เรื่องเด่น

 • “หมอประเวศ” ชี้สปสช.พัฒนาระบบสุขภาพ 3 แกน คือ กาย ใจ และสังคม แกนกายคือ ทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาล ไม่ล้มละลาย แกนใจและสังคม คือ โครงการมิตรภาพบำบัด แนะการปฏิรูปประเทศต้องยึดหลัก 3 แกน “กาย - ใจ - สังคม” ย้ำต้องมีจิตกว้างเห็นแก่ส่วนร่วมมาก่อน อย่ามีจิตแคบคิด ยึดแต่พวกพ้อง แบ่งพรรคแบ่งพวก ชี้ยกระดับจิตใจเดินหน้าบ้านเมือง 
  2014-11-07 18:13
 • สสส.ร่วมกับ ม.บูรพา เปิดตัวโครงการและสถาบันพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยฯ” หนุนสร้างระบบสุขภาวะแรงงานไทย เร่งผลิตพยาบาล ป้อนนิคมอุตสาหกรรม ดูแลสุขภาพแรงงานกว่า 1.2 ล้านคน
  2014-11-07 17:54
 • ศิริราชจัดครบรอบ 15 ปี นมเนื้อไก่ และครบรอบ 5 ปี นมข้าวอะมิโน ผลสำเร็จครั้งแรกของโลก ช่วยทารกเติบโตปกติ หายจากโรคแพ้โปรตีนนมวัวใน 2 ปี เผยแต่ละปีมีทารกเกิดใหม่แพ้โปรตีนนมวัวประมาณ 25,000 ราย หรือ 3% ของทารกเกิดใหม่ในแต่ละปี 
  2014-11-07 17:43
 • ทุกวันนี้ “บุหรี่” มีอิทธิพลเหนือเด็กและเยาวชนแล้วโดยสมบูรณ์ ว่ากันว่า การสูบบุหรี่คือการนับหนึ่งไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆ แม้ว่าบุหรี่จะไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย แต่ สธ.ก็พยายามคลอดเกณฑ์การควบคุม โดยล่าสุดประกาศใช้ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาดใหญ่ถึง 85% ของพื้นที่ ซึ่งนับเป็นอันดับ 1 ของโลก สำหรับโทษภัย คงไม่ต้องบรรยายทัณฑ์ทรมานที่ผู้สูบจะได้รับ ทว่าสิ่งที่ สธ.ไม่เคยจะอธิบายให้สังคมเข้าใจ คือเล่ห์กลของบริษัทยาสูบข้ามชาติ และยุทธศาสตร์การรุกคืบที่ทรงพลัง
  2014-11-07 15:32
 • กระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ทุกจังหวัดใน 12 เขตสุขภาพ เพิ่มความเข้มแข็งระบบการเฝ้าระวังในผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด รวมทั้งการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ให้ตั้งทีมปฏิบัติการ (1 ทีม ต่อ 1 เขตสุขภาพ) เพื่อชันสูตรพลิกศพ หากพบผู้เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา และทีมผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางอีก 1 ทีม ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงแก่พื้นที่ เร่งให้โรงพยาบาลใน 14 จังหวัดที่มีด่านเข้าออกระหว่างประเทศ สร้างความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย และพัฒนาห้องตรวจปฏิบัติการ รวมทั้งการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน
  2014-11-07 15:19
 • หมอรักษาอีโบลาในแอฟริกาย้ำยังต้องระวังผู้หายป่วย หลังพบเชื้อยังอยู่ในอสุจินานหลายเดือน เสี่ยงแพร่เชื้อต่อได้ เตรียมตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารการแพทย์ระดับโลก แนะใช้เครื่องตรวจหาค่าเกลือแร่ผู้ป่วยอีโบลา เพื่อหาปริมาณสารน้ำที่เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย ช่วยลดอัตราตายได้ 20% เตือน สธ.ระวังกลุ่มป่วยลักลอบกินยา อมน้ำแข็ง หวังลดไข้กลับประเทศ 
  2014-11-06 20:21
