เรื่องเด่น

 • คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีชื่อว่า คณะกรรมการประสานระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งขึ้นตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาคสช. เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพหลักทั้ง 3 ระบบ คุ้มครองประชาชนเจ็บป่วย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ 
  2014-08-02 16:31
 • สธ. คงระดับเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิด เผยจากการประเมินสถานการณ์ไทยมีโอกาสติดเชื้อต่ำ แต่เพื่อไม่ประมาทสั่งกำชับให้กรมควบคุมโรค ติดตามความคืบหน้าทุกวัน พร้อมยกระดับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง กำชับให้ผู้ตรวจราชการทุกเขต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศระบาดและมีไข้สูงเกิน 38 องศาอย่างใกล้ชิด ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเน้นมาตรการป้องกันการติดเชื้อ และให้อสม.เผยแพร่ความรู้ในชุมชน ส่วนข่าวลือในโซเชียลมีเดียว่ามีชายชาวจันทบุรีสงสัยติดเชื้ออีโบลาหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ   ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นไข้เลือดออก อาการดีขึ้น
  2014-08-02 13:51
 • เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยและองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ออกแถลงการณ์ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสององค์กรถูกปฏิเสธให้บริการจากโรงแรมทาวน์อินทาวน์ ชี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อย่างชัดเจน ระบุจะดำเนินการรณรงค์ให้สาธารณชนได้ร่วมกันบอยคอตการใช้บริการของโรงแรมในเครือแห่งนี้ โดยจะทำหนังสือเวียนถึงทุกหน่วยงานทั้งเอกชน และราชการ เพื่อให้เลิกการสนับสนุนโรงแรมดังกล่าว จนกว่าทางโรงแรมจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมทั้งชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
  2014-08-02 09:13
 • ปลัดสธ. หารือผู้บริหารอภ. และสหภาพอภ. แก้ไขปัญหาใน 3 ประเด็นหลักคือ ปัญหายาขาด การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนที่สระบุรีและโรงงานผลิตยาที่รังสิต ยืนยันคงการผลิตยาจำเป็น 5 กลุ่ม อาทิ ยาต้านไวรัส ยาโรคเบาหวาน ยาจิตเวช ยาวัณโรค ยากำพร้าหรือยาจำเป็นฉุกเฉินต่างๆ กว่า 190 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ยาของโรงพยาบาลต่าง ๆ
  2014-08-01 17:18
 • ลูกจ้าง สธ.ขีดเส้นตาย 15 ส.ค. หาก สธ.ไม่แจง คสช.เดินหน้าเพิ่มค่าตอบแทน เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่เพื่อขอความเป็นธรรมจาก คสช. ตัดพ้อ สธ.ไม่เหลียวแล พร้อมระบุ เชื่อ คสช.จะเข้าใจ เดินหน้านโยบายคืนความสุขให้ประชาชน แบบ “ฝนตกทั่วฟ้า”
  2014-08-01 17:09
 • ในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันนี้ (1ส.ค.) พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการ คสช.เป็นประธาน ทางฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. เป็นหัวหน้าฝ่าย ได้รายงานเรื่องการทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการว่า ขณะนี้ได้ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการที่จะแต่งตั้งโยกย้าย 7 กระทรวงที่รับผิดชอบถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.แล้ว
  2014-08-01 15:58
 • โพสต์ทูเดย์ -การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมื่อวันที่31 ก.ค.ที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่า "ดุลอำนาจ" ในแวดวงสุขภาพกำลังเปลี่ยนไป
  2014-08-01 14:11
 • คสช.ขานรับ"คลัง"เสนอเก็บภาษี"ชาเขียว-กาแฟ-เครื่องดื่มผสมน้ำตาล" ระบุเป็นเครื่องดื่มทำลายสุขภาพ คาดสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี พร้อมเตรียมเสนอลดสิทธิประโยชน์ภาษีลงทุนในบีโอไอ "ตัน"หวั่นกระทบต้นทุน เสนอจัดเก็บ 111 รายการไม่มียกเว้น  กระทรวงการคลังเสนอแผนการจัดเก็บภาษีหลายรายการ ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา ซึ่งนอกจากนี้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก ยังเตรียมเสนอเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น กาแฟ ชาเขียว และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลจำนวนมาก โดยคสช.เห็นด้วยและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
  2014-08-01 13:50
 • ลอนดอน - บรรดาประเทศในยุโรปและเอเชียเฝ้าระวัง หวั่นอีโบลาระบาดจากแอฟริกาตะวันตกไปทวีปอื่น ด้านแพทย์ไร้พรมแดนเตือนการระบาดมีแต่จะเลวร้ายลง
  2014-08-01 13:04
 • "เวชศาสตร์เขตร้อน"เผยภูมิภาคเอเชียมาลาเรียดื้อต่อยา "อาร์ติซูเนต" เกิน 50% สัมพันธ์ยีนกลายพันธุ์ ศึกษาพบยืดรักษาเป็น 6 วัน อัตราป่วยเชื้อดื้อยาหายขาดสูงถึง 97.7% เตรียมใช้เป็นแนวทางรักษา พร้อมประเมินประสิทธิภาพยาเคเออีของบ.เอกชน พบขจัดเชื้อมาลาเรียได้เร็ว 12 ชั่วโมง ต่อยอดวิจัยระยะ 3 ก่อนผลิตใช้คาดอีก 3 ปี
  2014-07-31 20:35
 • ปลัดสธ.เผยผลการประชุมหารือระหว่างคสช. สธ. สปสช. สสส. และสช. ให้ความสำคัญเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยุบรวมเป็นกองทุนเดียว เตรียมตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุนสุขภาพ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการยกร่าง ส่วนวาระการปฏิรูประบบสุขภาพ ให้นำมติ 5 ข้อจากสมัชชาสุขภาพมาแปลงสู่การปฏิบัติ และจะหารือเรื่องนี้ในเวทีปฏิรูปรพบบสุขภาพอีก 2 สัปดาห์ พร้อมดึงภาคปชช.เข้าร่วม
  2014-07-31 17:18
 • 8 องค์กรสุขภาพ สงสัย อภ.ตั้งคณะทำงานบริหารล้างไตช่องท้อง ข้องใจไม่น่าใช่ภารกิจของอภ. แถมยังมีพิรุธ ผอ.อภ.ส่อทุจริต หลังมีมติเช่าสถานที่รพ.มหาสารคามอินเตอร์ ฮั้วกับที่ปรึกษาคณะทำงานและเป็นเจ้าของรพ. ด้วย เพื่อเป็นพื้นที่นำร่อง 18 เดือน ค่าเช่ากว่า 8 ล้านบาท แต่กลับใช้วิธีตกลงราคา แทนที่จะเปิดซองเพื่อแข่งขัน ด้าน ผอ.อภ.แจงทำตามคำแนะนำ สปสช. ยันเป็นโครงการวิจัย ไม่ต้องประกวดราคา เลือก รพ.เอกชน เพราะ รพ.รัฐพื้นที่เต็ม
  2014-07-31 15:47

Pages