เรื่องเด่น

 • กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการชั่วคราวเพื่อจัดทำร่างการตั้งและระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักประกันแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีตาย ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือลาออกจากกองทุน ขณะนี้มีคืบหน้าแล้ว คาดจะประกาศใช้เป็นทางการภายในปี 2558   
  2014-03-11 20:08
 • สปสช.ยันทำหนังสือแจ้งสธ.เรื่องปรับฐานข้อมูลคนไร้สถานะ 95,071 คน ตั้งแต่ 27 ธ.ค.56 แล้ว แต่ยังไม่ได้คำตอบจากสธ. ชี้สิทธิการรักษาพยาบาลกลุ่มคนไร้สถานะ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และครม.มีมติให้สธ.ดูแล ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างสธ.และสปสช.ทำให้ฐานข้อมูลไม่ตรงกัน ส่งผลสธ.ไม่สามารถรับคนเพิ่มในกองทุนคืนสิทธิได้
  2014-03-10 20:19
 • เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ออกแถลงการณ์ประณามความรุนแรงต่อเหตุการณ์ปาระเบิดใส่ รพ.มงกุฎวัฒนะ และยืนยันรักษาทุกฝ่าย เรียกร้องยุติการกระทำรุนแรง
  2014-03-09 14:40
 • “หมอประชุมพร” ยันเครือข่ายแพทย์แสดงความเห็นการเมืองไม่กระทบบริการประชาชน ถาม “หมอประดิษฐ” กลับ แสดงออกไม่ต้องการความรุนแรง อยากให้มีการบริหารประเทศโปร่งใส ไม่โกง กระทบตรงไหน ยันรักษาทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติ ระบุชัดเคลื่อนไหวเพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่การเมือง
  2014-03-08 19:43
 • "รมว.สธ." FB เสียใจ บุคลากรการแพทย์ติดป้ายแสดงความเห็นการเมืองในโรงพยาบาล ยันพร้อมปฏิบัติงานร่วมกับทุกคน แต่เรียกร้องทุกฝ่ายทำงาน ไม่กระทบให้บริการประชาชน
  2014-03-08 18:48
 • นักวิชาการเผยตัวเลขกลุ่มรอพิสูจน์สถานะทั้งประเทศ 6 แสนคน แต่ยังมีชื่อซ้ำซ้อน แนะ สธ.ปรับระบบให้ตรงกัน
  2014-03-08 10:04
 • มติชน - สธ.ลั่นดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่ม ไม่ปล่อยลอยแพ แม้ไร้สถานะทางบุคคล ทำหนังสือเวียนย้ำ รพ.ต้องให้บริการโดยไม่มีเงื่อนไข ด้าน กสม.เรียก สปสช.ชี้แจงแล้ว กรณีกลุ่มคนรอพิสูจน์สถานะทางบุคคลกว่า 200,000 คน ถูกถอดสิทธิจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โดยที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่รู้ตัว และไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้อีกจนได้รับความเดือดร้อนต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองนั้น
  2014-03-07 09:29
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนไทยในช่วง 3 ปีมานี้ พบมีมากถึงร้อยละ 20 หรือประมาณ 13 ล้านคน และป่วยทางจิตแล้วกว่า 3 ล้านคน ชี้มีแนวโน้มพบเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสภาพสังคมเมือง ซึ่งมีความเปราะบาง ประชาชนใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ เร่งจัดบริการดูแลรักษาและป้องกัน โดยในปีนี้ทุ่มงบประมาณ 360 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลจิตเวช 1 แห่งประจำเขตบริการสุขภาพที่ 2 ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางดูแลผู้ที่มีปัญหาใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก คาดจะเปิดบริการในปี 2560 ขณะเดียวกันการะจายบริการรักษาลงในระดับอำเภอ หมู่บ้าน พบว่าได้ผลดี ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาดีขึ้น
  2014-03-06 16:15
 • กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันสถานพยาบาลในสังกัด คงให้การดูแลรักษากลุ่มประชาชนไร้สิทธิกว่า 2 แสนคน ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือโครงการ 30 บาท ตามหลักมนุษยธรรมเหมือนเดิม เคยใช้สิทธิที่ใด ก็ให้ใช้ที่เดิม
  2014-03-06 16:05
 • กระทรวงสาธารณสุข ยันขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัด ยังเปิดให้บริการประชาชน ทุกคน ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก และมีการเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบสนับสนุนต่างๆให้ใช้ได้ตลอดเวลา วอนทุกฝ่ายอย่าคุกคามให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหวาดกลัว
  2014-03-05 14:50
 • พนักงานมหาลัยหนุนสปสช.ผลักดันกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลเท่าเทียมทั่วประเทศ ใช้โมเดลกองทุนค่ารักษาอปท.เป็นต้นแบบ
  2014-03-05 14:38
 • กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เริ่มต้นอย่างเป็นทางการโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทำให้เราได้ พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖   อย่างสมบูรณ์หลังการต่อสู้อย่างยาวนานกว่า ๒๐ ปี ประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจคือการเริ่มต้นของวิชาชีพด้านสุขภาพล่าสุดนี้จะเริ่มกันอย่างไร
  2014-03-01 19:10

Pages