เรื่องเด่น

 • ประเด็นเรื่องการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557 กำลังเป็นชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ในแวดวงหมอ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) แก้ระเบียบการจัดสรรงบประมาณใหม่
  2013-10-07 14:00
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ชมรมแพทย์ชนบทอีสาน นำโดย นพ.วชิระ บถพิบูลย์ ผู้อำนวยการรพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ออกแถลงการณ์คัดค้านแนวทางการรื้อการจัดงบประมาณหลักประกันสุขภาพและการเอางบภาคอีสาน 5,000 ล้านไปให้ภาคกลาง
  2013-10-06 16:09
 • Hfocus -ยังมีคำถามในประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ ว่าคนเหล่านี้ควรได้รับสิทธิในลักษณะไหน เนื่องจากเข้ามาทำงานในไทยเต็มที่ 4 ปี ก็ต้องกลับประเทศต้นทาง การกำหนดให้แรงงานข้ามชาติที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติต้องเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกฎหมายประกันสังคม ทำให้มีปัญหาตามมาในเรื่องการเข้าถึงสิทธิ เช่น บำนาญชราภาพและสิทธิการรับเงินชดเชยว่างงาน เป็นต้น เนื่องจากมาตรา 33 ถูกออกแบบมาสำหรับแรงงานในประเทศและมีการคุ้มครองตลอดช่วงชีวิต
  2013-10-06 06:49
 • หมอประดิษฐ ใช้ยุทธศาสตร์ “เขตสุขภาพ”ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนให้มีสุขภาพดี ใช้ทรัพยากรร่วมกันสูงสุด เพิ่มอำนาจการต่อรองมากขึ้น
  2013-10-05 06:37
 • เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีมีการกล่าวอ้างของบางกลุ่มว่า สธ.เตรียมดึงงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาจัดสรรเองว่า ไม่มีเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวจะต้องผ่านระบบจากสำนักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยกระจายไปที่สถานพยาบาลโดยตรงอยู่แล้ว เพียงแต่มีการมาหารือร่วมกันกับ สธ. เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการใช้เงินว่า จะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  2013-10-05 06:11
 • โพสต์ทูเดย์  -"ประดิษฐ" วิพากษ์ สปสช.ไม่โปร่งใส อ้างทำกองทุนตามแรงล็อบบี้ ยันสธ.ต้องเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุล คุมงบ4แสนล.ให้เกิดประโยชน์
  2013-10-05 06:07
 • โพสต์ทูเดย์ -แพทย์ชนบทระบุ สธ.เตรียมแก้หลักเกณฑ์ใหม่ จากตามค่าหัวลงหน่วยบริการ ให้ผ่านกระทรวงฯก่อน รองปลัดฯอ้างประสิทธิภาพหารือสปสช.แล้ว
  2013-10-04 11:52
 • Hfocus -ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และอุบัติการณ์การเกิดโรคใหม่ รวมถึงการขยายตัวของสถานพยาบาลเอกชน บวกกับความคาดหวังด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนที่ต้องการความเฉพาะมากขึ้น ล้วนแต่เป็นปัจจัยส่งผลให้ความต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมาก ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลย์กับจำนวนแพทย์เฉพาะทางที่มีอยู่และในอนาคตมีแนวโน้มว่าปัญหาขาดแคลนนี้จะเพิ่มมากขึ้น
  2013-10-03 11:25
 • แพทย์และนักวิชาการประสานเสียงอยากให้ผู้หญิงมีทางเลือกวิธียุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ด้านสายด่วน 1663 เปิดบริการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมหวังช่วยคลี่คลายและสร้างเลือกให้กับผู้หญิง
  2013-10-02 16:05
 • Hfocus -ในการประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ชี้แจง โดยมีการเชิญตัวแทนลูกจ้างชั่วคราว และส่วนราชการต่างๆในสังกัดเข้าร่วม นั้น ที่ประชุมได้มีการแจกเอกสาร ถาม-ตอบ เกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) สำนักข่าว Hfocus เห็นว่าน่าสนใจ จึงนำมาเสนอดังนี้
  2013-10-02 12:23
 • คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จัดแถลงข่าวในหัวข้อ “เปิดข้อมูลชะตากรรมเด็กในสถานกักตัวแรงงานต่างด้าว กับการจัดการของรัฐไทย : ควรผลักดันหรือคุ้มครอง” ชี้ กระบวนการในการดูแลเด็กของ ตม.ไทยยังมีปัญหา เอ็นจีโอและนักวิจัยเปิดข้อมูลเด็กถูกลิดรอนสิทธิ และถูกตีตราเป็นอาชญากร เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหา ให้แยกเด็กออกจากการคุมขังรวมกับผู้ใหญ่พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้เด็กทุกด้าน และควรจัดให้มีหน่วยงาน กลไกป้องกันระดับชาติในการดูแล
  2013-10-01 19:56
 • การกวาดล้างคอร์รัปชัน ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ของทางการจีน ได้ส่งผล กระทบต่อยอดขายของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งที่เป็นบริษัทท้องถิ่น และบริษัทข้ามชาติ และยังทาให้แพทย์จานวนมากในโรงพยาบาลจีน ปฏิเสธที่จะพบกับตัวแทนของบริษัทขายยา เพราะกังวลว่าจะติดร่างแหการสอบสวนที่ขยาย วงกว้างไปมากขึ้น
  2013-10-01 12:04

Pages