เรื่องเด่น

 • แพทย์ชนบทไม่วางใจ “หมอประดิษฐ” กลัวจุ้นจัดสรรงบ สปสช.อีก เตรียมยื่นหนังสือห้ามกระจายงบไปยังเขตบริการสุขภาพอีกรอบ ด้านเจ้าตัวยันเป็นเรื่องเข้าใจผิด ไม่แก้ประกาศแน่ แค่ระดมความเห็นของ รพ.เพื่อเสนอ สปสช.ว่าแต่ละพื้นที่ต้องการอย่างไร ควรจ่ายอย่างไร ขณะที่ สพศท.หนุน สธ.สุดตัว
  2013-10-09 19:45
 • เมื่อวันที่ 8 ต.ค.
  2013-10-09 11:43
 • ชมรม ผอ.รพ.ชุมชนจี้'หมอประดิษฐ'แก้สัดส่วน 'กก.บริหารเขตบริการสุขภาพ'ชี้ รพ.ใหญ่ได้มากกว่า รพ.เล็ก ไม่เป็นธรรม ด้านรองปลัด สธ.ยื่นทางออกตั้งคณะทำงานแทน
  2013-10-09 11:28
 • สปส.เผยผลศึกษา 6 แนวทางเบื้องต้นแก้กองทุนชราภาพของประกันสังคมติดลบใน 31 ปีข้างหน้า เหตุต้องจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ชราภาพ ทั้งใช้วิธีเพิ่มอัตราเงินสมทบ-ขยายอายุเกษียณ-ปรับฐานคำนวณเงินบำนาญ หากทุกมาตรการผสมกันยืดอายุกองทุนได้ 73 ปี แจงยังไม่มีข้อยุติ ต้องหารือทุกฝ่าย ชงบอร์ด สปส.เคาะแล้วเสนอ ครม. เตรียมหารือกับสปสช.เรื่องโอนรักษาพยาบาลเร็วๆนี้
  2013-10-07 19:18
 • รัฐบาลเตรียมโอนสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนให้สปสช.ดูแล คาดเห็นผลในปี 57 ชี้มีความถนัดมากกว่า และจะช่วยทำให้สปส.ทำงานคล่องตัวขึ้น เพราะดูแลแค่สิทธิประโยชน์สวัสดิการสังคมอื่นๆ ภายหลังเกษียณอย่างเดียว แนะปรับระบบประกันสังคมใหม่ รองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย ทั้งเพิ่มอายุเกษียณ ขยายการลงทุนให้ได้ผลกำไรมากกว่า 6% และแรงงานจ่ายสมทบ 5% ทุก 5 ปี หากไม่แก้ไขงบอาจบานปลายถึง 4.3 แสนล้านบาท
  2013-10-07 16:32
 • เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ ชมรมแพทย์ชนบทยื่นจดหมายเปิดผนึกให้นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. คัดค้านการรื้อแนวทางการจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2557
  2013-10-07 14:41
 • ชมรมผอ.รพ.ชุมชนออกแถลงการณ์จี้สธ.หยุดสร้างความสับสน ชี้ก้าวก่ายจัดสรรงบรายหัวของสปสช.ไม่ใช่หน้าที่ของสธ. แนะจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง แก้ปัญหาในสธ.ให้เสร็จก่อน ทั้งปัญหาลูกจ้างชั่วคราว การบรรจุนักเรียนทุนที่ล่าช้า และปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กองทุนค่ารักษาอปท.ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
  2013-10-07 14:12
 • ประเด็นเรื่องการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557 กำลังเป็นชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ในแวดวงหมอ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) แก้ระเบียบการจัดสรรงบประมาณใหม่
  2013-10-07 14:00
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ชมรมแพทย์ชนบทอีสาน นำโดย นพ.วชิระ บถพิบูลย์ ผู้อำนวยการรพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ออกแถลงการณ์คัดค้านแนวทางการรื้อการจัดงบประมาณหลักประกันสุขภาพและการเอางบภาคอีสาน 5,000 ล้านไปให้ภาคกลาง
  2013-10-06 16:09
 • Hfocus -ยังมีคำถามในประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ ว่าคนเหล่านี้ควรได้รับสิทธิในลักษณะไหน เนื่องจากเข้ามาทำงานในไทยเต็มที่ 4 ปี ก็ต้องกลับประเทศต้นทาง การกำหนดให้แรงงานข้ามชาติที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติต้องเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกฎหมายประกันสังคม ทำให้มีปัญหาตามมาในเรื่องการเข้าถึงสิทธิ เช่น บำนาญชราภาพและสิทธิการรับเงินชดเชยว่างงาน เป็นต้น เนื่องจากมาตรา 33 ถูกออกแบบมาสำหรับแรงงานในประเทศและมีการคุ้มครองตลอดช่วงชีวิต
  2013-10-06 06:49
 • หมอประดิษฐ ใช้ยุทธศาสตร์ “เขตสุขภาพ”ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนให้มีสุขภาพดี ใช้ทรัพยากรร่วมกันสูงสุด เพิ่มอำนาจการต่อรองมากขึ้น
  2013-10-05 06:37
 • เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีมีการกล่าวอ้างของบางกลุ่มว่า สธ.เตรียมดึงงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาจัดสรรเองว่า ไม่มีเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวจะต้องผ่านระบบจากสำนักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยกระจายไปที่สถานพยาบาลโดยตรงอยู่แล้ว เพียงแต่มีการมาหารือร่วมกันกับ สธ. เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการใช้เงินว่า จะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  2013-10-05 06:11

Pages