 • รองนายกฯ พร้อม ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และประธานสถาบันวิจัยสาธารณสุขแคนาดา ลงนามความร่วมมือไทย-แคนาดา สู่การเป็นประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านสุขภาพระหว่างประเทศ ในประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย Global Alliance for Chronic disease หรือ GACD ภาคีเครือข่ายการวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระหว่างประเทศ
  2014-11-06 20:02
 • สปสช.ร่วมกับ มูลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดมหกรรมส่งเสริมมิตรภาพบำบัด “มีใจ มีทีม มีทุน ร่วมเกื้อหนุนเพื่อความยั่งยืน” หนุนงานจิตอาสาดูแลผู้ป่วย สืบสานแนวคิด “นพ.สงวน นิติยารัมภ์พงศ์” เผยหลัง 6 ปี ประสบผลสำเร็จขยายตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน” แล้วกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายสู่ชุมชนกว่า 1,600 เครือข่าย ช่วยดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วยควบคู่การรักษาทางกาย พร้อมมอบ “รางวัลมิตรภาพดีเด่น ปี 56”  
  2014-11-06 19:56
 • เผยชื่อผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิลปี 57 หมอจากญี่ปุ่น ผู้คิดค้นยาลดไขมันรักษาหลอดเลือดหัวใจ คว้ารางวัลด้านการแพทย์ ส่วนหมอจากสหรัฐอเมริกาผู้ปราบไข้ทรพิษสำเร็จ คว้ารางวัลด้านการสาธารณสุข เตรียมแสดงปาฐกถาพิเศษ 27 ม.ค. และเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ 28 ม.ค.58 
  2014-11-06 19:33
 • สธ.ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการพลังปันน้ำใจ ต้านภัยอีโบลา ระดมเงินบริจาคจากคนไทย ส่งไปช่วย 3 ประเทศอาฟริกาตะวันตก เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างเร่งด่วน ทางบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ กสิกรไทย และกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนถึง 31 ธันวาคม 2557
  2014-11-06 19:13
 • ผอ.สพช. เผยการแบ่งระดับบริการของรพ. เป็น ปฐมภูมิ ทุตยภูมิ และตติยภูมิ ยึดตามหลักธรรมชาติของโรคเชิงระบาดวิทยาที่มีโรคและความเจ็บป่วยที่ซับซ้อนแต่กต่างกัน ส่งผลให้ต้องใช้วิธีการรักษาและเครื่องมือแพทย์ที่แตกต่างกัน ชี้ต่างชาติจะแยกรพ.ผู้ป่วยนอกออกจากรพ.ผู้ป่วยใน ไม่ปะปนเหมือนไทยที่รพ.รักษาโรคซับซ้อนก็ยังต้องรักษาโรคเบื้องต้นปะปนกัน แถมเจอปัญหากระจายทรัพยากรเหลื่อมล้ำ เลยเป็นปัญหาสะสม หนุน สธ.ปรับเกณฑ์พิจารณาขึ้นตำแหน่งระดับสูงเท่าเทียม เปิดกว้างให้ แพทย์ รพช.มีโอกาสขึ้นผู้บริหาร สธ. ไม่จำกัดแค่ รพศ./รพท. เหตุงาน รพช.มีคุณค่าและความยากคนละแบบ
  2014-11-05 19:36
 • นสพ.มติชน : รองปลัดกทม.เห็นด้วยสธ.กำหนดให้กรุงเทพฯเป็นอีกหนึ่งเขตสุขภาพ ชี้จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบส่งต่อและการจัดสรรงบประมาณ เผยพื้นที่กทม.ต่างจากเขตอื่นๆ เหตุมีรพ.หลายสังกัด ทำให้เกิดปัญหาเรื่องส่งต่อ ส่วนงบรักษาที่จัดสรรให้ตามสิทธิ์ต่างๆก้ไม่เพียงพอ กทม.ต้องแบกรับภาระค่ารักษาสิทธิบัตรทองและประกันสังคมปีละ 500 ล้านบาท
  2014-11-05 13:36

Pages