เรื่องเด่น

 • ASTVผู้จัดการรายวัน - "ดร.อัมมาร" ค้านแนวคิดรีดเงินคนรวยตั้งกองทุนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลช่วยคนจนระบบบัตรทอง ชี้เก็บภาษีควรพิจารณาเพื่อการใช้จ่ายทุกด้าน ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง ระบุต้องแก้ที่รัฐบาลขี้เหนียว อ้างงบน้อย ไม่เทงบด้านสุขภาพ เน้นแต่โครงการประชานิยม แช่แข็งงบบัตรทองไม่เพิ่มเงินรายหัวจน รพ.ขาดสภาพคล่อง
  2014-12-01 14:15
 • มติบอร์ดสปสช.ปรับเกณฑ์ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีกับผู้ติดเชื้อทันที ไม่จำกัดว่ามีค่า CD4 ในระดับใด เริ่ม 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป เผยปี 58 สปสช.ได้รับงบกองทุนเอดส์ 2,811 ล้านบาท สำหรับดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ สิทธิประโยชน์ครอบคลุม การให้ยาต้านไวรัส ทั้งสูตรพื้นฐาน สูตรดื้อยา ป้องกันติดเชื้อในทารกแรกเกิด ติดเชื้อภายหลังสัมผัส การตรวจเลือดและการป้องกัน เผยมีผู้ลงทะเบียน 3 แสนราย ในจำนวนนี้ได้รับยาต้านไวรัส 1.7 แสนราย
  2014-11-30 14:03
 • รมว.สธ.ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ทุกจังหวัดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีคณะกรรมการจัดทำบัญชียาในแต่ละระดับ ทั้งหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด และระดับเขต ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนซื้อยาให้แล้วเสร็จใน พ.ย.57 จากนั้นให้นพ.สสจ.อนุมัติแผน ก่อนพิจารณาจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดหรือระดับเขต เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม เอื้อต่อการแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน และการดูแลผู้ป่วยใกล้บ้านจัดระบบติดตามประเมินประสิทธิผล ความคุ้มค่า และความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  2014-11-30 11:54
 • สธ.เตรียมเสนอก.พ. เพิ่มความก้าวหน้าพยาบาลวิชาชีพ ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ เป็นระดับเชี่ยวชาญ 321 ตำแหน่ง และชำนาญการพิเศษ 11,061 ตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดปัญหาพยาบาลลาออกจากงานหนักกว่าสายงานปกติ 
  2014-11-30 11:20
 • สนช.ผ่านวาระแรก ร่างกฎหมาย "อุ้มบุญ" พร้อมตั้งกรรมาธิการฯ พิจารณาใน 30 วัน "วัลลภ" ตั้งข้อสังเกต บทลงโทษแม่อุ้มบุญสูงกว่าคนอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้าน "ภิรมย์" แนะตัดผสมเทียมออกจากนิยามเพราะเป็นคนละประเภทกัน
  2014-11-29 19:15
 • สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอ สปช.ตั้งสหภาพข้าราชการ คุ้มครองแรงงานวิชาชีพทำงานภาครัฐ พร้อมเตรียมขับเคลื่อน 4 ข้อเรียกร้องสร้างความเป็นธรรมให้กับพยาบาล เดินหน้าประชุมสัญจร 4 ภาร ระดมพยาบาลทั่วประเทศร่วมหนุน
  2014-11-29 18:07
 • ประกันสังคมออกโรงโต้ คุณภาพยารักษาโรคได้มาตรฐานตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ชี้จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ แนะมีปัญหาให้เข้าร้องเรียนโดยตรง หากพบแพทย์วินิจฉัยโรคพลาด รพ. ต้องรับผิดชอบ
  2014-11-29 17:56
 • กระทรวงสาธารณสุขให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในไทยกว่า 1 ล้านคน ทุกคนต้องตรวจและประกันสุขภาพ พร้อมนำร่องจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จและตั้งโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้าง อสต.ใหม่ และเพิ่มความรู้แก่ อสต.รายเก่า ให้มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้
  2014-11-29 17:41
 • คณะแพทย์ รามาธิบดี เปิดตัว "ไทยนิพท์" วิธีตรวจคัดกรองหาทารกกลุ่มอาการดาวน์ที่วิเคราะห์-รายงานผลได้ครบวงจรแห่งแรกของไทย ชี้แม่นยำเทียบเท่าเจาะน้ำคร่ำ ลดเสี่ยงกระทบแม่เด็ก  รู้ผลใน 1 สัปดาห์ แนะหญิงตั้งครรภ์ช่วง 10-24 สัปดาห์ตรวจ แต่ไม่แนะนำในครรภ์แฝด เตรียมเปิดให้บริการ ธ.ค.นี้
  2014-11-28 19:54
 • “บิลเกตส์” สนใจสนับสนุนไทยสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเอดส์แห่งแรกของโลก นัดถกความคืบหน้ากลางธันวาคมนี้
  2014-11-28 19:46
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรรค์ แห่งใหม่ และเป็นศูนย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีบุคลากร เครื่องมือแพทย์ทันสมัย รักษาผู้ป่วยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชรและพิจิตร ประชาชนได้รับการรักษาทันเวลา ลดเสียชีวิตและความพิการ คาดจะเปิดให้บริการได้ในอีก 5 ปี   
  2014-11-28 18:29
 • คณบดีศิริราชแจงสื่อ เผยศิริราชมูลนิธิ ยุติร่วมมือกับบริษัทเอกชนจำหน่ายอาหารเสริมหารายได้เข้ามูลนิธิแล้ว หลังถูกนักวิชาการท้วงว่าไม่เหมาะสม เข้าข่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย
  2014-11-28 18:20

Pages