แพทย์แผนไทย

 • กรมแพทย์แผนไทยฯ ชี้คนแห่ขอยาสมุนไพรต้านมะเร็งตับที่ รพ.ยศเส เพิ่มขึ้น 30 เท่า หลังออกข่าว โทรศัพท์ขอวันละกว่า 100 ราย เผยยังเพียงพอต่อผู้ป่วยในโครงการ ย้ำไม่แจกยาหากไม่นำผู้ป่วยมารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยก่อน ชี้ต้องรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
  2014-02-06 20:16
 • นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า เพื่อให้ทันสถานการณ์ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเทคนิคของระบบการสื่อสารทางไกลมาใช้ ประโยชน์กับการพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของกรมนำไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ ฟื้นฟูด้านเวชกรรมไทย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้รักษาโรคผู้ป่วยในคลินิก
  2013-12-06 10:15
 • นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมเปี้ยน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพตามยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ ว่า กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จะดูแลในเรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและมาตรฐานบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยปัจจุบันมีพืชสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ประมาณ 800-1,000 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 15.5 ของสมุนไพรที่พบในประเทศไทย ประมาณ 11,625 ชนิด โดยมีพืชสมุนไพรที่หายากและถูกคุกคามจำนวน 1,131 ชนิด
  2013-10-27 10:17
 • สปสช.จับมือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยพัฒนา 4 จว.ต้นแบบการแพทย์แผนไทย เชียงราย สกลนคร มหาสารคาม สุราษฎร์ธานี หลังผลสำเร็จจัดงบส่งเสริมแพทย์แผนไทย กระตุ้นรพ.ให้บริการผู้ป่วยด้วยแพทย์แผนไทย และยาสมุนไพรได้มมากขึ้น ตั้งเป้าดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเป็นจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย
  2013-08-19 09:49
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวระหว่างร่วมสัมมนาเรื่อง "รักษาทางเลือก เรื่องจริงหรือค้ากำไร" ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ว่า เป็นห่วงกรณีการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก ที่พบว่าในปัจจุบันมีการขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นดอกเห็ด จนเกรงว่าอาจจะมีการฉกฉวยโอกาสหาผลประโยชน์กับผู้บริโภค ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรีบดำเนินการทำหน้าที่วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อควบคุม และให้ความรู้แก่ประชาชนว่าการแพทย์ทางเลือกใดเป็นประโยชน์ หรือต้องระมัดระ
  2013-07-30 07:27
 •   นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดงานมหกรรมสุขภาพถ้วนหน้าภาคพื้นบูรพา และงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีบูรพา จัดโดยกรมพัฒนา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้นำการแพทย์แผนไทยมาใช้ในโรงพยาบาล และส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาแปรรูปสมุนไพรเป็นยาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ในรูปแบบทันสมัย ใช้ง่าย เพื่อนำมารักษาอาการเจ็บป่วย ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
  2013-05-17 10:19
 • นายกสมาคมร.พ.เอกชนแนะ รัฐดัน 3 กลยุทธ์-เพิ่มบุคลากรสาธารณสุข-งบอาร์แอนด์ดีการแพทย์-คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับมือ AEC ระบุรัฐต้องเร่งผลักดันนโยบาย "เมดิคัล เอ็ดดูเคชันฮับ" ขึ้นเป็นผู้นำการศึกษาแพทย์ของกลุ่มประเทศ CLMV
  2013-03-24 10:19
 •   เมื่อวันที่ 28 ก.พ. คณะอาจารย์ บัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประมาณ 40 คน เดินทางมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีไม่ได้การรับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทย และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
  2013-03-01 08:08

Pages