เรื่องเด่น

 • กก.ประสานงาน 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐยัน ข้อเสนอสภาประกันสุขภาพยึดหลักกลมกลืน ไม่ลิดรอนสิทธิอื่น ออกสิทธิประโยชน์กลางเท่านั้น ไม่ใช่การรวมกองทุน และไม่มีการโอนงบมาให้คกก.สภาประกันสุขภาพบริหาร งบกองทุนไหนก็ยังอยู่กองทุนนั้น ส่วนร่างกฎหมายที่เผยแพร่ก็ไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ แม้แต่ชื่อยังไม่ลงตัว ด้าน นพ.ไพบูลย์ ชี้หากต้องสร้างความเป็นธรรม ลดเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ กลไกกลางในการทำงานช่วยได้ แต่ต้องถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ทั้งในทางวิชาการและกลุ่มผลประโยชน์ และสร้างกระบวนการมีส่วนรวม เชื่อมีโอกาสสำเร็จในรัฐบาลยุคนี้
  2015-08-06 12:27
 • “หมอประเวศ” ปาฐกถาพิเศษ ชี้ “หมอครอบครัว” หัวใจสำคัญระบบสุขภาพประเทศไทย เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะเจ็บป่วยและช่วยเข้าถึงการรักษา เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ดุจญาติและครอบครัว พร้อมแนะการดำเนินงานสุขภาพต้องยึดประชาชนเป็นหลัก มองความจริง ไม่ยึดมั่นจำกัดบริการเฉพาะแค่สถาบันหรือวิชาชีพ ไม่ควรถือลัทธิวิชาชีพ แม้ไม่ใช่แพทย์ แต่พยาบาล หมออนามัย พนักงานผดุงครรภ์ ก็ทำหน้าที่รักษาได้ ยกตัวอย่างทหารเสนารักษ์ ที่กองทัพผลิตเป็นผู้ช่วยแพทย์ เมื่อหมดประจำการก็ช่วยดูแลประชาชนได้
  2015-08-06 12:04
 • “หมอสุภัทร” จับตา สธ. 2 เดือน หลังนายกฯ สั่งย้าย “หมอณรงค์” กลับ สธ. หวั่นทำระบบสุขภาพสะดุด หลัง สธ. และ สปสช.ร่วมมือทำงานราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ชี้แม้มีตั้งเงื่อนไขปฏิบัติ 3 ข้อ แต่เชื่อเป็นไปได้ยาก เหตุเป็นเรื่องจุดยืนที่ไม่ยอมกันได้ง่าย ด้าน “หมอวชิระ” ระบุ ผลสอบ “หมอณรงค์” เบิกค่ารถแล้วเสร็จ เชื่อหากนายกฯ เห็นคงไม่มีคำสั่งย้าย 
  2015-08-05 16:22
 • “หมอสุทัศน์”  ชื่นชม นายกฯ สั่งย้าย “หมอณรงค์” กลับ สธ. หลังผลสอบสวนชี้ชัดไม่ผิด ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ ขรก.ที่ดี แม้ล่าช้าไปบ้าง พร้อมระบุไม่ทราบเงื่อนไขย้ายกลับ หากเป็นจริงถือว่าก้าวกายการทำงาน ผิดกฎหมาย  ด้าน “หมอกลุเดช” ขอบคุณนายกฯ ชี้คนดีไม่ผิดควรได้ย้ายกลับ ส่วนเงื่อนไขกลับ สธ. น่าเป็นข้อเสนอจากคนอยู่ฝั่งตรงข้าม    
  2015-08-05 16:01
 • “ปลัดณรงค์” ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่คืนศักดิ์ศรี ขอเจ้าหน้าที่ สธ.ทุกคน เร่งเดินหน้า 3 เรื่องคือ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมปฏิรูปประเทศ และร่วมจัดทำแผนกำลังคน เพิ่มค่าตอบแทน เสนอรัฐบาล ปฏิเสธไม่ทราบ 3 เงื่อนไข
  2015-08-05 15:13
 • ‘ยงยุทธ’ เผยเงื่อนไข 3 ข้อ นายกฯให้ นพ.ณรงค์ กลับ สธ. 1.ห้ามโยกย้าย ขรก. 2.ห้ามยุ่งเกี่ยวกับ สปสช. 3.ต้องดำเนินนโยบายตาม ‘นพ.รัชตะ’ หากไม่ทำตาม คกก.จะพิจารณาโยกย้ายอีกครั้ง
  2015-08-05 09:33
