เรื่องเด่น

 • “เครือข่ายหมออนามัย” เตรียมเปิด “วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน” ฉบับปฐมฤกษ์ มิ.ย. นี้ เผยเป็นวารสารวิชาการเพื่อหมออนามัยเล่มแรกของประเทศ เน้นนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและนวัตกรรมสุขภาพระดับปฐมภูมิโดยเฉพาะ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ พร้อมตั้งเป้า 3 ปี พัฒนาสู่ระบบ TCI มาตรฐานงานวิชาการของประเทศ  
  2015-05-28 11:19
 • ‘อัมมาร’ หนุนแนวคิดดึง รพ.เอกชนระดับกลางเข้าระบบ สปสช.ให้มากขึ้น จะทำให้คนชั้นกลางใช้สิทธิ 30 บาท ไม่จำเป็นต้องไปเข้าเอกชน แต่ให้รัฐดูแลค่าใช้จ่ายและค่ายาแทนประชาชน เพื่อให้ช่องว่าง รพ.รัฐ-เอกชนน้อยลง หากงบไม่พอก็ต้องขอเพิ่ม ด้าน กพย.ชี้ให้มีใบสั่งยาเองไม่ช่วยแก้ปัญหาค่ารักษาแพง เหตุยาถูกทำให้แพงจากต้นทางอยู่แล้ว ยัน สบส.มีอำนาจใช้ พ.ร.บ.สถานพยาบาลคุมราคา รพ.เอกชนได้ แต่ที่ผ่านมาไม่ทำ ขณะที่ ‘ปรียนันท์’ หนุนใช้ ม.44 แก้ปัญหา โละบอร์ดแพทยสภา แล้วตั้งกรรมการกลางจากหลายฝ่าย
  2015-05-27 19:27
 • นักวิชาการติงองค์การเภสัชกรรมอย่าลืมบทบาทตัวเอง หลังพบโฆษณาแฝงทำตลาดยา “ซิเดกรา” หวั่นกระตุ้นคนใช้ยาพร่ำเพรื่อ
  2015-05-27 18:58
 • ‘ยงยุทธ์’ เผยความคืบหน้าผล คตร.ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สปสช. พบใช้เงินผิดประเภท ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ใช้งบเหมาจ่ายรายหัว บางส่วนเห็นว่า เงินควรต้องใช้สำหรับรักษา ไม่ควรเอาไปป้องกันโรค เตรียมรายงาน ‘พล.อ.ประยุทธ์’ กลาง มิ.ย.นี้  
  2015-05-27 16:46
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : ‘นพ.สุรเชษฐ์’ เผยไทยขาดแคลนพยาบาล เหตุงานใน รพ.รัฐภาระหนัก ทั้งยังไม่เปิดให้บรรจุ ขรก.อีก ส่งผลสมองไหลไปเอกชน ส่วนครูพยาบาลก็เกิดภาวะสมองไหลเช่นกัน เพราะไม่มีความก้าวหน้าวิชาชีพ แม้จบโทจากต่างประเทศ ก็ได้เพียงซี 8 แจงทางแก้ปัญหา เร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก จะทำให้ครูพยาบาลก้าวหน้ามากขึ้นถึงระดับ ศ.-ผศ. พร้อมหามาตรการจูงใจให้พยาบาลอยู่ในระบบรัฐ ไม่ได้บรรจุ ขรก.ก็ต้องจ้างงานแบบอื่น เช่น พกส. ส่วนบรรจุ ขรก.รอบ 3 แม้เลื่อนจาก ม.ค. มาเป็น เม.ย. แต่ตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะต้องรอ คปร.ประชุมก่อน
  2015-05-27 09:18
 • ครม.อนุมัติในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่ตามที่ สธ.เสนอแล้ว ให้ส่ง คกก.กฤษฎีกาพิจารณา แล้วส่งให้ สนช.พิจารณาต่อไป พร้อมมอบ สธ.จัดตั้งสำนักงานคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้สอดคล้องกับมติ ครม.
  2015-05-26 19:14
 • นสพ.มติชน : หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง ให้ "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยและการพัฒนางานด้านการสุขภาพแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558 เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ไม่สนองนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ สธ.
  2015-05-26 19:05
 • รมช.สมศักดิ์ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงแล้ว นพ.ศุภชัย เป็นประธาน รองประธานคือ รองปลัด สธ. และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดึง นพ.ไพบูลย์ จากรามาธิบดี นพ.สัมฤทธิ์ รองเลขาธิการ สปสช. และ นพ.ถาวร ผอ.สวปก. ร่วมเป็นกรรมการ ตีกรอบ 1 เดือนแก้ปัญหา
  2015-05-26 18:52
 • สธ.พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการเเพทย์ในภาวะภัยพิบัติ หรือ ทีมแพทย์สนามฉุกเฉิน (ทีมเมิร์ท) มาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพความพร้อมสูง คล่องตัวทั้งบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ รองรับภัยพิบัติฉุกเฉินในประเทศ อาทิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม พร้อมบริการดูเเลรักษาผู้ประสบภัย ในพื้นที่ภายใน 6- 12 ชั่วโมง ตั้งเป้าให้ได้ 76 ทีมภายในปี 2559
  2015-05-26 13:09
 • คณะทำงานแก้ไขค่ารักษา รพ.เอกชนแพงเกินจริง ชุด ‘นพ.ศุภชัย’ เป็นประธาน ได้ข้อสรุป 2 แนวทาง 1.ให้ประชาชนมีทางเลือกซื้อยาเอง 2.จัดทำรายละเอียดค่ายาให้ประชาชนทราบ มอบสภาเภสัชกรรม และ อย.หารือร่วม รพ.เอกชน หากตกลงได้ ให้เสนอ คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาค่ารักษาแพง ที่มี รมว.สธ.และ รมว.พณ.เป็นประธานต่อไป คาด 2 สัปดาห์แล้วเสร็จ ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มอบ สพฉ.ดูแล เน้น 72 ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้นสังกัดจ่ายให้ รพ.ตามสิทธิ
  2015-05-25 19:09
 • มติบอร์ด กพฉ.มอบ สพฉ.รับผิดชอบโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน แทน สปสช. พร้อมเตรียมเสนอ ครม.ของบสนับสนุน 1 พันล้านบาท พร้อมตั้ง อนุกรรมการภายใต้ บอร์ด กพฉ.ที่มี รองปลัด สธ.เป็นประธาน เพื่อบูรณาการทำงานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจรจาต่อรองค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้รักษาฟรีใน 72 ชั่วโมงแรกตามนโยบาย พร้อมจัดทีมแพทย์ประจำเพื่อให้คำปรึกษาและและแก้ปัญหาการคัดแยกให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  2015-05-25 16:15
 • สธ.พัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉิน รองรับโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ จัดระบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินให้ชัดเจน เพื่อให้ห้องฉุกเฉินให้บริการเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจริงๆ พร้อมจัดแพทย์ประจำดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง และจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่
  2015-05-24 19:27

Pages