เรื่องเด่น

 • นสพ.ไทยโพสต์ : เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงค้านมติ ครม.อนุมัติ ก.คลังสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ 1.5 หมื่นล้านบาท แจงเป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่รัฐบาลตัดสินใจเช่นนี้ ที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐาลไหนให้ความเห็นชอบ แม้โรงงานยาสูบจะเสนอกับทุกรัฐบาล ชี้จะสร้างผลกระทบกับสุขภาพคนไทยอย่างมาก
  2015-04-28 12:09
 • ‘ยงยุทธ’ ป้องนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตัดสิทธิ์ไม่ให้คนรวยไม่ใช้ 30 บาทรักษาทุกโรค แค่อยากให้คนมีสตางค์เสียสละเพื่อคนจำเป็นจริงๆ บนความสมัครใจ
  2015-04-28 11:54
 • นสพ.เดลินิวส์ : ‘พญ.ประชุมพร’ เผย บุคลากร สธ.ยังไม่ได้ค่าตอบแทนเหมาจ่าย แม้ สธ.จะจัดสรรเงินให้ รพ.ไปแล้วตั้งแต่ 17 มี.ค.แต่ก็ไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจาก รมว.สธ.ยังไม่ส่งเรื่องให้ ครม.พิจารณาหลักเกณฑ์ จึงไม่มีระเบียบการจ่ายเงินมารองรับ ด้าน รักษาการปลัด สธ.แจง 25 เม.ย.ได้หารือวางหลักเกณฑ์จ่ายเงินค่าตอบแทนแล้ว มีเปลี่ยนแปลงไม่มาก คาดเสนอ ครม.พิจารณาเร็วๆ นี้
  2015-04-28 11:44
 • องค์การแรงงานระหว่างประเทศเปิดผลสำรวจบริการสาธารณสุข 174 ประเทศ พบประชากรเขตชนบททั่วโลก 56% เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ขณะที่ประชากรในเขตเมืองที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพมี 22% สะท้อนช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท ส่วนทวีปแอฟริกามีประชากรถึง 83% ที่ขาดแคลนการดูแลด้านสาธารณสุข
  2015-04-28 11:21
 • บทความจาก ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ที่ระบุว่า เขียนขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอีกด้านหลังมีการเผยแพร่บทความของโฆษกแพทยสภา โดยปรียนันท์ตั้งคำถามถึงแพทยสภา กรณีคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และระบุว่า มีการบิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง และละเว้นการไม่กล่าวถึงประโยชน์ของร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่ปัจจุบันยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก 
  2015-04-27 20:17
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ออกโรงแจง “ระบบบัตรทอง” หลัง “บิ๊กตู่” ไม่เข้าใจหลักการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ยันต้องไม่แยกคนจนคนรวย ต้นเหตุทำสิทธิรักษาพยาบาลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน กลายเป็นรักษาพยาบาลสงเคราะห์ พร้อมเสนอรวมกองทุนรักษาพยาบาลเป็นมาตรฐานเดียว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบรักษาพยาบาลของประเทศ  
  2015-04-27 16:18
