เอชไอวี

 • ทีมแพทย์ธนาคารเลือดจากสายสะดือในสหรัฐศึกษาทดลองวิธีใหม่รักษาผู้ติดเชื้อ HIV เลียนแบบชายคนแรกที่หายขาดหลังปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากไขกระดูกปี 2007
  2012-06-11 10:38
 • พบเกย์-กะเทย กทม.ติดเชื้อเอชไอวีมากสุด 31% รองอธิบดีกรมควบคุมโรครับยังลดจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ได้ เพราะมีการเข้าถึงการรักษาและการตรวจเชื้อน้อย เหตุผู้ให้บริการสาธารณสุขบางส่วนอคติใส่ เร่งสร้างการยอมรับและความเข้าใจในเพศที่สามมากขึ้น เชื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้
  2012-05-29 19:15
 •   แพทยสภาเสนอกำหนดอายุในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในอายุ 15 ปีขึ้นไป ควรตรวจตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป แต่กรรมการแพทยสภาต้องหารือเพื่อกำหนดอายุที่แน่ชัดอีกครั้ง ก่อนเสนอสธ.พิจารณาเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะปัจจุบันสิทธิการรักษาจากระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมเด็กไม่มีรายได้อยู่แล้ว
  2012-05-28 11:51
 •   สวท.เผยกลุ่มเด็กและเยาวชนวัยเรียนกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มสูงขึ้นมากจนน่าตกใจ แก้ปัญหายากเพราะเข้าถึงยากกว่า  
  2012-05-28 11:40
 •   เตรียมเสนอลดเหลื่อมล้ำเอดส์-ไต ให้ยิ่งลักษณ์ในวันประชุมใหญ่ เกี่ยวกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ3 กองทุน ในวันที่ 11 มิถุนายนนี้
  2012-05-24 10:29

Pages