เรื่องเด่น

 • นักวิชาการ สสอ.โพทะเล หนุนหนังสือ สธ. ยกเลิกคีย์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เหตุซ้ำซ้อนจัดเก็บข้อมูล 43 แฟ้ม ช่วยลดภาระงาน “หมออนามัยหน้าจอ” มีเวลาดูแลสุขภาพชาวบ้านมากขึ้น แนะ สธ.ทำแอพพลิเคชั่น ใช้สำหรับดึงข้อมูลวิเคราะห์ พร้อมเสนอปรับการจัดสรรงบ รพ.สต. โอนงบที่ระดับอำเภอ พร้อมกระจายเงินตามโปรแกรม
  2014-11-14 14:19
 • สมาคมผลิตยาไทยค้านกรมทรัพย์สินฯเสนอแก้พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า เพิ่มคำยามเรื่องกลิ่น เผยทำเกิดกว่าสาเหตุที่ขอแก้ไข ที่ระบุแค่ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นจดทะเบียนเท่านั้น แต่กลับแก้ไขเกิน ซ้ำยังทำเกินไปกว่าข้อตกลงทริปส์ ทำให้ไทยเสียเปรียบ ละทิ้งเอกสิทธิ์ของประเทศ ผู้ประกอบการรายย่อยเสียโอกาสพัฒนาสินค้าตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เปรียบ โดยเฉพาะเรื่องยาที่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติและกลิ่นสังเคราะห์ในการผลิตยาจะได้รับผลกระทบมาก
  2014-11-13 19:46
 • ตัวแทนโรงพยาบาลใต้ตอนล่าง ยื่นหนังสือสปสช.เขต 12 สงขลา ช่วยเหลือด้านการเงินเป็นการด่วน แจงมี รพช. 77 แห่ง ใน 7 จังหวัดใต้ตอนล่าง ประสบภาวะวิกฤตการเงิน หลังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยจำนวนมาก เฉลี่ยรายละ 1,000 บาท แต่ได้รับจัดสรรจากสปสช.รายละ 700-800 บาทเท่านั้น
  2014-11-13 19:29
 • เครือข่ายแรงงานจี้เปลี่ยนโครงสร้าง สปส. เลือกคณะบริหารมืออาชีพ เสนอ คกก.ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างควรมาจากการแต่งตั้ง ไร้การเมืองเกี่ยวข้อง เปิดให้ผู้ประกันตนเข้าชื่อปลดบอร์ดได้หากพบทุจริต ด้านที่ปรึกษารมว.แรงงานเผยเน้นปฏิรูป 2 ประเด็นหลักเรื่องกองทุนและความโปร่งใส่ รวมทั้งการบริหารการลงทุน เป็นองค์กรเปิด ปชช.ตรวจสอบได้
  2014-11-13 19:19
 • รมว.สธ. ดึงโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยผลิตแพทย์ 21 แห่ง หรือยูฮอสเน็ต ร่วมจัดบริการประชาชน สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการผลิตแพทย์สาขาเชี่ยวชาญ เช่น มะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ การรับมือโรคอีโบลา จัดบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ และการจัดบริการแพทย์แผนไทย โดยจัดระบบการดำเนินร่วมในเขตสุขภาพทั่วประเทศ
  2014-11-13 19:04
 • สธ.จัดสรรตำแหน่งข้าราชการว่าง 1,420 ตำแหน่ง บรรจุลูกจ้าง-พกส. 21 สายงานวิชาชีพ เป็นข้าราชการ โดยต้องเป็นลูกจ้างที่จ้างไว้ในปี 53 และผู้ที่จ้างไว้ในปี 56-57 ที่ผ่านคัดเลือกเข้ารับบรรจุรับราชการแล้ว ให้แต่ละจังหวัดจัดสรรและกระจายอัตรากำลังตามแนวทางที่กำหนดไว้ และส่งให้เขตสุขภาพเพื่อรวบรวมส่งสป.สธ.ภายใน 17 พ.ย.นี้
  2014-11-12 18:53
