แพทยสภา

 • รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ชี้ กล้องวงจรปิดคือหลักฐานสำคัญเอาผิดคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาล ระบุ การเข้าห้องฉุกเฉินไปก่อเหตุเข้าข่าย ‘บุกรุก’ ระวางโทษจำคุก 5 ปี แต่ถ้าตามไปทำร้ายคู่อริระหว่างการกู้ชีพ โทษสูงสุดคือประหารชีวิต
  2019-05-20 11:06
 • แพทยสภาเปิดข้อมูลความรุนแรงที่เกิดกับบุคลากรสาธารณสุข พร้อมถอดบทเรียนการศึกษาจากต่างประเทศ ผู้ช่วยเลขาธิการจำแนกสาเหตุ-ปัจจัยกระตุ้น พร้อมยกตัวอย่างนานาชาติออกกฎหมายคุมเข้มการทำร้ายเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล โทษหนัก-ยอมความไม่ได้
  2019-05-09 18:27
 • กระทรวงสาธารณสุข คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยในโรงพยาบาล สนับสนุนนโยบายไม่ยอมรับความรุนแรง ให้พัฒนาทักษะป้องกันตัวแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเผชิญเหตุ พร้อมใช้กฎหมายมาตรการสังคมเอาผิดผู้ก่อเหตุ
  2019-05-07 16:11
 • นายกแพทยสภาขอยังไม่แสดงความคิดเห็นกรณียกเลิกบรรจุอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้นักศึกษาแพทย์หลังปี 2564 เพราะยังไม่มีการแจ้งมาอย่างเป็นทางการ แต่เชื่อว่า ก.พ.คงไม่ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขลำบาก
  2019-04-26 12:32
 • ‘อนุทิน’ ฉีกเสนอบรรจุพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ สปสช. แก้ปัญหารอบรรจุข้าราชการ 5 พรรคย้ำนโยบายลดภาระงานหมอ-ใช้เทคโนโลยีช่วยลดคิวผู้ป่วย
  2019-03-16 09:06
 • แพทยสภาส่งหนังสือถึงคณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบกับการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ 1.พาราควอต 2.ไกลโฟเสต และ 3.คลอร์ไพริฟอส ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยในสุขภาพและอนามัยอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 
  2019-02-14 09:34
 • ผลเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ วาระปี 62-64 กรรมการชุดเดิม 22 คน "หมอสมศักดิ์ โล่ห์เลขา" อดีตนายกแพทยสภาหลายสมัย คะแนนนำที่ 1 ตามมาด้วย "หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา" จาก รพ.จุฬา ที่ครั้งนี้เป็นกรรมการแพทยสภาสมัยแรก อันดับ 3 "หมอชัญวลี ศรีสุโข" ขณะที่หน้าใหม่อีก 7 คน ส่วนใหญ่มาจากทีมชมรมแพทย์อาสาของ "นพ.อิทธพร คณะเจริญ" ด้านแพทย์จากสังกัด สธ.ไม่ได้รับเลือก
  2019-01-09 13:00
 • ภายหลังจากที่แพทยสภาได้ปิดรับสมัครผู้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ 2562-2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ได้สรุปยอดผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสิ้น 117 คน เมื่อดูโฉมหน้าผู้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้พบว่า ยังคงมีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแพทยสภาชุดปัจจุบันลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวนมากเพื่ออาสาเข้ามาทำหน้าที่กรรมการแพทยสภาอีกครั้ง
  2018-11-28 13:09
 • ภาคประชาชน บุก สธ. อัดแพทยสภา ปล่อยบริษัทเบียร์ยักษ์ใหญ่ ออกบูท โชว์โลโก้ช้าง ในงานหมอชวนวิ่ง ทั้งที่คำพิพากษาศาล ระบุว่า โลโก้เครื่องดื่มตราช้าง มีความผิดตามกฎหมาย จี้สร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชง สธ.วางหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน
  2018-11-27 18:34
 • แพทยสภาถือกำเนิดขึ้นจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2511 แม้ว่าต่อมา พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 จะถูกยกเลิกไปโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ก็ตาม ในมาตรา 45 ของ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ให้คงเป็นแพทยสภาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
  2018-11-04 18:16
 • “หมอธีระ” เผยผลศึกษาวิจัย “การนอนหลับ” ชี้ชัด คนนอนน้อยต่ำกว่า 6 ชม. เสี่ยงต่อโรคชัดเจน ซ้ำกลุ่มคนมีโรคประจำตัว-เรื้อรัง อัตราเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่ม 2 เท่า ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพของประเทศพุ่ง สาเหตุหนึ่งมาจากระบบการทำงานเป็นกะ เผย หมอ พยาบาล ชัดเจนสุด ปัญหาบุคลากรขาดแคลนส่งผลทำงานควบเวรต่อเนื่อง ขาดการพักผ่อน แนะภาครัฐ ผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมถก ดูแลคุณภาพชีวิตคนทำงาน ลดอัตราเจ็บป่วยและภาระค่ารักษาพยาบาลระยะยาว
  2018-05-28 10:40
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนสถานพยาบาลนำเข้าแพทย์จากต่างประเทศมาให้บริการโดยพลการ ผิดกฎหมายเข้าข่ายใช้หมอเถื่อนมีโทษทั้งผู้ดำเนินการและหมอเถื่อน ชี้แพทย์จากต่างประเทศจะต้องสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพของไทยจึงมีสิทธิ์ให้บริการ
  2018-05-12 20:50

Pages