เรื่องเด่น

 • ชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอความเป็นธรรมปรับเลื่อนตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีวุฒิปริญญาตรีให้บรรจุเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอัตโนมัติ พร้อมขอยกเลิกโครงสร้างกรอบตำแหน่งเดิม ให้มีนักวิชาการได้มากกว่า 1 ตำแหน่งในหน่วยงานเดียวกัน เรียกร้องสธ.ออกหนังสือเวียนให้จพ.ที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิชการได้ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการเหมือนนักวิชาการและพยาบาลวิชาชีพเพื่อลดเหลื่อมล้ำ
  2014-12-22 18:19
 • เสนอหนุน “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ฉบับ คปก.” หลังผ่านกระบวนการ 2 ปี เน้นรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ช่วยขยายคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยทุกกองทุน ลดการการฟ้องร้อง แก้ปัญหาขัดแย้งหมอ-คนไข้ ยอมรับยังมีแพทย์ที่คัดค้าน ยัน คปก.ทำเต็มที่แล้ว แต่ให้ถูกใจคนทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ พร้อมเตรียมเสนอ รมว.สธ.ใช้ร่างกฎหมาย คปก.เป็นร่างกฎหมายรัฐบาล เสนอ ครม.พิจารณาส่ง สนช.
  2014-12-22 16:21
 • สธ.อบรมแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหารในภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เผยช่วงปี 2550-2556 มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำผิด ถูกลงโทษไล่ออกและปลดออกจากราชการ 76 คน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการเงินจาก รพ.สต. และ รพช. มากสุด เร่งสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแส 2 ช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง
  2014-12-22 13:45
 • สธ. เปิดตัวทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีมทั่วประเทศ ปฏิรูปการดูแลสุขภาพประชาชนเขตเมือง เขตชนบท รูปแบบใหม่ ดูแลถึงระดับครัวเรือน ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่อยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยระยะสุดท้ายชีวิต ขณะนี้มีเกือบ 2 ล้านคน และช่วยเหลือให้คำปรึกษาใกล้ชิดเสมือนเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติของครอบครัว มอบบริการเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยในปี 2558 ระยะแรกจะเริ่ม 30,000 ทีม ใน 250 อำเภอทุกจังหวัด
  2014-12-22 13:29
 • "สธ.ไม่ต้องการทะเลาะกับใครหรือองค์กรไหน แต่ต้องการความร่วมมือ ในทางกลับกันองค์กรต่างๆ ควรทบทวนและวางบทบาทของตนให้ถูกต้องเหมาะสม กระทรวงเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาสุขภาพของประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ มีส่วนแบ่งตลาดกว่า 70% ใน ด้านการรักษาพยาบาล และเกือบ 100% ในเรื่องการสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดทิศทางให้เกิดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์" นพ.ณรงค์ ระบุ
  2014-12-22 12:42
 • สป.สธ.ออกหนังสือแจงข้อมูล ยันสายงานนักกายภาพบำบัดและเจ้าพนักงานเวชสถิติได้รับการจัดสรรบรรจุเป็นข้าราชการ เกิน 66% ไปแล้ว ส่วนสายงานแพทย์แผนไทยยังไม่เกิน จึงเพิ่มให้อีก 42 ตำแหน่งในการบรรจุข้าราชการรอบ 3 เผยมีบางเขตขอคืนตำแหน่งเพราะไม่มีลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตรง จึงนำมาปรับเกลี่ยใหม่เพิ่มเติม 164 อัตรา       
  2014-12-21 18:10
 • นสพ.ไทยโพสต์ : ในวันที่ 18 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล เพื่อเป็นการรณรงค์ถึงความสำคัญของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามที่เป็นบุคคลในครอบครัวที่ทำงานย้ายถิ่นทั่วโลก ซึ่งควรได้รับความคุ้มครองทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
  2014-12-21 16:21
 • เปิดโครงสร้าง “ศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ” ศูนย์กลางเคลียร์ริ่ง เบิกจ่ายกองทุนสุขภาพ บริหารโดยรูปแบบคณะกรรมการ ส่วน ผอ.กำหนดดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ส่วนงบประมาณมาจาก 2 ส่วน ทั้งภาครัฐอุดหนุนและรายได้การบริการประมวลข้อมูล    
  2014-12-20 17:50
 • ยังไม่ถึงเดือนที่คนไทยได้ยินข่าวดีที่ยูเอ็นชื่นชมไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาว่ามีความเข้าใจเรื่องเอดส์อย่างลึกซึ้ง ก็มีข่าวว่าเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ชาวบ้านตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีได้ลงประชามติ 131 ต่อ 30 เสียงให้ย้ายผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในบ้านพักของมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ออกจากชุมชน เพราะชุมชนกลัวจะติดเชื้อจากผู้ป่วย ทำให้ไม่มีคนกล้าเข้ามาเช่าห้องเช่าในชุมชน ...ฟังแล้วเศร้าใจ เพราะไม่คิดว่าสังคมยังไม่เข้าใจว่าจะอยู่กับผู้ติดเชื้อได้อย่างไร ทั้งที่เรารณรงค์เรื่องนี้มา 30 ปีเต็ม  แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่เชื่อ เรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด 30 ปีที่ผ่านมา จะโทษใครดี ?
  2014-12-20 14:40
 • สธ.เตรียมเสนอระบบโครงสร้างงบประมาณปี 2559 สำหรับดูแลรพ.ในพื้นที่พิเศษ เช่น ภูเขา ชายแดน เกาะ ทั้งงบลงทุน งบดำเนินงาน งบบุคลากรประจำสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ให้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยจัดระบบอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ระบบสื่อสาร และระบบขนส่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการครอบคลุมและทั่วถึง
  2014-12-20 12:35
 • ปลัดสธ.ตรวจเยี่ยมการจัดบริการประชาชนที่รพ.ชุมชนชายแดนไทย-ลาวที่อุตรดิตถ์ พบปัญหาวิกฤตทางระบบการเงินการคลังจากประชากรน้อย กำชับให้จัดบริการที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ไม่ใช้เงินนำการทำงาน ชี้ขณะนี้มีรพ.เกิดวิกฤตทางระบบการเงินการคลังทั่วประเทศ 105 แห่งอยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุงการบริหารระบบการเงินกับ สปสช. เพื่อให้รพ.ดำเนินงานได้
  2014-12-20 12:16
 • “สสส.-สมาคมเพื่อเด็กพิการ” เผยผลโครงการระดับชาติเพื่อป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด 3 ปี เกิดนวัตกรรมด้านการขึ้นทะเบียน คัดกรองชัดเจน 5 กลุ่มโรค เล็งขยายความร่วมมือ วางระบบแก้ปัญหาครอบคลุมยิ่งขึ้น 
  2014-12-19 18:36

Pages