เรื่องเด่น

 • ข้าราชการวอนสป.สธ.แต่งตั้งกลุ่มงานตามโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาคใหม่ หลังมีมติ อ.ก.พ.สธ.ไปตั้งแต่ปี 53 แต่ผ่านมา 4 ปี ยังไม่มีการตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและประกาศจัดตั้งกลุ่มตามโครงสร้างใหม่ สถานีอนามัยเปลี่ยนเป็น รพ.สต. แต่ตำแหน่งยังเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ไม่ใช่ ผอ.รพ.สต. ขาดความก้าวหน้า กระทบบัญชีเงินเดือน วอน นพ.รัชตะ ดำเนินการด่วน
  2015-01-10 19:43
 • รมว.สธ. นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ดูแลผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะยาว ติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ที่ อ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี พบว่าชาวบ้านประทับใจ ตรงความต้องการสังคม ครอบครัว ผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ช่วยทุเลาปัญหา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  เตรียมขยายผล เพิ่มทีมหมอครอบครัวให้ได้ กว่า 30,000 ทีมหรือ 3 เท่าตัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2558 นี้
  2015-01-10 16:19
 • นสพ.มติชน : ปี 2545 ประเทศไทยปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ ด้วย "โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" หรือ โครงการสามสิบบาท รักษาทุกโรค ทำให้คนไทยทุกระดับเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานได้อย่าง "ทั่วถึง" และ "เท่าเทียม" มาถึงปี 2558  นับเป็นอีกทศวรรษที่น่าจับตามองว่า การปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยจะพลิกโฉมเหมือนเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ และจะก่อประโยชน์กับประชาชนเฉกเช่นสิทธิบัตรทองได้มากน้อยแค่ไหน หลายคนตั้งความหวังว่า ราว 1-2 ปีนับจากนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากนโยบายสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
  2015-01-10 12:12
 • สปสช. วอน รพศ./รพท. ส่งข้อมูลเหมือนเดิม หวั่นกระทบผู้ป่วยทั้งสิทธิ์บัตรทอง ข้าราชการ และพนักงานอปท. เหตุสปสช.ทำหน้าที่เคลียริ่งให้ 2 สิทธิรักษานี้อยู่ ย้ำงบประมาณถูกกำกับว่าต้องใช้อย่างไรบ้าง ถ้าไม่มีข้อมูล ไม่รู้ว่าจะส่งเงินให้อย่างไร ชี้ไม่ใช่เรื่องสอยเงิน แต่เป็นหลักการพีฟอร์พีของสธ.
  2015-01-09 18:52
 • ปลัดสธ.ปูดมีคนถ่วงเวลาให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์บัตรทองช้า เผยแม้บอร์ดสปสช.มีมติเมื่อ 8 ธ.ค.57 ให้ทดลองในไตรมาส 2 และ 3 แต่การยื้อแบบนี้ ทำให้ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ทันหรือไม่ ชี้จะพยายามให้ปัญหาทั้งหมดจบในม.ค.นี้ ด้านหมอวชิระ เผยเริ่มมีทิศทางดีขึ้นเรื่อยๆ มีบอร์ดสปสช.หลายหนุนแนวคิดสธ. ระบุตอนนี้ข้อเสนอปรับบริหารงบบัตรทองนั้น อนุการเงินการคลังของบอร์ดสปสช.เห็นชอบแล้ว ต่อไปนี้ถือว่าเป็นข้อเสนอของอนุการเงินการคลัง ไม่ใช่ของสธ.แล้ว
  2015-01-09 18:49
 • นพ.วชิระ แจงการบริหารกองทุนบัตรทองปี 58 อยู่ระหว่างหารือกับสปสช. ย้ำไม่มีการยุบกองทุนใด แต่ปรับงบรายหัวจาก 9 หมวดเหลือ 4 กลุ่ม บริหารระดับเขตสุขภาพ งบผู้ป่วยในจัดสรรระดับเขต งบผู้ป่วยนอกจัดสรรระดับจังหวัด งบส่งเสริมสุขภาพจัดสรรระดับอำเภอ และเงินเดือนบริหารระดับเขต
  2015-01-09 18:36
 • ปลัดณรงค์เผย สธ.เร่งออกกฎกระทรวงตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขต เน้นทำงาน 3 ยุทธศาสตร์ ดูแล 16 ด้าน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ พร้อมแนะแนวทางการทำงานเน้นที่การวางระบบด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ โดยจะทำการตรวจประเมินทุก 6 เดือน เริ่มครั้งแรก เมษายน 2558 นี้
  2015-01-09 18:26
 • บอร์ดอภ.มีมติ เห็นชอบ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ ประธานบอร์ดอภ.ย้ำ ขอให้มั่นใจว่าการสรรหาครั้งนี้มีความเป็นธรรม ยืนยันไม่มีแรงกดดันจากฝ่ายไหนทั้งสิ้น
  2015-01-09 18:15
 • นสพ.มติชน : บอร์ดอภ.เลือก นพ.นพพร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผอ.อภ.คนใหม่ หลังภาคประชาชนกังวลอาจจะได้ผอ.ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาข้ามชาติมาเป็นผอ.อภ.คนใหม่ คาดประธานบอร์ดอภ.จะแถลงมติเป็นทางการต่อไป
  2015-01-09 14:40
 • “หมอจรัล” เตรียมชงบอร์ด สปสช.เห็นชอบจัดเวทีเปิดรับฟังความเห็นการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งใหญ่ระดับประเทศ  2 ก.พ.นี้ เน้นรับฟังความเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการ หลัง “หมอรัชตะ” มอบ สปสช.เร่งระดมความเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปรับปรุงการจัดการกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งขึ้น  
  2015-01-08 20:38
 • นพ.สสจ.ลำปาง ขอความร่วมมือ รพ.ลำปาง และรพช.ทุกแห่งในจ.ลำปาง ทำตามมติของ ชมรมสสจ. และชมรม รพศ./รพท. งดส่งข้อมูลและงดร่วมกิจกรรมกับสปสช. จนกว่าจะมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
  2015-01-08 20:25
 • สุภัทรา สปช.โพสต์ FB เตือนสติ สนช.เตรียมแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพ เปิดทางร่วมจ่าย ยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำ ซ้ำเติมคนยากจนเข้าไม่ถึงการรักษามากขึ้น เพราะไม่มีเงินร่วมจ่าย ย้อนกลับไปเหมือนเดิมอีก แนะทิศทางพัฒนาระบบสุขภาพไทย ต้องสร้างความเท่าเทียมและเพิ่มคุณภาพการรักษา ชี้หากจะให้มีร่วมจ่าย กลุ่มแรกที่ต้องร่วมจ่ายคือ สวัสดิการข้าราชการ
  2015-01-08 17:02

Pages