เรื่องเด่น

 • ไทยรัฐออนไลน์ -วิกฤติอีโบลาระบาด น่าวิตกหนัก ชาวซาอุฯสงสัยติดเชื้ออีโบลาเสียชีวิตแล้ว หากยืนยันติดเชื้อมรณะจริง จะนับเป็นเหยื่ออีโบลารายแรกที่สิ้นชีพนอกพื้นที่ระบาดรุนแรงในแอฟริกา ตต. ขณะที่ รมว.ไนจีเรีย เตือนทุกคนบนโลกเสี่ยงจะติดอีโบลา
  2014-08-07 18:06
 • 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพยื่นหนังสือและหลักฐานให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานของ ผอ.อภ. หลังพฤติกรรมส่อทุจริต ทั้งการจัดสร้างโรงงานยารังสิตล่าช้า และเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างที่ทำผิดสัญญา การเช่าพื้นที่รพ.เอกชนของที่ปรึกษาเพื่อตั้งศูนย์ล้างไต ทั้งที่ไม่ใช่ภารกิจของอภ. แถมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส
  2014-08-07 17:59
 • สธ.จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง ติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาเขตบริการสุขภาพ 12 เขตทั่วประเทศ ทั้งด้านการบริหาร การจัดบริการดูแลรักษาพยาบาลโดยเฉพาะในการบริการ 10 สาขา ที่เป็นปัญหาหลักของประชาชน พบประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น โรคฉุกเฉินถึงมือหมอเร็วขึ้น หน่วยบริการทำงานอย่างเป็นเครือข่าย
  2014-08-07 15:14
 • ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์เพี่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ แนะนำให้เรียกโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาแทนไข้เลือดออกอีโบลา เพื่อป้องกันความสับสน เสนอให้ สธ.ออกประกาศให้โรคอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรค  พร้อมเพิ่มมาตรการความพร้อมด้านระบบการเฝ้าระวังโรคที่สนามบินนานาชาติ   มาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน การสร้างเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัย
  2014-08-07 15:06
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เบรกมติ สช.จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ชี้ไม่มีส่วนร่วม ขาดองค์ความรู้ ทั้งการเร่งรัดตั้งคณะทำงานออกแบบเขตสุขภาพให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน ถือเป็นการรวบรัด ไม่เคารพกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักสมัชชา แจงปัจจุบัน มีทั้งเขตสุขภาพของสปสช. ของสธ. น่าจะมีการทบทวนเขตสุขภาพที่มีอยู่ และหาแนวทางเพื่อกระจายอำนาจ ชี้เขตสุขภาพอาจเป็นคำตอบการปฏิรูบ แต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ คือ ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิรักษา และสร้างความเป็นธรรม
  2014-08-07 14:11
 • แพทย์ชนบทแถลงการณ์ถึงคสช. ค้านแนวคิดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ชี้เป็นผลไม้พิษตกค้างจากการเมืองเก่าที่เกิดจากการผลักดันของอดีตรมว.สธ.จากเพื่อไทย และปลัดสธ. คนปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการเพิ่มอำนาจส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากขึ้น สวนทางข้อเสนอการปฏิรูปที่ต้องกระจายอำนาจ หวั่นเกิดหน่วยงานเทียบเท่ากรมขึ้นมาอีก 12 กรม เป็นแนวคิดถอยหลังเข้าคลอง ทำลายระบบสาธารณสุขของไทย
  2014-08-07 12:24
 • ไทยรัฐออนไลน์ -เจ้าหน้าที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน ชี้ รบ.เซียร์ราลีโอน ไม่สามารถควบคุมการระบาดของอีโบลาได้แล้ว เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อมรณะ วอนองค์การอนามัยโลก, CDC รีบมาช่วยโดยด่วน
  2014-08-06 17:50
 • 6 ส.ค.
  2014-08-06 17:44
 • มติชน -เปิดข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาลคณุเอกชน พบหลายรายเสียชีวิตดับเหตุไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาป่วยเรื้อรัง หนี้สินเพียบ เพราะกำหนดเพดานค่ารักษาไม่เกินปีละ 1 แสนบาท ชี้สิทธิ์ต่ำกว่าบัตรทอง และประกันสังคม แห่ถอนบรรจุและถอนออกจากกองทุนสงเคราะห์
  2014-08-06 10:44
 • มติชน -ชมรมคนไทยรักชาติ ยื่น คสช.สอบ "ตระกูล ส. และทุกมูลนิธิของ น.พ.ประเวศ" อ้างหวั่นทุจริต บอกปัด ไม่ใช่การแย่งชิงผลประโยชน์
  2014-08-06 10:25
 • เวบไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า  ธนาคารโลกประกาศจัดตั้งกองทุนฉุกเฉิน 6.4 พันล้าน ช่วยเหลือ 3 ประเทศ ต่อสู้กับวิกฤติการณ์อีโบลาระบาดหนักในแอฟริกา ตต. แพทย์ไนจีเรียติดเชื้ออีโบลาอีก 1  ขณะที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสมรณะ พุ่งไม่หยุด เพิ่มเป็น 887 รายแล้ว
  2014-08-05 20:08
 • ปลัดสธ. สั่งทุกจังหวัดเข้ม 5 มาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิด เน้นกลุ่มที่เดินทางมาจาก 3 ประเทศแหล่งระบาด คือ กีนี ไลบีเรีย เซียลาลีโอน ที่สนามบินนานาชาติ 5 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต สุวรรณภูมิ และดอนเมือง ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบมาตรฐานความพร้อมห้องแยกโรค ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง โดยวันนี้กรมการแพทย์ได้จัดคณะผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส เป็นที่ปรึกษาแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ยืนยันผู้ป่วยที่จ.จันทบุรีเป็นมาลาเรียขึ้นสมอง
  2014-08-05 17:05

Pages