เรื่องเด่น

 • ผู้แทนอียูชมไทยดูแลแรงงานตามหลักมนุษยธรรม วางระบบหวังแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานเด็ก เผยก่อนหน้านี้ "แรงงานข้ามชาติ" ไม่กล้าเข้า รพ. เหตุไม่มีบัตรประจำตัว ก่อนสั่งให้ไม่ต้องตรวจบัตร จนได้รับคำชื่นชม แจงต่างชาติเล็งลงทุนผลิตยาในไทยเพิ่มด้วย
  2014-04-07 12:30
 • กรมบัญชีกลางเผยครึ่งปี 57 สวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายค่ายาแล้วเกือบ 3 หมื่นล้าน ชี้เพิ่มขึ้นไม่มาก เป็นผลมาจากการส่งเสริมลดใช้ยานอก ทำให้ค่ายาลดลง ช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นได้
  2014-04-07 12:01
 • มติชน -สตง.พบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 15 แห่งใช้เงินผิดวัตถุ ประสงค์ เลขาธิการ สปสช.ทำหนังสือถึงปลัด สธ.ร่วมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ส่งเรื่อง 2 สัปดาห์ ยังไม่คืบหน้า
  2014-04-07 11:23
 • เปิดหนังสือจากปลัดสธ. อ้างเหตุสตง.ท้วงสสจ.ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพผิดวัตถุประสงค์ ยื่นเงื่อนไข 3 ข้อให้สปสช.แก้ไข ชี้หากสปสช.ไม่ดำเนินการใน 2 สัปดาห์จะยื่นร้องหน่วยงานอื่นต่อไป
  2014-04-06 12:33
 • โพสต์ทูเดย์ -"ไม่ต้องเรียกผมว่ารัฐมนตรีนะ...มันเขิน"เป็นคำทักทายหลังเจอหน้า "ทีมงานโพสต์ทูเดย์" ของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เราจึงขอใช้สรรพนาม "คุณหมอ" ระหว่างการสัมภาษณ์ในบรรยากาศสบายๆ ช่วงบ่ายแก่ๆ นพ.ประดิษฐ เป็นรัฐมนตรีหนึ่งเดียวในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ถูกข้าราชการประจำ "หักหน้า" ไม่เอาด้วยตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่กระทรวงหมอ ทว่าเขาไม่เคยตอบโต้ ไม่เคยเปิดปากบ่น ราวกับว่าไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไร "ผมเดินหน้าทำงานอย่างเดียว หมอชนบทบุกมาในห้องประชุม ผมก็นั่งฟังเขาพูด"
  2014-04-06 09:54
 • สปสช. ไม่รับทราบ หนังสือ ขอยกเลิกระเบียบการจ่ายเงินบัญชี 6 ของปลัด สธ. เหตุ ส่งเข้าที่ประชุมบอร์ดผิดวิธี หมอประดิษฐจี้กลับไปทำมาให้ใหม่ให้ถูกขั้นตอน ชี้ตามระเบียบต้องผ่านรมว.สธ.ก่อน จึงจะเข้าสู่บอร์ดสปสช.ได้
  2014-04-05 09:25
 • บอร์ดสปสช.เห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 58 เพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัว เป็น 3,361.63 บาทต่อคน เน้นหลักการเพิ่มสัดส่วนงบส่งเสริมป้องกันโรค บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุรกันดาร เสี่ยงภัย แยกงบดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และป้องกันเอดส์ เผยหากยังไม่สามารถทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทัน ให้ใช้งบประมาณเท่ากับปี 57 ไปพลางก่อน
  2014-04-03 22:49
 • ปลัดสธ.แถลงยื่นหนังสือสปสช.แก้ไขใน 2 สัปดาห์ หลังสตง.ทักท้วงสสจ.ในฐานะสปสช.สาขาจังหวัด 15 จว.ใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ในงบกองทุนหลักประกันสุขภาพประเภทบัญชี 6 ที่สปสช.โอนให้ หมอวชิระ รองปลัดสธ. แจง เป็นปัญหาของสปสช. ไม่ใช่ สธ. เหตุจากระเบียบการใช้เงิน  ให้มาใช้ตามระเบียบเงินบำรุงของสธ.แทน ระบุ หากปฏิเสธจะยกเลิกเป็นกรรมการร่วมทุกระดับ ด้านหมอประดิษฐ แจงให้ดำเนินการตามสายบังคับบัญชาของกระทรวง ให้ปลัดสธ.ส่งเรื่องมาที่รมว.สธ.ก่อน แล้วจะพิจารณานำเสนอวาระเข้าสู่บอร์ดสปสช.ต่อไป
  2014-04-03 22:34
 • หลายครั้งที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานพยายามผลักดันวาระปัญหาต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อาทิ การผลักดันกฎหมายประกันสังคม การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ฯลฯ มักได้ยินคำให้สัมภาษณ์จากผู้นำแรงงานว่า หากรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง จะรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานไม่กากบาทเลือกพรรคการเมืองหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) ที่สังกัดพรรคนั้นในการเลือกตั้งคราวต่อไป นอกจากนี้ ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สส.แต่ละครั้ง ก็มักจะเห็นขบวนการแรงงานทำข้อเสนอการปฏิรูประบบแรงงานด้านต่างๆ เพื่อให้พรรคการเมืองทำสัญญาประชาคมว่าหลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลแล้วจะนำข้อเสนอไปดำเนินการ โดยที่ผู้ใช้แรงงานจะเทคะแนนให้ เป็นต้น
  2014-04-01 14:03
 • คงปฏิเสธไม่ได้ว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างแยกกันไม่ออก โดยเฉพาะการกระจายข้อมูลผ่านโลกโซเซียลมีเดีย กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกถึงความเหมาะสมมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้ยาก แต่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ยิ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล การรักษาโรคต่างๆ เมื่อมีการโพสต์ในสังคมออนไลน์ จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษ
  2014-04-01 13:51
 • สธ. ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่เกือบ 3,000 คน ก่อนส่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ 3 เมษายน 2557 นี้ พร้อมฝากให้มุ่งมั่นทำงานโดยยึดถือประชาชนเป็นหลัก เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี แม้ว่าต้องไปทำงานพื้นที่ห่างไกล เผยอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีบุคลากรด้านการแพทย์ 3 สาขาวิชาชีพนี้จบเพิ่ม 36,025 คน ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการ
  2014-04-01 13:34
 • สธ.เผยผลสำรวจจำนวนแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศล่าสุดในปี 2554พบมีทั้งหมด 13,230 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ของกรอบอัตรากำลังที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ยังขาดอีก 12,290 คน เร่งผลิตเพิ่มในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยระหว่างปี2556-2560 อีก 5,001 คน ใช้งบ 9,501 ล้านบาทเศษ คาดภายในปี 2565จะมีแพทย์เพิ่มในระบบอีก 13,000 คน
  2014-04-01 13:23

Pages