เรื่องเด่น

 • ปลัดแรงงานเผย บอร์ดประกันสังคม มีมติปล่อยกู้เงินประกันสังคม 2 แสนล้านบาท หนุนรัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล ชี้มั่นคง คุ้มค่าในการลงทุน แม้ผลตอบแทนไม่มากเท่าลงทุนต่างประเทศ กระทรวงคลังเตรียมออกกฎหมายออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อค้ำประกัน ยันไม่กระทบการจ่ายเงินบำเหน็จ และบำนาญชราภาพให้ผู้ประกันตนแน่นอน
  2015-06-07 16:04
 • รมช.สธ.เร่งพัฒนางานบริการปฐมภูมิหรือบริการใกล้บ้านทั้งเขตเมืองและชนบท ชูทีมหมอครอบครัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ ดูแลตั้งแต่ยังสบายดีจนกระทั่งเจ็บป่วยร้ายแรงขั้นนอนติดเตียงในบ้านและวาระสุดท้ายชีวิต ติดต่อใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง คาดภายในปี 2558 นี้ ประชาชนไทยทุกคนจะมีหมอประครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน
  2015-06-07 15:53
 • ‘นพ.วชิระ ‘ เผยผลงานการจัดบริการเขตสุขภาพ พบประชาชนได้รับประโยชน์ตรง ดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ รพช.ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ร้อยละ 53 มีหมอผ่าตัดประจำ รพ.จังหวัดทุกเขต และศูนย์รักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก รพช.ผ่าตัดไส้ติ่งและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้ 108 แห่งจาก 126 แห่ง ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับเคมีบำบัดระยะสั้นที่ รพช.ขนาดใหญ่ ยอดผ่าตัดตาต้อกระจกได้ปีละ 120,000 ข้าง มีศูนย์รักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ส่วนที่ รพ.สต.และศูนย์สาธารณสุขชุมชน มีทันตบุคลากรประจำ 3,528 แห่ง
  2015-06-07 11:33
 • อภ.จับมือเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พัฒนายาเลิกสูบบุหรี่ ยาเม็ดอมสารสกัดสมุนไพรหญ้าดอกขาวและยาเม็ด Cytisine เพื่อช่วยให้ผู้อยากเลิกบุหรี่เข้าถึงยาได้มากขึ้น
  2015-06-06 18:29
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ สัมภาษณ์พิเศษ “พล.อ.อนันตพร” ประธาน คตร. มีส่วนหนึ่งพูดถึงผลการตรวจสอบ สปสช. ที่ พล.อ.อนันตพร ระบุว่า จากการตรวจสอบไม่ได้เป็นความผิดเรื่องทุจริต แต่ผิดวัตถุประสงค์ ก็ต้องชี้แจงกันมา ซึ่ง คตร.กำหนดให้ สปสช.ชี้แจงภายใน 15 มิ.ย.นี้ และคาดหวังว่า หากประเด็นต่างๆ ได้รับการแก้ไข เงินที่ไม่ควรจะจ่ายเงินในกองทุนหลักประกันก็จะลดลง และทำให้เงินถึงมือ รพ.มากขึ้น 
  2015-06-06 14:32
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : กลุ่มแพทย์ร้องกระทรวงยุติธรรม สอบปมบริหารงบ สปสช. หวั่นไม่โปร่งใส-ทำ รพ. หลายแห่งขาดสภาพคล่องนับหมื่นล้านบาท ด้านเลขาฯ ป.ป.ท.พร้อมรายงานความคืบหน้าต่อ "ไพบูลย์" สัปดาห์หน้า ขณะ สนช.ถกแก้ปัญหาค่ารักษารพ.เอกชนแพง "รัชตะ" ชู 3 แนวทางแก้ปัญหา คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป
  2015-06-06 13:58
