แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

 • ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เผย ปัญหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขาดแคลน ชี้ทั้งประเทศมี 6,765 คน แต่ทำงานบริการปฐมภูมิเพียง 700 คน ส่วนใหญ่เลือกเป็นแพทย์เฉพาะทาง เหตุทำงานใน รพ. มีความก้าวหน้าและค่าตอบแทนดีกว่า ระบุภาครัฐควรสนับสนุน เพิ่มแรงจูงใจ มุ่งสร้างระบบรักษาพยาบาลของประเทศที่เข้มแข็ง พร้อมเสนอจัดโครงการฟื้นฟูความรู้แพทย์ที่ได้รับใบอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ดึงกลับทำงานในระบบเพิ่ม  
  2015-09-09 15:16
 • รมช.สธ. อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 60 คน เสริมความเข้มแข็งทีมหมอครอบครัว ทุกหลังคาเรือนจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมอครอบครัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเจ็บป่วยก็จะมีหมอครอบครัวเป็นที่พึ่งใกล้ตัว ดูแลรักษาใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลบ้าน ซึ่งขณะนี้มีครอบคลุมกว่า 6 หมื่นทีมทั่วประเทศ
  2015-06-17 15:28
 • ถาม หมอครอบครัว หมายถึงแพทย์จริงๆ เหมือนต้นแบบที่อังกฤษ หรือ หมออนามัยที่ถูกแต่งตั้งเป็นหมอครอบครัว เหตุนโยบายปัจจุบันเหมือนมุ่งเน้นไปที่หมออนามัย หวั่นดำเนินนโยบายบิดเบือนระบบ แจงงานปฐมภูมิมี 2 ส่วน 1.ส่งเสริมป้องกันโรค งานของหมออนามัย 2.รักษาระดับปฐมภูมิ เป็นงานด้านการแพทย์ ต้องแยก 2 บทบาทนี้ให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นหมอครอบครัวจะเป็นแค่เยี่ยมบ้าน ทั้งปัญหาของไทย ระบบไม่จูงใจให้แพทย์ทำงานปฐมภูมิ หน้าที่นี้จึงกลายเป็นหมออนามัย ถามไทยขาดแคลนแพทย์จริง หรืออยู่ผิดที่กันแน่ ซ้ำโครงสร้าง รพช. รพ.สต.บิดเบี้ยว ระบุ ฉุกเฉินควรเป็นแผนกใหญ่สุดใน รพช. ส่วน OPD ต้องเล็ก แยกให้ รพ.สต.ดูแล หากเกินศักยภาพจึงส่งต่อมา รพช. และทีมแพทย์ รพช.ต้องกระจายมารักษา OPD รพ.สต. ชี้จะสำเร็จได้ต้องปรับระบบให้ชัด ทำโครงสร้างรองรับ แต่ตอนนี้ยังเห็นแค่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพ ระบุหากปล่อยทิศทางหมอครอบครัวเป็นแบบนี้ ไทยจะยังวนอยู่เรื่องเตียงเต็ม ผู้ป่วยล้น รพ.ต่อไป
  2015-05-30 09:46
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติย้ำอย่าเพิ่งหวังผลตัวชี้วัดนโยบายหมอครอบครัว ชี้หลายพื้นที่ไม่พร้อมเหมือนโมเดลต้นแบบ ทั้งการยึดติดกับแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวมากเกิน ทั้งที่ไทยมีแพทย์สาขานี้น้อย หลาย รพ.ไม่มี ต้องให้ รพ.สต.ทำกันเอง ระบุเนื้องานหมอครอบครัว รพ.สต.ทำกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีระบบวัดผล เมื่อนโยบายต้องการ ฝ่ายปฏิบัติก็ต้องทำงานมากขึ้น แถมทรัพยากรมีไม่พอ กำลังคนไม่พอ ทั้งปัญหาเงินอยู่ที่ รพช. ถ้า ผอ.รพช.ไม่เข้าใจ ไม่สนับสนุน ก็ต้องวิ่งหาเงินเอง กลายเป็นระบบที่ยึดติดกับ ผอ.รพช.เกินไป แนะ สธ.เพิ่มคน-งบ ดัน รพ.ในพื้นที่สนุบสนุนทีมหมอครอบครัวมากกว่านี้
  2015-05-25 18:42
 • สธ. เปิดตัวทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีมทั่วประเทศ ปฏิรูปการดูแลสุขภาพประชาชนเขตเมือง เขตชนบท รูปแบบใหม่ ดูแลถึงระดับครัวเรือน ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่อยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยระยะสุดท้ายชีวิต ขณะนี้มีเกือบ 2 ล้านคน และช่วยเหลือให้คำปรึกษาใกล้ชิดเสมือนเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติของครอบครัว มอบบริการเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยในปี 2558 ระยะแรกจะเริ่ม 30,000 ทีม ใน 250 อำเภอทุกจังหวัด
  2014-12-22 13:29
 • รมช.สธ.เดินหน้าทีมหมอครอบครัว ชี้เป็นการปรับระบบสุขภาพในทศวรรษใหม่ ใช้ 2 วิธีพัฒนา 1.อบรมหมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีในระบบ 5,000 คนก่อน ให้หมอในรพช.เป็นหัวหน้าทีม สัดส่วน 1 คนต่อ 6 ทีม เพื่อสร้าง 30,000 ทีมหมอครอบครัว 2.ผลิตหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่ม โดยใช้ รพช.เป็นฐาน เตรียมเวิร์กช็อปที่ทำเนียบรัฐบาลเร็วๆนี้
  2014-12-01 20:20
 • สธ.เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทย เริ่ม 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทุกครัวเรือนทั้งในเขตชนบทและเมือง จะมีทีมหมอครอบครัวช่วยดูแลสุขภาพ รักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู พร้อมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่ม ย้ำหมอครอบครัว สร้างความมั่นคง มั่นใจระบบบริการสุขภาพ
  2014-11-26 19:24
 • ช่วงต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา นพ.รัชตะ ในฐานะเจ้ากระทรวงสธ. ลงนามแต่งตั้งคกก.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งมี นพ.สมศักดิ์ รมช.สธ. เป็นประธาน และ นพ.ณรงค์ ปลัดสธ. เป็นรองประธาน เพื่อผลักดัน หมอประจำครอบครัว ที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นนโยบายเด่นของสธ.ยุคนี้ และจะผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยจะเริ่มคิกออฟด้วยเวิร์กช็อปกระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ สธ. พม. และมท. ให้ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คล้ายกับตอนเริ่ม 30 บาทรักษาทุกโรค ในปี 45 ที่มี ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธาน ก่อนจะส่งไม้ต่อให้สธ.ตั้ง war room กำกับงาน ที่มี รมช.สมศักดิ์ เป็นประธาน และปลัดณรงค์ เป็นรองประธาน ขับเคลื่อนหมอประจำครอบครัว ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ในสธ. ก่อนหน้านี้ก็เคยขับเคลื่อน นักสุขภาพครอบครัวมาแล้ว แต่ยังไม่เห็นผลจริงจัง และนี่จึงทำให้เกิดคำถามว่า หมอประจำครอบครัวนั้น ตอบโจทย์ปัญหาระบบสุขภาพไทยตอนนี้ได้จริงหรือไม่
  2014-11-24 20:24

Pages