เรื่องเด่น

 • เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์ : “พญ.ประชุมพร” ยัน สธ.มีปัญหาภายในเพื่อปรับเกณฑ์การทำงาน ขณะที่มีผลงานเพียบ แต่ไม่ใช่ผลงานของ รมว. เพราะเป็นของเก่าที่ทำอยู่แล้ว วอนนายกฯ ดูเหตุผล ไม่เอาผิดขรก.เพียงแค่ไม่เป็น รมว.จากการเลือกเอง แต่หากจะยกเหตุผลนี้มาปลดปลัดสธ. ก็ปล่อยวางแล้ว แต่ประชาคมสธ.คงต้องออกมาให้ความเห็นบ้าง ด้าน นพ.ฐาปนวงศ์ ชี้ อย่าโยนบาปข้าราชการ ให้เอาผิดต้นตอปัญหาที่แท้จริง ชี้ สธ.ทำงานเองได้โดยไม่จำเป็นต้องมีนักการเมืองด้วยซ้ำ
  2015-03-07 19:33
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งวางระบบพัฒนาบริการสุขภาพ รองรับการเจริญเติบโตพื้นที่เขตเมืองใหม่ จังหวัดนนทบุรี หลังพบประชากรพุ่งกว่า 2 ล้านคน เพิ่ม Super OPD (ซุปเปอร์โอพีดี) บริการรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศที่โรงพยาบาลบางกรวย สาขา 2 มีแพทย์เฉพาะทางตรวจรักษา เพิ่มเตียงนอนทั้งจังหวัดจาก 600 เตียงเป็น 1,200 เตียง ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
  2015-03-07 11:55
 • นสพ.มติชน : "มาตรา 5 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ระบุชัดว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ..." หมายความว่า คนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม แม้ประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง แต่ยังมีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข เพียงเพราะติดกรอบที่ว่า "ไม่มีสัญชาติไทย" คนกลุ่มนี้ถือผลักให้ไปอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ต้องรอการพิสูจน์สถานะและสัญชาติ จึงเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐาน ทั้งๆ ที่พวกเขาก็เป็นคนไทยเช่นกัน
  2015-03-07 10:30
 • ที่ประชุม สนช.รับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รมช.สมศักดิ์แถลง กฎหมายเดิมใช้มานานตั้งแต่ปี 25 มีบางข้อไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคต่างๆ รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
  2015-03-06 20:03
 • รมว.สธ. เผยเด็กไทย พัฒนาการเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเกือบร้อยละ 30 ระดับไอคิวของเด็กไทยไม่ถึง 100ต่ำกว่ามาตรฐาน เร่งรัดสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก เน้นดูแลต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาไปจนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยเรียน พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการ พร้อมส่งทีมหมอครอบครัวดูแลมารดา ทารก และเด็กเล็ก ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างครบถ้วน ร่วมดูแลพัฒนาการเด็กร่วมกับครอบครัว ครูพี่เลี้ยง และคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงด้านพัฒนาการ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขทันที
  2015-03-06 19:50
 • สวรส.วิจัยอัตรากำลังคนสุขภาพในหน่วยงานระดับภูมิภาค รองรับนโยบายปฏิรูปสธ. ด้านรองวชิระเผย โครงสร้างบริหารระดับเขตสุขภาพอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ร. ก่อนนำเสนอ ครม.เพื่อออกเป็นกฎกระทรวง ส่วนการจัดวางอัตรากำลังคนต้องตกลงระหว่าง ก.พ.และสธ. คาด 2 เดือนเห็นความคืบหน้า ส่วนโครงสร้าง สสจ. สสอ. ให้แต่ละพื้นที่ไปทำกรอบมาก่อน และต้องรอผลงานวิจัยจาก สวรส.ก่อน
  2015-03-06 17:01
 • นสพ.คมชัดลึก : คกก.ควบคุมยาสูบเห็นชอบข้อความคำเตือนบนซองบุหรี่ใหม่ 10 แบบ "ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู"-"นิโคตินในบุหรี่ใช้ทำยาฆ่าแมลง"ชี้ข้อความเดิมใช้มานาน 3 ปี สร้างความคุ้นชินส่งผลประสิทธิภาพการเลิกสูบลดลง
  2015-03-06 13:32
 • นสพ.มติชน : รัฐบาลเวียดนามเร่งผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคุ้มครองด้านประกันสุขภาพแก่ประชาชนให้ครอบคลุม 75 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งประเทศภายในปี 2558 นี้ และ 80 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2563 
  2015-03-06 13:14
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : แมคโดนัลด์ คอร์ป มีแผนที่จะจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะในไก่ที่จัดหาให้กับบริษัทในตลาดสหรัฐ ในช่วง 2 ปีข้างหน้า บริษัทจะเลิกขายแมคนักเก็ต และผลิตภัณฑ์ไก่อื่นๆ ในสหรัฐ ที่ทำมาจากไก่ที่เลี้ยงด้วยยาปฏิชีวนะที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน นับเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจจะช่วยจุดชนวนให้เกิดการตอบสนองเป็นวงกว้างจากอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ที่กำลังสร้างความกังวลต่อวงการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
  2015-03-06 13:02
 • องค์ความรู้จากงานวิจัย การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม และการสนับสนุนในระดับนโยบาย “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ที่เป็นแรงผลักดันให้ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย” เกิดขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของการพลิกโฉมระบบสุขภาพของประเทศ
  2015-03-05 19:34
 • 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 1 ทศวรรษ การบังคับใช้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ซึ่งกรอบอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเป็นประเทศลำดับที่ 36 
  2015-03-05 19:04
 • นสพ.มติชน : สธ.เดินหน้าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ยันดูแลทั้ง'คนไข้-บุคลากรทางการแพทย์' รองอธิบดี สบส.เผยประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายในอีก 1-2 สัปดาห์
  2015-03-05 18:54

Pages