 • เว็บไซต์สยามรัฐ : ‘คำนูณ’ โฆษก กมธ.ยกร่าง รธน.คาดอาจทบทวนบทบัญญัติ สสส. ไทยพีบีเอส กองทุนกีฬา เสนอองค์กรที่ตั้งก่อนมี รธน.ใหม่ ยังคงใช้ Earmarked Tax เหมือนเดิม ไม่ต้องผ่าน พ.ร.บ.งบรายจ่ายประจำปี พร้อมปรับข้อความให้คลายตัวลง ไม่ห้ามออกกฎหมายตั้งองค์กร Earmarked Tax แต่ให้คำนึงถึงวินัยการคลัง ระบุถ้ารัฐได้ประโยชน์จากข้อเสนอก็จะคงไว้ แต่ถ้าบริษัทเหล้า บุหรี่ ได้ประโยชน์ต้องทบทวน เหตุ กมธ.เคยเข้าใจว่า หัก 2% จากภาษีที่เก็บเข้าคลัง แต่ข้อเท็จจริงคือหน่วยงานนั้นหักเพิ่มจากภาษีเหล้า บุหรี่
  2015-08-04 19:12
 • พล.อ.ประยุทธ์ยกเลิกคำสั่งย้ายปลัด สธ.ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกฯ ดึงกลับกระทรวงหมอ ให้มีผล 5 ส.ค. จับตามองตำแหน่ง รมต.สธ.คนใดคนหนึ่งจะถูกปรับออกหรือไม่ ส่วนชื่อมาแรงหลังจากชื่อ นพ.สรณ คือ นพ.อำพล แต่ยังไม่ชัดเจน เป็น รมว. หรือ รมช. 
  2015-08-04 18:37
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : ‘รสนา – ประสาร’ นำทีม สปช.แถลงค้านข้อเสนอหม่อมอุ๋ย ไม่นำภาษีบาปหนุน สสส.-ไทยพีบีเอส ห่วงถูกกลุ่มทุน การเมืองครอบงำ
  2015-08-04 16:15
 • สังคมไทยมีความเข้าใจผิดในเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่ง ที่หากไม่ช่วยกันอาจนำไปสู่การสูญเสียประโยชน์ของประชาชนอย่างมหาศาลได้ เรื่องนั้นก็คือเรื่อง Earmark Tax ในระดับสากลการใช้ Earmark Tax หรือบางครั้งเรียกว่า Hypothecation ก็คือการที่กฎหมายกำหนดให้จัดสรรรายได้ จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ให้ไปใช้เป็นการเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ หรือโครงการหนึ่งๆ หรือให้มีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นการพิเศษ หรือแม้แต่ให้มีค่าลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษสำหรับโครงการที่กำหนดนั้นๆ
  2015-08-04 15:58
 • นสพ.ไทยโพสต์ : "สสส.-ไทยพีบีเอส-กองทุนพัฒนากีฬาฯ" หนาว "มรว.ปรีดิยาธร" ชงข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรรมนูญมาตรา 204 ต่อไปใช้งบประมาณต้องทำเหมือนหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องผ่านรัฐสภา พร้อมชงแก้ไขโครงการประ ชานิยมพร่ำเพรื่อ "คำนูณ" ลั่นต่อไปปิดประตูองค์กรมีรายได้จากภาษีโดยตรง "ณรงค์" โอดอาจถูกการเมืองแทรก "สกล" วอนขอใช้งบปีแรกพิสูจน์ก่อน "กฤษดา" ฟันธงมีบริษัทเหล้า-บุหรี่ชงให้
  2015-08-04 11:24
 • กระทรวงสาธารณสุขจัดมหกรรมวิชาการพัฒนาบริการระดับปฐมภูมิครั้งใหญ่ของประเทศ สร้างทีมหมอครอบครัว ขับเคลื่อนเป็นหัวใจระบบบริการปฐมภูมิ เพิ่มความไว้ใจ เชื่อมั่นสถานบริการสุขภาพใกล้บ้านเป็นที่พึ่งประชาชนทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ 3 ยุทธศาสตร์ ปรับทัศนคติการทำงานบุคลากร จากเชิงเดี่ยวเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีเหมาะสมและการบริหารจัดการแนวใหม่   
  2015-08-03 18:20

Pages