั้น ต้องประสานความเข้าใจร่วมกันให้ได้
  2015-09-17 12:03
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปรับร่างระเบียบสำนักนายกฯ จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนเรียบร้อยแล้ว หลังส่งร่างแรกให้สำนักเลขาธิการ ครม.และมีความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่ง ครม.พิจารณาต่อไป แจงเป็นกลไกบูรณาการทรัพยากร งบ กระบวนการทำงาน ไม่มีตั้งองค์กรใหม่ มี สธ. สปสช. สสส. และ สช.ร่วมกันทำหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
  2015-09-16 15:07
 • แกนนำแพทย์ชนบท เชื่อ “หมอโสภณ” เป็นปลัด สธ. แนวโน้มบรรยากาศ ลดดีกรีความขัดแย้ง เหตุบุคลิกประนีประนอม แถมพิสูจน์ฝีมือตำแหน่งอธิบดี คร.หลายเรื่อง เตรียมขอเข้าพบ นำข้อเสนอขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ด้าน “หมอสุภัทร” ระบุใครนั่งปลัด สธ. พื้นที่ อ.จะนะ ไม่รู้สึกต่าง เหตุชาวบ้านไม่หวั่งพึ่งรัฐ หรือ สธ. เดินหน้าทำโครงการดูแลสุขภาพตนเอง
  2015-09-16 14:30
 • ปลัด สธ.ลงนามประกาศเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร 'พีฟอร์พี' มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 พร้อมเปิดช่องสมัครใจ ด้าน ผอ.รพ.จะนะยันยึดเกณฑ์เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
  2015-09-16 14:15
 • เครือข่ายผู้ป่วยกังขา คำประกาศสิทธิผู้ป่วยฉบับใหม่ ระบุมีหลายข้อแทนที่จะคุ้มครอง แต่กลับดูเหมือนจำกัดสิทธิ ทั้งยังเพิ่มข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ที่หลายข้อขัดแย้งกับสิทธิผู้ป่วย ยืนยันคำประกาศสิทธิผู้ป่วยต้องให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมด้วย แต่คำประกาศฉบับใหม่นี้กลับไม่มีกระบวนการดังหล่าว
  2015-09-16 14:04
 • “ประธานที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ” ยัน “ใส่เพดานเทียมมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ แม้จะเป็นเพดานโหว่เพียงด้านเดียว” ช่วยจัดเรียงสันเหงือก ทำให้การเรียงตัวของฟันดีขึ้น ช่วยทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้น สวยงามขึ้น ขณะนี้มีความขัดแย้งในความเห็นของแพทย์ที่ให้การรักษาว่าควรใส่เพดานเทียมก่อนการผ่าตัดหรือไม่ เท่าที่ทราบ สปสช.ไม่ได้บังคับให้ใส่ก่อนการผ่าตัด ใครจะทำก็ได้ถ้าเห็นสมควรและคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วย ระบุทันตแพทย์ทำด้วยจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทนในการทำ แนะ สปสช.ควรรับฟังข้อมูลรอบด้าน ผู้ป่วยควรมีสิทธิ์ในสิ่งที่ควรได้
  2015-09-16 12:57
 • ปีงบประมาณ 2559 สปสช.เขต 13 กทม.เร่งเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลให้ประชาชนสิทธิบัตรทองในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ประสาน รพ.ขนาดใหญ่ที่ดูแลประชากรมากกว่า 1 แสนรายให้จัดหาคลินิกเอกชนร่วมให้บริการช่วงเย็นเวลาราษฎร 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อคนเมือง พร้อมเพิ่มช่องทางการรับรู้สิทธิและกระบวนการกำกับติดตามคุณภาพการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
  2015-09-15 18:46
 • กรมบัญชีกลางย้ำไม่มีแนวคิดลดและยกเลิก และยังคงได้รับสิทธิตามเดิม ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เผยจะปรับลดส่วนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มในส่วนที่จำเป็น เช่น ค่าตรวจ ค่าเย็บแผล เพราะสถานพยาบาลเรียกร้องว่าไม่ได้ปรับขึ้นนาแล้ว พร้อมทั้งเพิ่มส่วนของการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
  2015-09-15 16:20
 • “หมอวชิระ” เผยความคืบหน้า บรรจุข้าราชการ สธ.รอบ 3 ตามมติ ครม. ปี 55 จำนวน 7,547 ตำแหน่ง รอลุ้น ครม.อนุมัติภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ หลังเลขาธิการ ก.พ.ส่งเรื่องไปยัง เลขาธิการ ครม.แล้ว พร้อมระบุในส่วนสายวิชาชีพ นวก.สธ. และ จพ.สธ. ยังคงอัตราบรรจุในรอบนี้ แต่ล่าช้ากว่าสายวิชาชีพอื่น เหตุต้องสอบคัดเลือกก่อน หลัง สธ.ยื่นอุทธรณ์ 2 ครั้ง แต่ ก.พ.ยังยืนประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์บรรจุเดิม พร้อมแจงค่าตอบแทนฉบับ 8 สธ.ทำหนังสือเวียนกำชับเบิกจ่ายแล้ว ต้องแล้วเสร็จเดือน ก.ย. นี้    
  2015-09-15 14:05
 • ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.สธ.เสนอตั้ง หมอโสภณ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัด สธ.คนใหม่
  2015-09-15 13:05

Pages