เรื่องเด่น

 • เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบร้อยละ 93 ไม่พอใจในสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้รับในปัจจุบัน ร้อยละ 99 อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล และร้อยละ 99 อยากให้สปสช. และกระทรวงสาธารณสุขปรับเปลี่ยนดำเนินการปรับเปลี่ยนเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล
  2013-07-30 21:06
 • Hfocus—จากกรณีการตรวจข้าวของมูลนิธิผู้บริโภค นำมาสู่การตั้งคำถามต่อความโปร่งใสของรัฐบาลในการปกป้องผู้บริโภค ว่ามีความจริงใจมากเพียงใด นำมาสู่ข้อสงสัยหลายประการต่อโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาล ที่ดูเหมือนจะไม่เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน และหากดูจากกรณีศึกษาถึงการทำงานของอย. ยิ่งเห็นชัดได้ว่า โครงสร้างองค์กรภายใต้การควบคุมของรัฐ ไม่มีความเป็นอิสระมากพอที่จะปฏิบัติการเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง
  2013-07-29 20:20
 • ไม่มีคำอธิบายใดจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ถึงสาเหตุของวิกฤตไข้เลือดออกที่กำลังลามทุ่งทั่วประเทศ ...จนถึงวินาทีนี้สถิติส่อเค้าทุบประวัติศาสตร์ในรอบทศวรรษ
  2013-07-29 07:59
 • Hfocus -ถูกจับตามองไม่ใช่น้อยกับนโยบายปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศการบริหารงานรูปแบบเขตบริการสุขภาพทั้งหมด 12 เขต ซึ่งแต่ละเขตมาจากการรวมตัวกันของ 3-4 จังหวัด โดยทำงานเป็นกลุ่มเครือข่าย ซึ่งง่ายต่อการบริหารงาน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อาทิ การแช่ร์ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ห้องผ่าตัด ฯลฯ  ลดปัญหารอคิวนานจากการส่งไปยังโรงพยาบาลข้างเคียง
  2013-07-27 21:42
 • Hfocus -การเดินทางของร่างกฎหมายประกันสังคม กำลังจะเข้าสู่วาระ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ เดือน ส.ค.-ก.ย. นี้ ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ที่สงวนคำแปรญัติในชั้นกรรมาธิการวาระ 1 อภิปรายแสดงความเห็น จากนั้นสภาผู้แทนราษฎรจะลงคะแนนโหวตรายมาตราที่มีการแก้ไข
  2013-07-26 21:34
 • Hfocus -“ทางเครือข่ายแรงงานต่างด้าวไม่อยากให้แยกโครงสร้างการจัดการออกมา เอารวมไว้กับมาตรา 33 นั่นแหละ จะได้จ่ายเงินสมทบเหมือนแรงงานไทย แต่ให้กำหนดรายละเอียดเรื่องสิทธิประโยชน์และการรับสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานแยกต่างหาก เรื่องหลักๆที่อยากให้แก้ก็เรื่องบำนาญชราภาพ เรื่องเงินสงเคราะห์บุตรที่ประกันสังคมจ่ายถึง 6 ปี แต่แรงงานต่างด้าวอยู่แค่ 4 ปี รวมทั้งเรื่องเงินชดเชยว่างงาน ซึ่งแรงงานต่างด้าวหากเลิกทำงานต้องออกนอกประเทศใน 7 วัน ไม่สามารถรับสิทธินี้ได้”
  2013-07-26 16:03
 • Hfocus -"ต้องหางบสนับสนุนการทำงานด้านป้องกันต่อ โดยเห็นตรงกันว่า ต้องมีการจัดตั้ง “กองทุนเอดส์” ขึ้น เพื่อนำมาสนับสนุนต่อยอดงานที่ได้รับงบจากกองทุนโลก มีหลายงานต้องเดินต่อ อาทิ งานป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย งานป้องกันในกลุ่มเยาวชน"
  2013-07-26 14:03
 • Hfocus -ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล รู้สึกผิดหวังที่กสทช.ไม่เข้าใจและเท่าทันสังคม และยังหัวโบราณเต่าล้านปีไม่ยอมรับความจริงเนื่องจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก เนื้อหาสะท้อนความเป็นจริงอย่างมีศิลปะ ซึ่งจะทำให้ผู้ชมทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานเข้าใจปัญหาด้านเพศที่เกิดขึ้น
  2013-07-25 16:32
 • Hfocus -หลากหลายข้อมูลทั้งจากหน่วยราชการ สื่อสารมวลชน หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ล้วนแต่เลือกที่จะ“ปกปิด” ยี่ห้อสินค้าที่กระทำผิด แม้จะมีบางสื่อใจกล้าในบางกรณี แต่ทว่าสถานการณ์โดยรวมไม่ผิดแผกไปจากนี้ คำถามคือ ... เมื่อไม่บอกยี่ห้อ แล้วผู้บริโภคจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าใดอันตรายหรือผิดกฎหมาย รกรากของปัญหา เกิดขึ้นจากการ “เซ็นเซอร์ตัวเอง” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้หมายถึงทั้ง อย. และสื่อสารมวลชน
  2013-07-24 15:31
 • Hfocus -นพ.สมเกียรติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ทำเอกสารวิชาการ “แรงงานข้ามชาติ...ควรได้รับความคุ้มครองสิทธิประกันสังคมแค่ไหน” ระบุว่า กฎหมายประกันสังคมมีสภาพบังคับใช้ในแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ  แต่ในทางปฏิบัติยังมีคำถามเรื่องความเหมาะสม เช่น กรณีว่างงาน ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากเมื่อออกจากงานแล้วต้องเดินทางกลับประเทศภายใน 7 วัน หรือกรณีชราภาพ จะได้รับเงินบำนาญเมื่ออายุ 55 ปี แต่แรงงานกลุ่มนี้ทำงานแค่ 4 ปีก็ต้องกลับประเทศ โดยที่อายุยังไม่ครบเงื่อนไขการรับบำนาญ
  2013-07-19 10:08
 • Hfocus -แม้แรงงานต่างด้าวจะมีสถานะถูกกฎหมาย แต่ก็หาได้เป็นสิ่งยืนยันว่าพวกเขาจะได้เข้าถึงสิทธิการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพสำหรับลูกจ้าง นายเนียง ชาวพม่าอายุ 37 ปี คือกรณีศึกษาหนึ่งของผู้ที่ถูกกีดกั้นจากการเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม เขาทำงานอยู่ในโรงงานทำลูกชิ้นที่ อ. มหาชัย จ.สมุทรสาคร อยู่ในเมืองไทยมากว่า 6 ปี มีพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่นายเนียงมิได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม ด้วยเหตุที่ว่า “นายจ้างไม่บอกเขา”ปัจจุบัน นายเนียงต้องพึ่งพาคลินิกเอกชนในเวลาป่วย เสียค่าใช้จ่ายด้วยเงินของตนเอง
  2013-07-18 09:14
 • Hfocus -ภายหลังนพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) พร้อมทนายได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง เพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) เลิกสัญญาจ้าง โดยขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน และคุ้มครองชั่วคราวให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ หรือกลับไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุด รวมถึงชะลอการสรรหาแต่งตั้ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่
  2013-07-17 09:38

Pages