แพทย์แผนไทย

 • รมว.สธ. มอบ อย. กรมแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนามาตรการส่งเสริมการผลิตยาแผนไทย-ยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล และมาตรฐานเทียบเคียงอาเซียน เร่งรัดขึ้นทะเบียนยาแผนไทยและยาสมุนไพรไทยเร็วขึ้นภายใน 90 วันหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ จำหน่ายทั้งในประเทศ อาเซียน และตลาดโลก และพิจารณาความจำเป็นในการจัดทำร่างพ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทั้งยาสมุนไพร อาหารเสริม และเครื่องสำอาง รองรับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
  2015-06-14 13:38
 • กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมรับมือกับปัญหาขาดแคลนสมุนไพร และสมุนไพรที่ปลูกมีคุณภาพลดต่ำลง เร่งส่งเสริมเกษตรกรการปลูกสมุนไพรในชุมชนเป็นทางเลือก
  2015-06-13 17:23
 • นสพ.คมชัดลึก : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำลังดำเนินการเปลี่ยนชื่อกรมใหม่ โดยตัดคำว่าพัฒนาออก เหลือเพียง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  2015-02-23 16:19
 • กระทรวงสาธารณสุข ออก 3 กฎหมายลูกคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ ทั้งตำรับและตำรายาแผนไทยทุกประเภทที่มีกว่า 150,000 รายการมูลค่ามหาศาลเพื่อปกป้องเป็นสมบัติของชาติ ป้องกันต่างชาติฉวยใช้ประโยชน์ทางการค้า มีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
  2015-02-13 18:02
 • สปสช.แถลงปี 2558 รุก 4 นโยบายหลัก ทั้งระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุน และพัฒนาการแพทย์แผนไทย ต่อยอดงานรักษาพยาบาล ช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง
  2015-01-05 17:09
 • สป.สธ.ออกหนังสือแจงข้อมูล ยันสายงานนักกายภาพบำบัดและเจ้าพนักงานเวชสถิติได้รับการจัดสรรบรรจุเป็นข้าราชการ เกิน 66% ไปแล้ว ส่วนสายงานแพทย์แผนไทยยังไม่เกิน จึงเพิ่มให้อีก 42 ตำแหน่งในการบรรจุข้าราชการรอบ 3 เผยมีบางเขตขอคืนตำแหน่งเพราะไม่มีลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตรง จึงนำมาปรับเกลี่ยใหม่เพิ่มเติม 164 อัตรา       
  2014-12-21 18:10
 • กมธ.ชงปฏิรูประบบสาธารณสุข ลดเหลื่อมล้ำ รัฐต้องดูแลเยียวยาผู้รับบริการสาธารณสุข หากเกิดความเสียหาย เร่งพัฒนาระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ เผยแม้จะมีหลักประกันสุขภาพ แต่คนชนบทและแรงงานภาคอุตสาหกรรมยังเข้าไม่ถึงการรักษา เน้นพัฒนาแพทย์แผนปัจจุบันคู่ขนานแพทย์แผนไทย เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยพร้อมสร้างรายได้
  2014-12-16 19:19
 • “เจ้าพนักงานเวชสถิติ” ร้องขอความเป็นธรรมบรรจุข้าราชการรอบ 3 หลังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งเพิ่มใหม่ในรอบนี้ มีเพียงตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณและลาออก 64 ตำแหน่งเท่านั้น แต่มีผู้ตกค้างที่รอการบรรจุกว่า 359 คน เผยบรรจุข้าราชการทั้ง 3 รอบ ได้ไม่ถึง 66% ตามที่ผู้บริการสธ.รับปากไว้ แต่ได้ไม่ถึง 30% เท่านั้น แจงสธ.ให้เหตุผลว่าตกหล่น ไม่ได้อยู่ใน 21 สายงานที่มีสิทธิ์รับการบรรจุ จึงมีสัดส่วนได้บรรจุน้อย ข้องใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทุกรอบ ทำไมไม่ชี้แจงว่าตกหล่น วอนทบทวนตำแหน่งเพิ่ม
  2014-12-14 16:02
 • สธ.ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านแผนไทย บูรณาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจรในรูปแบบเขตสุขภาพ ในปีนี้ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ให้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันอย่างน้อย ร้อยละ 50  และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้การแพทย์แผนไทยมากขึ้นให้ได้ ร้อยละ 18
  2014-11-14 19:00
 • แนะกินอาหารสมุนไพรรสเผ็ด ร้อน เปรี้ยว พืชรสขม ช่วยปรับสภาพร่างกายให้อบอุ่น ต้านการเจ็บป่วย เลี่ยงกินอาหารให้ความเย็นตระกูลฟัก แฟง แตง ย้ำหากเริ่มไม่สบายให้กินฟ้าทะลายโจร 3-4 แคปซูลต่อครั้ง ช่วยลดไข้ อักเสบ ฆ่าเชื้อไวรัส แพร่กระจายโรค
  2014-11-04 20:25
 • ราวกับเป็นความภูมิใจของประเทศ ว่ากันตามความเป็นจริงในปัจจุบัน “การแพทย์แผนไทย” มีชื่อเสียงและขยายการยอมรับเป็นวงกว้าง “สมุนไพรไทย” ในรูปแบบต่างๆ มีจำหน่ายให้เลือกสรรอย่างแพร่หลาย ยังไม่นับ “การนวดไทย” และศาสตร์การรักษาที่ควบคู่ไปกับแผนปัจจุบันตามสถานพยาบาลต่างๆ สะท้อนถึง ความนิยม และการขยายตัวของ “แพทย์แผนไทย” อย่างไม่มีข้อท้วงติงใดๆ เมื่อมองออกไปภายนอก นับเป็น “โอกาสทอง” ของประเทศไทยเพราะการเปิดเออีซี ปี 2558 ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชื่อเสียงของแพทย์แผนไทยสั่งสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คำถามคือ เมื่อมีความน่าจะเป็นว่าแพทย์แผนไทยจะเติบโตขึ้นในภูมิภาคอาเซียนได้ ... เราพร้อมแค่ไหน?
  2014-11-03 20:23
 • สปสช.เผย นโยบาย ปี 58 หนุน “การแพทย์แผนไทย” ตั้งเป้าผู้มีสิทธิรับบริการเพิ่มร้อยละ 10 แถมขยาย รพ.สต.สั่งจ่ายยาสมุนไพรเพิ่มจาก 5 รายการ เป็น 10 รายการ พร้อมพัฒนาหน่วยบริการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 500 แห่ง ชี้ช่วงปี 53-56 มีผู้ใช้บริการเพิ่มถึงกว่า 8 ล้านครั้ง สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชน สร้างความยั่งยืนให้กับภูมิปัญญาไทย
  2014-10-26 21:46

Pages