เรื่องเด่น

 • หมออนามัยพ้อ กลายเป็นหมอหน้าจอ วันๆ จ้องแต่คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลสุขภาพแลกเงิน สปสช. จนหมดเวลาเยี่ยมชาวบ้าน เดิมลงพื้นที่ 15 วันต่อเดือนเหลือแค่ 4 วัน ชี้ไม่ควรกำหนดเงื่อนเวลา
  2014-06-17 20:46
 • สมัชชาสุขภาพ เสนอ 5 แนวทางปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบสร้างสุขภาพป้องกันโรค บริการสุขภาพ กำลังคน การเงินการคลัง และการอภิบาลระบบเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านประธาน คจ.สช.มั่นใจเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ยกระดับสุขภาวะให้ประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมกิจกรรมมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพฯ และเปิดตัวหนังสือใหม่รีวิวสุขภาพคนไทย
  2014-06-17 14:43
 • ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในไทยน่าห่วง พบ เชื้อหลายชนิดมีแนวโน้มดื้อยามากขึ้นเป็นลำดับ แถมไม่มียาต้านจุลชีพตัวใหม่เกิดขึ้น เพราะไม่มีลงทุนเรื่องนี้ สุดท้ายคนจะไม่ได้ป่วยตายจากเชื้อโรคร้ายแรง แต่เป็นเชื้อโรคง่ายๆ ที่เราไม่เคยกลัว หวังนำข้อมูลแก้กฎหมายจำกัดการใช้ยาของแพทย์ ยกเนเธอร์แลนด์ ทำ 10 ปี ลดเชื้อดื้อยา
  2014-06-17 13:21
 • นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กล่าวว่า ขณะนี้ HITAP กำลังศึกษาหัวข้อการให้การรักษาผู้ป่วยเอดส์ของทุกระดับภูมิต้านทาน (CD4) ซึ่งแต่เดิมจะให้ยาต้านไวรัสที่ค่า CD4 คือ 350 แต่ข้อเสนอนี้คือจะให้ยาต้านไวรัสเพื่อทำการรักษาได้เลย ไม่ว่าจะมีค่า CD4 เท่าไรก็ตาม ซึ่งผลการศึกษาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยวันที่ 20 มิถุนายนนี้ เวลา 13.00 น.
  2014-06-17 11:45
 • แพทยสภาเผยประชาชนร้องเรียนเรื่องการจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริง เผยมีหลายเหตุผล ทั้งเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ยอมรับบางกรณีก็ใช้เกินจำเป็น แต่บางกรณีก็จำต้องใช้ แนะประชาชนสามารถร้องเรียนมาที่แพทยสภาเพื่อความเป็นธรรมได้ เอาผิดเพิกถอนใบวิชาชีพ
  2014-06-17 07:16
 • คสช.ออกประกาศยันไม่มีนโยบายกวาดล้างแรงงานต่างด้าว ย้ำการปล่อยข่าวเจ้าหน้าที่ ทำร้ายแรงงานจนเสียชีวิต และ การจับกุมกวาดล้าง ไม่เป็นจริง
  2014-06-16 23:17
 • เริ่มมีความชัดเจนในแผนการดำเนินการจัดระเบียบ “แรงงานต่างด้าว” ตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ภายหลังลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็น 4 ความชัดเจน ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์แรงงานไหลออกกลับภูมิลำเนาครั้งประวัติศาสตร์
  2014-06-16 22:12
 • ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน พร้อมเครือข่ายแรงงาน บุก สปส. ยื่น 6 ข้อเรียกร้องปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล หลังพบเหลื่อมล้ำด้อยกว่ากองทุนรักษาพยาบาลอื่น ด้าน “รองเลขาธิการ สปส.” เผย สิทธิประโยชน์ฮีโมฟีเลีย และยาเมทาโดนดำเนินการแล้ว ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นต้องรอการพิจารณาจากบอร์ด สปส. ชุดใหม่ พร้อมเดินหน้าความร่วมมือภาคประชาชน จัดเวทีหารือติดตามพัฒนาสิทธิประโยชน์ทุก 2 เดือน   
  2014-06-16 20:31
 • ความคิดของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ในการจัดระเบียบ “แรงงานต่างด้าว” ที่ส่อเค้าบานปลายกลายเป็นไฟลามทุ่งในขณะนี้ คงไม่มีใครกล้าหาญพอที่จะเปิดหน้าชำแหละ “วิธีคิด” ที่อาจนำสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ ได้ละเอียดเท่า สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ
  2014-06-16 12:33
 • ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการทางการแพทย์ หรือบอร์ดการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางด้านการแพทย์เป็นจำนวนไม่น้อยให้แก่ผู้ประกันตน ทั้งการปรับเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่ายให้กับสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ ทว่า...ท่ามกลางสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นนั้น สปส.กลับวิตกกังวลถึงเสถียรภาพของกองทุนชราภาพ เพราะนับตั้งแต่มีการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ และบำนาญชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์ในปีนี้เป็นปีแรก กว่า 1.3 แสนคน วงเงินประมาณ 4.7 พันล้านบาท คาดการณ์ว่ากองทุนนี้จะเลี้ยงตัวอยู่ได้เพียงช่วง 30 ปีเท่านั้น
  2014-06-14 14:19
 • ทีดีอาร์ไอชี้ สปส.เดินผิดทาง ยิ่งเพิ่มสิทธิ์รักษาพยาบาล ยิ่งทำกองทุนติดลบ อีก 30 ปี ไม่มีเงินจ่ายชราภาพ แนะให้สปสช.ดูแลเรื่องรักษาพยาบาลแทน ส่วนสปส.เพิ่มสิทธิด้านสวัสดิการสังคมอื่นๆแทน เผยผู้ประกันตนไม่ไว้ใจสปส. เหตุไม่เปิดเผยรายละเอียดงบบริหารงาน แจงในแต่ละปีสามารถใช้งบประมาณถึง 10% ของกองทุนแสนล้านบาทมาบริหารจัดการได้ เท่ากับมีงบบริหารจัดการปีละหมื่นล้านบาท แม้ใช้ไม่ถึงแต่ก็ยังสูงกว่างบบริหารจัดการของทุกกองทุนและสูงกว่าภาคเอกชน ทำให้ผู้ประกันตนไม่ไว้ใจ การอนุมัติก็ทำโดยบอร์ดสปส.มี 15 คน ผู้ประกันตนไม่มีส่วนร่วม
  2014-06-14 11:02
 • การมีระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยนับเป็นความก้าวหน้าของการจัดสวัสดิการโดยรัฐ ที่ดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคน นับเป็นแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่ใช้ระบบภาษีมาจัดบริการรักษาพยาบาล เพื่อลดการล้มละลายทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน นี่ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการดูแลรักษาประชาชนยามป่วยไข้โดยทั่วถึงกัน ดำเนินการมามากกว่า 10 ปีแล้ว
  2014-06-13 09:51

Pages