 • ‘นพ.มงคล’ โพสต์ Facebook ย้ำ 30 บาท ทำให้คนไทยทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นคน ก่อนหน้ามี 30 บาท คนจนต้องใช้สิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย เป็นคนไข้อนาถา หลังมี 30 บาท คนจนคนรวยเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข เอาภาษีที่จ่ายมาช่วยเหลือเกื้อกูล แจงค่าใช้จ่าย 30 บาท ยังต่ำกว่าประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ แนะยกระดับบริการให้มีประสิทธิภาพดีกว่า อย่าโยนบาปให้คนจนกลายเป็นคนไข้อนาถา ไม่เห็นด้วยร่วมจ่าย เพราะสร้างภาระให้คนจน
  2015-04-27 13:35
 • เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ วอน ปชช.ร่วมลงชื่อเสนอตั้ง คกก.คุมราคาค่ารักษา รพ.เอกชน ครบ 10,000 รายชื่อ เผยความคืบหน้ารวบรวมได้แล้วกว่า 9.3 พันคน พร้อมแจงการผลักดัน เหตุได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ป่วยและญาติจำนวนมาก จากปัญหาค่ารักษาที่แพงมาก ไม่มีเงินจ่าย ต้องกู้หนี้ และถูกฟ้อง เสนอรัฐบาลยุตินโยบายรักษาฉุกเฉินชั่วคราว เหตุเป็นนโยบายเป็นนโยบายแมงเม่าทำปัญหาเพิ่ม 
  2015-04-27 12:05
 • เผย ปิยมหาราชการุณย์ให้บริการได้ 40% เหตุขาดแคลนพยาบาล ด้านอุปนายกสภาการพยาบาลแจง แรงจูงใจไม่พอ งานหนัก สวัสดิการต่ำ แม้แต่ฉีดวัคซีนป้องกันยังต้องลางานไปฉีดเอง เหลื่อมล้ำวิชาชีพ ค่าตอบแทนต่ำกว่าแพทย์ 28 เท่า ทำให้พยาบาลลาออกจากระบบมากขึ้น เผยมีพยาบาลในระบบ 1.3 แสนคน แต่ความต้องการพยาบาลปี 58 อยู่ที่ 1.6 แสนคน คาดปี 62 อัตราขาดแคลนพยาบาลเพิ่มเป็น 5 หมื่นคน ขณะที่สามารถผลิตพยาบาลเข้าสู่ระบบปีละ 1 หมื่นคน เข้าสู่ระบบ 80% และค่อยๆ ลาออกในช่วง 5 ปีแรก
  2015-04-27 10:08
 • รมว.สธ.ร่วมเวทีเสวนา“ปฏิรูประบบสาธารณสุขกับแนวคิดหลักประกันสุขภาพ” เผย 12 ปีที่ผ่านมาบัตรทองช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง ยันไม่ใช่การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ พร้อมเดินหน้าเชิงรุกส่งทีมแพทย์ให้การดูแลประชาชนถึงบ้าน มั่นใจภายในปี 2559 มีทีมหมอครอบครัวครบ 30,000 ทีม และปัญหาโรงพยาบาลขาดทุน มีแนวโน้มดีขึ้น  
  2015-04-27 09:18
 • “หมอเทียม” เผย รองนายกฯ รับข้อเสนอ สมสส.แล้ว รอร่าง พ.ร.บ. ส่ง ครม.พิจารณาต่อ ยอมรับข่าวจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นทะเบียน สร้างความสับสน หวั่น สปสช.บริหาร เหตุ สมสส.ต้องเป็นกลาง ไม่ขึ้นกับกองทุนใด พร้อมแจงงบดำเนินการ สมสส. ใช้น้อยมาก คุ้มค่าประโยชน์ที่จะได้รับ
  2015-04-26 12:21
 • ‘นพ.อำนวย’ เผย สธ.จับมือ สปสช.แก้ไขปัญหา รพ.สังกัด สป.สธ.ขาดสภาพคล่อง แจงขณะนี้ สปสช.โอนงบเหมาจ่ายให้ รพ.ครบทุกเขตสุขภาพแล้วกว่า 39,700 ล้านบาท ค่าตอบแทน 3,000 ล้านบาท และอีก 464 ล้านบาท ใน รพ.เสี่ยงภัยทุรกันดารแล้ว ส่วน คณะอนุ กก.การเงินการคลังได้อนุมัติปรับเกลี่ยเงินในระบบของ รพ.สังกัด สป.สธ. 599 ล้านบาทไปยังเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 12 แล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ รพ.ชายแดน และภาคใต้มีการจัดสรรพยาบาลเพิ่มขึ้น 3,000 ตำแหน่ง เหตุอยู่ในพื้นที่ไม่สงบ 
  2015-04-26 10:39

Pages