เรื่องเด่น

 • หมอยอร์น สาธารณสุขนิเทศก์เขต 12 โพสต์เฟซบุคเดือด อัดสปสช.แอบอ้างผลงานแก้ปัญหาขาดทุนของรพ.บางกล่ำ จ.สงขลา ทั้งที่เป็นความร่วมมือของรพ.หาดใหญ่ รพ.บางกล่ำ ด้านหมอไพศาล สสจ.พังงา อดีตว่าที่ผอ.สปสช.เขต 12 เขียนบทความ บางกล่ำรำพึง เล่าย้อนเหตุการณ์สมัยเคยเป็นปธ.การเงินการคลังสธ.เขต 12 การช่วยแก้ปัญหาวิกฤติการเงินของรพ.บางกล่ำ
  2014-10-26 13:35
 • สสจ.สงขลาเสนอกลางวงตรวจเยี่ยมของ 2 รมต.สธ. ที่รพ.บางกล่ำ จ.สงขลา ยันการจัดสรรงบแบบกองทุนย่อยของสปสช.ไม่จำเป็น แม้ไม่มีเงินรพช.ก็ต้องทำงานอยู่แล้ว ไม่เคยปฏิเสธคนไข้ แต่ตอนนี้ต้องคีย์ช้อมูลแลกเงิน ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้าง แต่งานทำไปแล้ว เผยงบรายหัวกว่า 2,800 บาท มาถึงรพ.พันกว่าบาท บางแห่งได้เพียง 700-800 บาท เหตุเงินหายไปเพราะสปสช.กันกองทุนย่อย แนะจัดสรรแบบที่ปลัดเสนอให้ผ่านเขตสุขภาพจะดีกว่า
  2014-10-26 12:38
 • ปลัดสธ.แต่งตั้งคกก.พัฒนานโยบายและการบริหารสป.สธ. 20 คน ดึงขรก.เกษียณ อดีตปลัด อดีตอธิบดี อดีตผอ.รพศ./รพท. มาเป็นที่ปรึกษาและคกก. เดินหน้าเขตสุขภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบธรรมาภิบาลบริหารงานบุคคล ด้านชมรมแพทย์ชนบทโพสต์เฟซบุคอัดปลัดสธ.ตั้งกุนซือยิ่งกว่าขิงแก่ ชี้เป็นการส่งสัญญานแบ่งขั้งแยกกันเดินคนละทางกับ 2 รมต.สธ. จะทำให้ช่องว่างห่างออกไปเรื่อย เชื่อสุดท้ายคงถึงเวลาต้องตัดสินใจ
  2014-10-26 11:34
 • สวรส.เปิดงานวิจัยเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา พบ 3 ความเสี่ยงบริหารจัดการยาในประเทศไทยที่อาจจะเอื้อต่อการทุจริต การขึ้นทะเบียนตำรับยา การคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ และการจัดซื้อยาเข้ารพ. ชงข้อเสนอจัดการระบบยาของประเทศ เน้น “คุณภาพ ครอบคลุม คุ้มค่า โปร่งใส” 
  2014-10-25 20:57
 • สธ.ดึงรพ.สต. สาธารณสุขอำเภอ ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพให้สุขภาพดี ระดมพลังทุกภาคส่วนในอำเภอและในชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ลดความเสี่ยงเจ็บป่วย รวมทั้งพัฒนาระบบการส่งต่อเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเล็ก โรงพยาบาลใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
  2014-10-24 14:40
 • “อุปนายกสภาการพยาบาล” ชี้ ควรปรับหลักเกณฑ์พิจารณาความก้าวหน้า “พยาบาลวิชาชีพ” แทนการสลายระดับ รพ. เน้นเปิดโอกาสพยาบาลใน รพช.ทุกแห่งก้าวขึ้นซี 8 ได้ เผยรพช.กว่า 700 แห่ง มีพยาบาลซี 8 ไม่ถึงครึ่ง พร้อมเสนอลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ ให้ทุกวิชาชีพก้าวขึ้นตำแหน่งสูงได้ ไม่ต้องยุบรวม   
  2014-10-24 14:33
 • สปสช.เตรียมประสานปลัดสธ.เพื่อชี้แจงเพิ่มเติม งงปลัดไม่เข้าใจ เพราะที่ผ่านมามีการหารือการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนฯ กับ นพ.วชิระ รองปลัด มาโดยตลอด จนเข้าใจและออกมาเป็นแนวทางบริหารดังกล่าว ย้ำหลักการบริหารงบบัตรทอง เพื่อสนับสนุนให้สถานพยาบาลมารถจัดบริหารให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างถ้วนหน้า
  2014-10-24 11:10
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ท่าทีล่าสุดของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ระบายความอัดอั้นตันใจต่อหน้าผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลอีกหลายร้อยคน ย่อมสะท้อนนัยสำคัญว่าสงครามระหว่าง สธ.และ สปสช.ไม่ใช่สงครามประสาทที่พูดกันวงเล็กๆ แสดงออกอย่างลับๆ อีกต่อไป หากแต่คือการตัดสินใจกระโดดออกมานำศึกอยู่แถวหน้าใส่นวมเตรียมขึ้นชกกับ สปสช.อย่างชัดเจน
  2014-10-24 10:54
 • สปสช.ยินดีให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ผ่านการตรวจสอบทุกปี ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพที่กำหนดเข้มงวดมากกว่าระบบราชการปกติ เน้นการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ รายงานผลต่อบอร์ดสปสช.ทุก 3 เดือน และรายงานต่อครม.-รัฐสภาทุก 1 ปี เห็นด้วยปลัดสธ.จะตรวจสอบการใช้งบของสธ. เชื่อจะทำให้ร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
  2014-10-23 12:39
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ปลัดกระทรวงหมอเดินหน้าชนกองทุนบัตรทอง ซัด นพ.พีรพล รองเลขาฯสปสช. พูดจาไม่รู้เรื่อง
  2014-10-23 10:29
 • ที่ประชุมร่วม อย.-เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกร เห็นชอบ แก้ไขร่างพ.ร.บ.ยาใหม่ 3 ประเด็น ประเภทยา-การจ่ายยา-การผสมยา” ยึดตาม พ.ร.บ.ยา 2510 ส่วนประเด็นที่เห็นสอดคล้องแต่บทบัญญัติไม่ชัด ปรับแก้ถ้อยความแล้ว ขณะที่วิชาชีพอื่นไม่ต้องขออนุญาตผลิต ขาย นำเข้ายา และผู้ไม่เชี่ยวชาญคุมผลิต ขาย นำเข้ายา ไม่ได้ข้อสรุป รอหารือกับวิชาชีพอื่น 27-28 ต.ค. เครือข่ายเภสัชฯพอใจผลสรุป คาดเสร็จทันตามกำหนด 
  2014-10-22 18:41
 • “หมอถาวร” ห่วงคนไทยเมินใช้สิทธิ “ผู้ป่วยนอกบัตรทอง” เพิ่ม หลังผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ มีผู้มีสิทธิเพียงร้อยละ 50 เลือกใช้บริการ คาดเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เชื่อมั่น ระบบบริการไม่ตอบสนอง จี้เร่งปรับปรุงดึงผู้มีสิทธิเข้ารับบริการ สร้างความมั่นคงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างยั่งยืน    
  2014-10-22 18:12

Pages