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอ-มิเรตส์ กาตาร์ ทั้งประกอบศาสนกิจ ท่องเที่ยว ทำงาน ศึกษา ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบให้ความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากประเทศตะวันออกกลางเป็นเวลา 14 วัน
  2015-06-05 13:54
 • กรมบัญชีกลางจับมือ ศมสท. เครือ สวรส.พัฒนารหัสตรวจ Lab รองรับเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เหตุการเบิกจ่ายที่ส่งมายังกรมบัญชีกลางยังมีความแตกต่างกันอยู่ ชี้การพัฒนารหัสตรวจครั้งนี้ จะเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นเพื่อการวิเคราะห์ วางแผนงบประมาณ และนโยบายสวัสดิการรักษาพยาบาลทุกประเภทได้ ระบุหาก ศมสท.พัฒนามาตรฐานรหัสตรวจ Lab เรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลางจะประกาศใช้รหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างเป็นทางการต่อไป
  2015-06-05 13:26
 • ประธานชมรมสาธารณสุขฯ เผยหลังยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมนายกฯ กรณีประกาศ ก.พ.ยกเลิกเรียงคิวบรรจุอัตรากำลังวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่ปรึกษา รมต.สำนักนายกฯ รับปากให้ ก.พ.ทบทวนภายใน 7 วัน พร้อมหวั่นถูกใช้อ้างอิงตัดสิทธิ์ นวก.สธ./จพ.สธ.บรรจุ ขรก.สธ.รอบ 3 ตามมติ ครม.53 ยันยังเป็นวิชาชีพขาดแคลน เหตุผลิตตามการสำรวจ สธ. คัดเลือกนักเรียนทุนพื้นที่ละ 2-3 โควต้า เพื่อกลับไปทำงานในพื้นที่
  2015-06-05 12:45
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : วงถกอนุกรรมการศึกษาพัฒนากลไกกลาง ลดเหลื่อมล้ำ เตรียมเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรระดับกรมดูแลระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบเข้าคณะกรรมการประสานระบบสุขภาพแห่งชาติฯ 8 มิ.ย.นี้ เชื่อแก้เหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสาธารณสุขชาติ
  2015-06-05 12:02
 • นสพ.คมชัดลึก : คตร.ตั้ง 3 ข้อสงสัย สปสช. "บริหารจัดการเงิน- ใช้เงินค่าเสื่อม-งบส่งเสริมวิชาการจากอภ."  พร้อมเร่งแจงข้อทักท้วงภายใน 15 มิ.ย.นี้ ด้านผู้ร้องข้องใจอำนาจตั้งกรรมการของ รมว.สธ. เกรงเข้าข่ายฟอกผิดตัวเอง จี้ตั้งคนนอก
  2015-06-04 20:20
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : รับฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ.กำกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐ โอนอำนาจ ‘กำหนดสิทธิประโยชน์-ของบร่วมกันทั้ง 3 กองทุน-วิธีเบิกจ่าย-ปรับระบบบริการสุขภาพรัฐ’ อยู่ในอำนาจของ คกก.กำกับระบบสุขภาพภาครัฐ มีนายกฯ เป็นประธาน ตั้ง สนง.กำกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐ สังกัด สำนักนายกฯ ‘นพ.สุวิทย์’ เผยจะนำข้อสรุปที่ได้เสนอ คกก.ชุด ‘อัมมาร’ เป็นประธาน 10 มิ.ย.ก่อนเสนอ ครม.เข้าสู่กระบวนการร่าง กม.ต่อไป ด้านนายกแพทยสภาติง พ.ร.บ.ประกันสุขภาพภาครัฐ ชี้ที่มาเงินยังต่างทำให้เท่าเทียมกันยาก แนะดึงเอกชนร่วมเป็นกลไกตัดสินด้วย ‘นิมิตร์’ แจง ร่าง พ.ร.บ.นี้เหมือนปะผุสิทธิประโยชน์ที่ต่างกัน เหตุยังไม่แตะเรื่องที่มาของเงิน แต่เชื่อเป็นก้าวแรกรวมสามกองทุน
  2015-06-04 19:57

Pages