เฮลธ์เทค

 • แอพลิเคชั่นด้านสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่อสุขภาพของผู้หญิง เน้นการดูแลประจำเดือน การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร วัยหมดประจำเดือน การจัดการภาวะเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ถูกตรวจสอบในประเด็นการละเมิดข้อมูลส่วนตัว
  2021-07-25 11:59
 • นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประสบความสำเร็จในการพัฒนา “NANO Covid-19 Antigen Rapid Test “ ชุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 แบบรวดเร็วด้วยเทคนิค LFA ด้วยจุดแข็งด้านการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว รู้ผลไวใน 15 นาที ลดภาระงานบุคลากรการแพทย์ในช่วงวิกฤต ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจาก อย. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์รองรับความต้องการใช้งานในปริมาณมาก
  2021-07-23 19:59
 • มทร.อีสาน  เปิดศูนย์ TTM-CI ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยสมุนไพรไทยแห่งแรกของประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 การนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อศูนย์ดูแลในชุมชน (แผนไทย) : TTM-CI (TTM-CI : Thai Traditional Medicine – Community Isolation
  2021-07-22 15:51
 • จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนขนาดที่ว่าโรงพยาบาลต่างๆ ขยายศักยภาพและจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาจำนวนมากแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด อย่างไรก็ดี หากดูในรายละเอียดจริงๆจะพบว่ากว่า 80% ของผู้ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่อาการปานกลางจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 15% และผู้ป่วยสีแดงที่มีอาการรุนแรงมีสัดส่วนประมาณ 5%
  2021-07-20 19:44
 • ม.มหิดลไม่ทอดทิ้งคนไทย พัฒนาชุดตรวจ COVID-19 แบบรู้ผลเร็วมาตรฐานสากลเพื่อคนไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมเตรียมขยายผลสู่ระดับภูมิภาค
  2021-07-16 11:08
 • จากการระบาดของโควิด 19 ที่กำลังเป็นปัญหาทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ส่งผลให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และยาจากสมุนไพรมาใช้เป็นทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค เภสัชกรนับเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่านี้  ตั้งแต่การศึกษาวิจัย จัดหา ผลิต กระจายสนับสนุนข้อมูลและติดตามการใช้ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร สภาเภสัชกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการระบบยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพ
  2021-07-07 09:55
 • สสส. – ม.ธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่าย ชูนวัตกรรมโซเชียลเทเลเมดิซีน ติดอาวุธดิจิทัลยกระดับนักสังคมสงเคราะห์แก้ปัญหาเชิงรุก รับมือปัญหาสังคมในวิกฤตโควิด-19 หวังเยียวยาใจ ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างทั่วถึง ร่วมขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ-เอกชนอย่างเป็นระบบ
  2021-07-06 20:59
 • สสส. ปลุกกระแสกินผักตามฤดูกาล ลดปนเปื้อนสารเคมี หลังผลงานโฆษณา Bok Choy กวางตุ้ง คว้ารางวัลใหญ่ ระดับ Silver จากเมืองคานส์ ชี้ฤดูฝนชวนกินสารพัดผักพื้นบ้านหาง่าย ทั้งผักบุ้ง กระเฉด ผักโขม อร่อย มีประโยชน์ ยิ่งปลูกเองยิ่งปลอดภัย
  2021-07-05 19:48
 • นับตั้งแต่ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศปฏิรูปยกระดับอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) ให้ทัดเทียมระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้าของไทยได้สนองรับนโยบายดังกล่าวด้วยการวางยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมโลก
  2021-07-04 13:50
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดตัว LINE OA : FAH FIRST AID ช่องทางติดต่อข้อมูล “สมุนไพรฟ้าทะลายโจร” ครบวงจร เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนได้ทันที เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19
  2021-07-02 15:01
 • ระบบคลาวด์ถูกนำมาใช้งานหลากหลาย แต่ Health clouds เพิ่งจะถูกเอ่ยถึงเมื่อไม่นานมานี้ เป็นบริการที่ใช้ระบบคลาวด์เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติการแพทย์ของบุคคลๆ หนึ่ง ซึ่งจะสะดวกสำหรับผู้ป่วยและตัวแพทย์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์
  2021-06-30 12:58
 • ­              สสส.  เปิดตัว “แชทชัวร์” แชทบอทตอบคำถามเรื่องโควิดและวัคซีนโดยผู้เชี่ยวชาญ แม้จะอยู่กับเชื้อโควิด-19 มาเกือบ 2 ปี แต่เชื่อว่า เรายังคงมีข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคนี้อยู่เสมอ และปัญหาก็คือ ไม่รู้จะไปหาคำตอบจากที่ไหน หรือแม้จะหาคำตอบมาได้ก็ไม่แน่ใจว่า ที่อ่านหรือฟังมานั้นถูกต้องหรือไม่
  2021-06-24 08:45

Pages