เรื่องเด่น

 • เอฟทีเอ ว็อทช์ ชี้ เจรจา RCEP : การค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ต้องโปร่งใสและมีส่วนร่วมมากกว่านี้ ระบุ ญี่ปุ่นลอกสหรัฐฯให้ข้อเรียกร้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการลงทุน แบบเดียวกับ TPP ประเทศเล็กมีแต่เสียเปรียบ
  2015-02-09 13:21
 • ชมรมแพทย์ชนบทเผยเหตุ รพช.ขึ้นป้าย รับขึ้นทะเบียนบัตรทอง แม้มีข้อสรุปว่า รพ.สังกัดสธ.จะทำหน้าที่นี้ต่อไปเหมือนเดิม เพราะไม่มั่นใจ ปลัดสธ.ที่ยังไม่ออกมายืนยันเรื่องนี้ จึงต้องขึ้นป้ายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสบายใจ
  2015-02-09 12:55
 • “อดีต สว.สมุทรสงคราม” เผยต้นเหตุปัญหา สธ.ยกเลิกหน่วยบริการขึ้นทะเบียนบัตรทอง เกิดจาก สธ.เอง เสนอบอร์ด สปสช.ยกเลิก สสจ.เป็น สปสช.จังหวัด อ้างทำหน้าที่ซ้ำซ้อน ระบุไม่ว่าระดับนโยบายจะแก้ปัญหาอย่างไร แต่การขึ้นทะเบียนบัตรทองต้องคงไว้ที่หน่วยบริการ ชี้นำเปรียบเทียบ สปส.ไม่ได้ คนระบบ ชี้ สธ.-สปสช. จะขัดแย้งอย่างไร อย่าทำให้ให้ประชาชนเดือดร้อน
  2015-02-09 08:40
 • เครือข่ายผู้ป่วย รอหนังสือยืนยัน หลังมีข้อสรุปให้ รพ.สังกัดสธ.ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนบัตรทองต่อ “ปธ.เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี” ชี้กรณียกเลิกหน่วยบริการทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนบัตรทอง สธ.-สปสช.ควรหารือระดับนโยบาย ก่อนออกคำสั่งส่งผลกระทบต่อประชาชน แถมทำให้ผู้ปฎิบัตงานพื้นที่สับสน พร้อมระบุกรณีเปรียบเทียบ สปส.ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิเอง เปรียบเทียบระบบบัตรทองไม่ได้ เหตุบริบทต่างกัน ด้าน “ปธ.ชมรมเพื่อนโรคไต” อยากให้ สธ.-สปสช.ร่วมมือทำงานมากกว่าขัดแย้ง ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย
  2015-02-09 08:25
 • คำว่า “รพ.ขาดทุน” ยังมีความลับที่ซุกอยู่ใต้พรม นอกจากเรื่องรายรับไม่พอแล้ว ยังมีปัญหาตรงส่วนของรายจ่ายด้วย ซึ่ง รพ.ของ สป.สธ. นั้น รายรับส่วนใหญ่มาจากระบบหลักประกันสุขภาพ แต่มีรายจ่ายที่ต้องแบกรับไว้ส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายประจำ เช่น ค่าอยู่เวร และความลับที่ซุกอยู่ใต้พรมอีกประการที่เป็นเรื่องซับซ้อนไม่แพ้กันคือเรื่องบุคลากรที่ สธ.ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไว้
  2015-02-08 16:11
 • อังกฤษมีความภูมิใจอย่างมากในระบบบริการสุขภาพ (NHS) ของตัวเอง คนอังกฤษ 70% เลยทีเดียวที่บอกว่า NHS คือหนึ่งในระบบบริการสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก แต่บางครั้งความภูมิใจในตัวเอง ก็กลายเป็นสิ่งที่กลับมาครอบงำความคิดของเราเองได้ เช่น ในการที่จะทำการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบอาจทำให้เกิดกรณีเส้นผมบังภูเขา มองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริง หรือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภายในระบบมากจนเกินไป ทำให้มองไม่เห็นวิธีการอื่นๆ ที่ประเทศอื่นเขาทำกันและทำได้ดีด้วย ซึ่งจะดูได้จากผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพที่ดีขึ้น
  2015-02-08 13:34
 • เผยความคืบหน้าจัดตั้งองค์กร “สมสส.” บูรณาการข้อมูลการเบิกจ่ายกองทุนรักษาพยาบาล สร้างมาตรฐานเกณฑ์การเบิกจ่ายมาตรฐานเดียว ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุน แถมช่วยลดความยุ่งยาก ทำให้ รพ.จัดส่งข้อมูลเบิกจ่ายที่เดียว เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา ย้ำบทบาทดูแลเฉพาะมาตรฐานข้อมูลเบิกจ่ายและตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีหน้าที่กำหนดสิทธิประโยชน์กองทุน รวมถึงกำหนดอัตราเบิกจ่าย เหตุเป็นการบูรณาการระดับปฏิบัติการ ไม่ใช่นโยบาย ขณะที่งบดำเนินการคาดปีละ 300-400 ล้านบาท จากรัฐสนับสนุนและจัดเก็บการบริการจากกองทุนฯ    