 • “พยาบาล” พ้อ งานหนัก แถมถูกลิดรอนสิทธิที่ควรจะได้ ทั้งหน่วยงานหลักไม่เหลียวแล รวมตัว ตั้ง “สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย” เรียกร้อง 5 ข้อ ขอ “ความก้าวหน้าขึ้น C8 ได้ ไม่ตันที่ C7-เพิ่มค่าตอบแทน-สัดส่วนเป็นผู้บริหาร-บ้านหรือห้องพักสำหรับเวรดึก เงินชดเชยเสียชีวิต-บรรจุเป็นข้าราชการ” เผย เตรียมวางแผนฟ้อง คสช. หลังเรียกร้องที่สธ.มาหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล
  2014-11-12 18:16
 • "ผอ.รพ.ราชวิถี" ยอมรับ "แผนกยา" มีจนท.หญิงกว่า 90% หาก "ท้อง-ลาคลอด" จะกระทบต่อการทำงาน อ้างบริษัทเอกชนบางแห่ง ถึงขั้นเลิกจ้าง แต่พร้อมยินดีชี้แจงทุกหน่วยงาน ด้าน "อธิบดีกรมการแพทย์" กำชับ รพ.ในสังกัด ระวังเรื่องการสื่อสาร
  2014-11-11 20:12
 • เอาอีก กระทรวงพาณิชย์ลักไก่เสนอร่าง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าให้จดทะเบียนกลิ่น-เสียง เข้าครม.พรุ่งนี้ อ้างเพื่อความเป็นสากล อุบเงียบเคยถูกตีกลับในวุฒิสภาชุดที่แล้ว หวั่นทำไทยเสียเปรียบ สูญเสียอำนาจต่อรอง เพราะยอมหมดทุกข้อ ชี้กรมทรัพย์สิน ไม่มีทั้งความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี หวั่นละเมิด สมบัติสาธารณะ แค่นำกลิ่นมาผสมกันก็จดสิทธิบัตรได้ ชี้เครื่องสำอางจะได้รับผลกระทบมากสุด
  2014-11-11 19:55
 • เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ออกแถลงการณ์ ยัน นพ.เมธี บิดเบือนข้อเท็จจริง เต็มไปด้วยอคติ โกหก และให้ร้าย ชี้ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ช่วยแก้ปัญหาขัดแย้งระหว่างหมอกับผู้ป่วย คาดต้องการเอาสถานการณ์ความขัดแย้งแพทย์ผู้ป่วยมาเป็นประเด็นสร้างความหวาดกลัว หาเสียงเลือกแพทยสภา 17 พ.ย.นี้ วอนหยุดปลุกระดมสร้างความร้าวฉานให้สังคม เพื่อหวังผลหาเสียงการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ชี้ถึงเวลาที่หมอกับคนไข้ต้องจับมือก้าวข้ามความขัดแย้ง ไม่ใช่จ้องล้มพ.ร.บ.
  2014-11-11 16:34
 • แพทยสภาเสนอสปช.ปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ ต้องมีแพทย์เพียงพอ เผยแพทย์รพ.รัฐงานหนัก ตรวจคนไข้นอกครึ่งวันเช้าสูงถึง 100-200 คน ส่งผลสื่อสารกับผู้ป่วยน้อย มีปัญหาคุณภาพการรักษา แจงมีแพทย์ในสังกัดสธ. เพียง 13,500 คนเท่านั้น แถมติดปัญหาตำแหน่งรองรับ เพราะสธ.อยู่ใต้ก.พ. ต้องขออัตราแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สธ.จากก.พ.ทุกปี ชี้ต้องทำให้คล่องตัว พยาบาล-เจ้าหน้าที่สธ. ไม่ควรเป็นลูกจ้าง เพราะเป็นขวัญกำลังใจ ถ้าออกจากก.พ.แล้วมีประโยชน์มากกว่า ก็น่าจะพิจารณา
  2014-11-11 15:50
 • กสพท.ชงตั้งสมาคมรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ รับรองคุณภาพสถาบันหรือโรงเรียนแพทย์ มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ส่งแพทย์ไปแลกเปลี่ยนต่างชาติได้ ไม่ต้องหาสถาบันการแพทย์จากต่างประเทศมารับรอง คาดให้การรับรองได้ในปี 58
  2014-11-10 20:10

Pages