เรื่องเด่น

 • นพ.ไพโรจน์ โพสต์ FB เสนอความเห็นร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหาย กรณีแพทย์ยังกังวลที่กฎหมายเปิดช่องให้ผู้เสียหายฟ้องอาญาได้ แม้จะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้ว แจงกฎหมายอาญาถือว่าเมื่อได้รับเงินแล้วจะไม่มีเหตุผลในการฟ้องอาญาได้อีก ถ้ายังมีการฟ้องเพื่อเรียกเงินจากหมอถือว่าผิดเจตนาการฟ้องอาญา เสนอทางออก เพิ่มมาตราให้แพทย์เลือกได้ว่าจะใช้กองทุนชดเชยฯหรือไม่ หากเกิดความเสียหายทางการแพทย์ขึ้น หรือจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เชื่อแพทย์คงคิดได้
  2015-01-12 13:20
 • “นพ.อำนาจ” หวั่นเสนอร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในระบบสุขภาพ แนะชะลอและเปิดรับฟังความเห็นก่อน โดยให้ยึดตามข้อเสนอแพทยสภา 8 พ.ค.57 ที่ยืนยันไม่เห็นด้วยกับ ร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหาย เสนอทางออกโดยเห็นชอบแก้ไข ม.41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ขยายคุ้มครองทั้ง 3 ระบบแทน
  2015-01-12 12:22
 • อมรรตยะ เสน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เขียนบทความลงสื่ออังกฤษ ยกย่องหลักประกันสุขภาพไทย ชี้เป็นตัวอย่างว่า ไม่ต้องเป็นประเทศร่ำรวย แต่ก็สามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนได้สำเร็จ มีผลลัพธ์ที่ดี อัตราตายทารกแรกเกิดลดลง ประชากรมีอายุขัยเพิ่มขึ้น เครื่องมือลดความยากจน ลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน ยกไทยเป็นตัวอย่างส่งเสริมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ป้องกันก่อนป่วยหนัก
  2015-01-11 18:40
 • ขณะนี้มีความพยายามอย่างเป็นระบบในการที่จะล้มร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.....โดยบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติสองบริษัท บริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล  อีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์  โดยทั้งสองบริษัทนี้มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ได้รับการว่าจ้างส่งคนเข้ามาทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเป้าหมายที่จะยับยั้งร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ......  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
  2015-01-11 18:30
 • สธ.รอผลสำรวจจำนวนลูกจ้างนักวิชาการที่จบจากสถาบันนอกสมทบ ก่อนวางแผนดูแล ยันไม่สามารถนำอัตราข้าราชการที่ขอก่อนหน้ามาบรรจุให้ได้ เพราะจัดสรรก่อนที่ ก.พ.จะปลดล็อก แต่อีกวิธีที่ทำได้คือ นำตำแหน่งข้าราชการเกษียณ และลาออกมาจัดสรรให้ก่อน
  2015-01-11 15:44
 • รมว.สธ.ประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนครั้งใหญ่ ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เกิดประสิทธิภาพ ในวันที่ 2 ก.พ. 2558 และเร่งคณะอนุกรรมการการเงินการคลัง สรุปผลการศึกษาวิธีการจ่ายงบรายหัวลงสู่เขตสุขภาพนำร่อง 2 เขต ภายใน 3 สัปดาห์ หรือเร็วที่สุด เพื่อนำเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสช. สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
  2015-01-11 12:22
 • ปลัดแรงงาน เผยความคืบหน้าแก้กฎหมายประกันสังคม คาดกลางก.พ. นำเข้า กมธ.สนช.ได้ แจงเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนหลายประการ เพิ่มสงเคราะห์บุตรจาก 2 คน เป็น 3 คน เหมาจ่ายคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตาย กำหนดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นทางการแพทย์โดยไม่พิสูจน์ถูกผิด
  2015-01-10 20:46
 • นสพ.ไทยรัฐ : “มิงกาลาบา”...เสียงคุณครูทักทายนักเรียนในห้องชัดถ้อยชัดคำ จากนั้นนักเรียนก็ตอบรับอย่างพร้อมเพรียง ถ้าได้ยินเสียงเฉยๆ คงคิดว่าที่นี่เป็นห้องเรียนของนักเรียนพม่าชั้นใดชั้นหนึ่งในเมืองไทยเป็นแน่ แต่ถ้าได้เห็นภาพด้วยแล้ว...ก็จะรู้ว่า ที่นี่ไม่ใช่ห้องเรียนธรรมดา เพราะที่นี่คือ “โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว” เมื่อแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครมีเพิ่มขึ้น สาธารณสุขจังหวัดจึงมีนโยบายในการสร้าง อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว หรือ อสต. อย่างจริงจังในปี 2548 และตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวด้านสาธารณสุขผ่านโครงการต่างๆมาตลอด จนมาเกิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นในปี 2555
  2015-01-10 20:14
 • ข้าราชการวอนสป.สธ.แต่งตั้งกลุ่มงานตามโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาคใหม่ หลังมีมติ อ.ก.พ.สธ.ไปตั้งแต่ปี 53 แต่ผ่านมา 4 ปี ยังไม่มีการตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและประกาศจัดตั้งกลุ่มตามโครงสร้างใหม่ สถานีอนามัยเปลี่ยนเป็น รพ.สต. แต่ตำแหน่งยังเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ไม่ใช่ ผอ.รพ.สต. ขาดความก้าวหน้า กระทบบัญชีเงินเดือน วอน นพ.รัชตะ ดำเนินการด่วน
  2015-01-10 19:43
 • รมว.สธ. นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ดูแลผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะยาว ติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ที่ อ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี พบว่าชาวบ้านประทับใจ ตรงความต้องการสังคม ครอบครัว ผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ช่วยทุเลาปัญหา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  เตรียมขยายผล เพิ่มทีมหมอครอบครัวให้ได้ กว่า 30,000 ทีมหรือ 3 เท่าตัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2558 นี้
  2015-01-10 16:19
 • นสพ.มติชน : ปี 2545 ประเทศไทยปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ ด้วย "โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" หรือ โครงการสามสิบบาท รักษาทุกโรค ทำให้คนไทยทุกระดับเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานได้อย่าง "ทั่วถึง" และ "เท่าเทียม" มาถึงปี 2558  นับเป็นอีกทศวรรษที่น่าจับตามองว่า การปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยจะพลิกโฉมเหมือนเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ และจะก่อประโยชน์กับประชาชนเฉกเช่นสิทธิบัตรทองได้มากน้อยแค่ไหน หลายคนตั้งความหวังว่า ราว 1-2 ปีนับจากนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากนโยบายสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
  2015-01-10 12:12
 • สปสช. วอน รพศ./รพท. ส่งข้อมูลเหมือนเดิม หวั่นกระทบผู้ป่วยทั้งสิทธิ์บัตรทอง ข้าราชการ และพนักงานอปท. เหตุสปสช.ทำหน้าที่เคลียริ่งให้ 2 สิทธิรักษานี้อยู่ ย้ำงบประมาณถูกกำกับว่าต้องใช้อย่างไรบ้าง ถ้าไม่มีข้อมูล ไม่รู้ว่าจะส่งเงินให้อย่างไร ชี้ไม่ใช่เรื่องสอยเงิน แต่เป็นหลักการพีฟอร์พีของสธ.
  2015-01-09 18:52

Pages