  2015-02-08 11:42
 • หมอรัชตะ พอใจนโยบายหมอครอบครัว 30,000 ทีมแรกใน 250 อำเภอ พบว่าเดินมาถูกทาง เข้าถึงใจ เข้าถึงปัญหาของชาวบ้านทั้งเขตเมืองและชนบทได้ทุกมิติ ดีกว่าประเทศตะวันตกที่มีระบบการแพทย์เจริญแล้ว สร้างความสุขความภูมิใจเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นอันมาก ประชาชนยากจน ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ พร้อมเดินหน้าต่อระยะที่ 2 เดือนเมษายนนี้ ขยายครบทุกอำเภอ มั่นใจช่วยลดความเหลื่อมล้ำสังคม สร้างความมั่งคั่งประเทศชาติได้
  2015-02-07 18:47
 • เผยผลวิจัยคุณภาพชีวิตพยาบาล มากกว่าครึ่งมีความเครียด 1 ใน 3 มีปัญหาการนอนหลับ ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานเป็นเวรผลัดต่อเนื่องนานกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าอาชีพอื่น อายุเฉลี่ยการทำงาน 22.5 ปี และยังพบว่า ในรอบ 1 ปี 1 ใน 5 เคยประสบความรุนแรงจากการทำงาน และตั้งใจที่จะออกจากงานภายใน 1-2 ปี
  2015-02-07 12:47
 • ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ : ปีนี้ตั้งเป้าว่างบรายได้ของที่นี่ 200 กว่าล้านบาท แต่ใช้งบ 300 กว่าล้านบาทในการบริหารจัดการ ฉะนั้น ขาดทุนปี 2558 เป็นเงินร้อยกว่าล้าน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาว่าเรารองรับไม่ได้ เนื่องจากเรามีงบฯ จากค่าธรรมเนียมโรงแรมปีละร้อยกว่าล้าน มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ล้อเลื่อนบุหรี่ และรายรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีละพันกว่าล้าน รวมแล้ว อบจ.มีรายได้ทั้งหมดปีละ 1,400 ล้านบาทสามารถเกลี่ยรายได้จากส่วนอื่นมาโปะครับ เรามีงบต้องใช้ด้านการศึกษา 300 กว่าล้าน นั่นคือที่มาว่าเราพร้อมจะขยายโรงพยาบาลแห่งนี้ไปอำเภอถลาง อาจมีหน่วยบริการทางการแพทย์ที่อำเภอถลาง
  2015-02-07 12:44
 • Palliative care หรือที่มีการแปลเป็นไทยว่า การดูแลแบบประคับประคองหรือการดูแลระยะท้ายนั้น ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับประเทศไทย แต่เป็นสิ่งที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยและพูดถึงกันมากนักแม้จะมีการให้บริการมานานแล้ว โดยเป็นการดูแลที่มีความปรารถนาดีต่อผู้ป่วย ปล่อยให้ตายตามธรรมชาติ ไม่ยื้อชีวิต แต่ก็ไม่ได้เร่งให้ตาย ซึ่งหลายๆ โรงพยาบาล ได้มีการนำการดูแลแบบประคับประคองมาใช้กับคนไข้ใน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้เมื่อต้องการกลับไปดูแลอาการต่อที่บ้านเมื่อถึงระยะท้ายของชีวิต นอกจากนี้ในการเรียนการสอนของแพทย์ก็ได้มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ palliative care เข้าไปในวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2015-02-07 11:39
 • ผู้ป่วยที่ไม่มีเส้นสายใน รพ. เป็นบุคคลที่น่าเห็นใจมากที่สุด การเดินเข้า รพ.ของรัฐเป็นเรื่องทุกข์ทรมานไปจนถึงถูกทรมานทรกรรมได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งที่เห็นอยู่ว่าแพทย์และผู้ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่งทำงานหูดับตับไหม้ไม่ได้พักผ่อน หากจะโทษก็ต้องโทษการบริหารที่ล้มเหลว และการบริหารที่ล้มเหลวเกิดจากโครงสร้างที่พิกลพิการของระบบสุขภาพ ผู้บริหารจะเก่งมาจากไหนก็ล้มเหลวซ้ำซากได้เท่าๆ กัน
  2015-02-07 11:21

Pages