เรื่องเด่น

 • มติบอร์ดสปสช. มอบนพ.จรัล เป็นคณะทำงานแก้ปัญหานโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว 3 กองทุน หลับพบปัญหา ผู้ป่วยถูกรพ.เอกชนเรียกเก็บเงิน บ้างถูกปฏิเสธรักษาผู้ป่วย เตรียมนัดหารือร่วมกับ รพ.เอกชนนัดแรก 14 พ.ย.นี้ เสนอตั้ง คกก.ให้รองนายกฯเป็นประธาน เพื่อแก้ปัญหาภาพรวมทั้งประเทศ
  2014-11-10 19:57
 • นสพ.มติชน : 'ศิริราช'ส่งทีมนักวิจัยบินตรงสหรัฐ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เผยนำ'แอนติบอดี'ไปทดลองในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 หากสำเร็จฮูขอส่งไปช่วยผู้ติดเชื้ออีโบลาในพื้นที่ระบาด
  2014-11-10 19:42
 • นสพ.ASTVผู้จัดการรายวัน - แพทย์ชี้ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ หลักการดี แต่เนื้อหาตรงข้าม ทำแพทย์พยาบาลกลายเป็นแพะ ถูกยัดเยียดข้อหาจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการรักษามาโหวตผิดถูก แถมกำหนดโทษร้ายแรงกว่าเจตนาฆ่า-คอร์รัปชัน จวกเป็นกฎหมายประชานิยมไล่แจกเงิน เอาความรู้สึกผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ แนะขยาย ม.41 ครอบคลุมทุกสิทธิแทนออกกฎหมายใหม่
  2014-11-10 19:11
 • นสพ.มติชน : อีกเพียง 1 ปี "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเกษียณอายุราชการ แต่ชื่อของ นพ.ณรงค์ กลับเป็นที่สนใจในแวดวงข่าวสาธารณสุขอีกครั้งจากปมร้อนกรณีมีนโยบายปฏิรูปการบริหารงานด้านสาธารณสุขในรูปแบบ "เขตสุขภาพ" แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติในทางปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ระหว่าง สธ.กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขณะที่ เครือข่ายองค์กรเอกชน (เอ็นจีโอ) ด้านสุขภาพ มองว่าที่ปลัด สธ.มีแนวคิดนี้ เพราะต้องการรวบอำนาจการบริหารไปอยู่กับ สธ.ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึง กลุ่มผู้ป่วยในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ล่าสุด "มติชน" มีโอกาสพูดคุยกับ นพ.ณรงค์ ถึงปัญหาดังกล่าว
  2014-11-10 19:07
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : น่าจับตาการลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)สำนักงานประกันสังคม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กรมบัญชีกลาง และกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อ "พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" ให้เกิดขึ้นจริง
  2014-11-10 18:59
 • คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ เห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคอีโบลาของไทย ทั้งการระดมทุนช่วยเหลือประเทศต้นทางระบาด การจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขระดมความร่วมมือภูมิภาคอาเซียนบวกสาม การของบเร่งด่วนครม.ปี 2558 วงเงิน 187 ล้านบาทเศษ และจัดระบบดูแลค้นหาผู้ป่วยระหว่างสธ.-มหาวิทยาลัย เป็นระบบเดียวกัน เสริมความเข้มแข็งประเทศ
  2014-11-10 16:45
 • เขตบริการสุขภาพที่ 8 ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม เจ๋ง จัดระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (Long term care) ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลทั้ง 7 จังหวัด เพื่อดูแลเชิงรุกผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) ในปีที่ผ่านมา ผู้ป่วย 3,766 ราย ได้รับการค้นหาในชุมชน และผู้ป่วยอีก 2,840 ราย หรือร้อยละ 75 ได้รับบริการเชิงรุกโดยทีมสหวิชาชีพถึงบ้าน
  2014-11-09 19:52
 • ผู้นำธุรกิจแอฟริกาลงขันตั้งกองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือประเทศที่อีโบลาระบาดรุนแรง ระดมเงินทุน 28.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ ต้องควบคุมอีโบลาที่ระบาดใน 3 ประเทศ กินี,เซียร์รา ลีโอน และไลบีเรีย ให้เร็ว ด้านไลบีเรียเผชิญการระบาดของไวรัสอีโบลาช้าลง ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายใกล้ทะลุ 5,000 รายแล้ว
  2014-11-09 14:54
 • กลุ่มเภสัชกรค้านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม ชี้ไม่ผ่านความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กังวลการแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามที่เพิ่มหน้าที่การปรุงยาและจ่ายยาให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุข แต่ตัดการปรุงยาและขายยาของเภสัชกรออก ทั้งที่เป็นสาระสำคัญของนิยามที่เป็นสากลของวิชาชีพเภสัช เตรียมล่ารายชื่อคัดค้านและจะร้องไปที่สภาเภสัชกรรม
  2014-11-08 20:06
 • นพ.ณรงค์ ออกคำสั่งมอบหมายงานให้ 10 ผู้ตรวจ แม้ยังว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่คงอยู่เขตเดิม ให้นพ.ธีรพล ผู้ตรวจเขต 12 ควบเขต 4 นพ.วิศิษฐ์ ผู้ตรวจเขต 6 ควบเขต 5 ส่วนผู้ตรวจใหม่ ให้นพ.ชาญวิทย์ ไปอยู่เขต 8 นพ.สมศักดิ์อยู่เขต 9 พญ.ประนอม ไปเขต 10 และควบเขต 13 ขณะที่สาธารณสุขนิเทศก์ก็ยังอยู่เขตเดิม ยกเว้นเขต 1, 3 และ 10 ที่ว่างอยู่
  2014-11-08 19:47
 • สธ.ลดหมออนามัยหน้าจอ  นพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด ทำหนังสือแจ้งมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ให้ยกเลิกบันทึกข้อมูลที่นอกเหนือ JHCIS, HosXP, Hos05 และยกเลิกบันทึกข้อมูล เช่น โปรแกรมยิ้มสดใส รายงาน SSRT เฝ้าระวังผู้ป่วยซึมเศร้า ตำบล/หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ให้คัดกรองเบาหวาน/ความดันตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ใช่ 15 ปีขึ้นไป เป็นต้น พร้อมออกคู่มือปฏิบัติงาน version 2.0
  2014-11-08 15:13
 • ปลัดสธ.มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนแล้ว แต่ไม่มีชื่อรองปลัดอำนวย มีเพียง 3 รองปลัดสธ. ‘นพ.วชิระ-นพ.สุริยะ-นพ.สุรเชษฐ์’ 2 ผู้ช่วย ‘นพ.สุเทพ-นพ.ธงชัย’ 1 หัวหน้าผู้ตรวจ ‘นพ.คำรณ’ และ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ‘นพ.ศุภกิจ’
  2014-11-08 13:23

Pages