เลิกบุหรี่

 • หมออนามัย - สสส. ประชุมติดตามงาน “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” หลังเสร็จสิ้นการชี้แจงคนทำงานทั่วประเทศ พร้อมกำหนดลงเยี่ยมให้กำลังใจทุก 2 เดือน ให้แทรกเรื่องเลิกบุหรี่ในทุกกิจกรรม แนะคนคิดเลิกบุหรี่ไปลงชื่อได้ที่ รพ.สต.ทั่วประเทศ
  2016-08-03 20:03
 • สธ. - หมออนามัย - สสส. - อสม. แถลงข่าวชวนประชาชนตั้งปณิธานงดเหล้าเข้าพรรษาเลิกบุหรี่ถวายในหลวงหนุนโครงการ 3 ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประสานวัดและภาคีในพื้นที่จัดพิธีชื่นชมยกย่องคนงดเหล้าครบพรรษา
  2016-07-15 14:38
 • สธ.รวมพลังเครือข่ายชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ชูต้นแบบหมออนามัยหักดิบเลิกบุหรี่คนแรกในโครงการฯ พร้อมประกาศคำท้าชวนผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ลงนามรับคำท้าเลิกสูบติดต่อกัน 6 เดือนละตลอดชีวิต มุ่งขยายผลทุกภาค สร้างกระแสทุกวันสำคัญ หวังคนไทยสุขภาพดีเลิกสูบบุหรี่ 3 ปี 3 ล้านคน  
  2016-07-06 18:24
 • สธ.ร่วมกับ สสส. เครือข่ายหมออนามัยและ อสม.เดินหน้าโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ชี้แจงสร้างความเข้าใจเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ชวนผู้สูบ “หักดิบ” เลิกบุหรี่ แนะใช้แรงใจยึดเหนี่ยว ทำดีเพื่อในหลวง  
  2016-06-28 10:40
 • สปสช.จับมือองค์กรวิชาชีพสุขภาพควบคุมยาสูบ จัดตั้ง “ศูนย์อบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ” เผยผลสำเร็จ 3 ปี ขยายศูนย์ต้นแบบ 22 แห่งกระจายทั่วประเทศ ดึงบุคลากรสุขภาพรุกงานเลิกบุหรี่ เชื่อมต่อชุมชน พร้อมชวนผู้สูบเป็น “จิตอาสาฟ้าใส” ร่วมเป็นพี่เลี้ยงเลิกบุหรี่ ชี้ช่วยเพิ่มอัตราเลิกบุหรี่สำเร็จ ลดนักสูบ แถมช่วยรัฐประหยัดงบรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากบุหรี่ได้  
  2016-04-22 16:28
 • สธ.เตรียมพร้อมหน่วยบริการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ พร้อมดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลักดันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% ภายในปี พ.ศ.2561 นี้ รองรับมาตรการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ 
  2016-02-21 13:28
 • อภ.จับมือเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พัฒนายาเลิกสูบบุหรี่ ยาเม็ดอมสารสกัดสมุนไพรหญ้าดอกขาวและยาเม็ด Cytisine เพื่อช่วยให้ผู้อยากเลิกบุหรี่เข้าถึงยาได้มากขึ้น
  2015-06-06 18:29

Pages