แพร่

 • ผู้ตรวจ สธ.เขต 1 แจงข่าวเตรียมถ่ายโอน รพ.สต.ทั้ง 119 แห่งของ จ.แพร่ไป อบจ. อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ถึงแนวทาง รูปแบบ ผลดี ผลเสีย เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ระบุการถ่ายโอนที่ผ่านมาไปยัง เทศบาลและ อบต. ยังไม่เคยถ่ายโอนไปที่ อบจ.มาก่อน หากผลศึกษาออกมารูปแบบใด สธ.ยินดีสนับสนุน ยึดประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับสูงสุด หน่วยบริการต้องมีมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจและสมัครใจ
  2019-03-02 10:40
 • ประธานชมรม รพ.สต.จังหวัดแพร่ แจงโอนย้าย รพ.สต. 119 แห่ง ไป อบจ.แพร่ อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาเพื่อเดินหน้า คาดใช้เวลา 2 ปี ระบุเป็นแนวทางโอนย้ายใหม่ หลัง รพ.สต.ก่อนหน้านี้ ย้ายอยู่ภายใต้ อปท.ขนาดเล็ก มีปัญหางบหนุน พร้อมย้ำเป็นการเดินหน้าตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ ปี 42 หลัง 10 ปี มี รพ.สต.เพียง 51 แห่ง จากกว่า 7 พันแห่ง ที่โอนย้ายสำเร็จ เผยยังมีจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และสงขลา ร่วมศึกษานำร่อง
  2019-02-26 14:41
 • แพทย์ รพ.แพร่ สนับสนุนสุดตัว รัฐเปิดช่องให้ อปท.จ้างนักบริบาลชุมชนดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เผยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน เกิดการจ้างงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ระบุเป็นนโยบายที่ดีมากๆ
  2018-07-14 20:51
 • ชี้ “บัตรทอง” ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการมาก แต่อยากให้ผู้บริหาร-ผู้กำหนดนโยบายปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ระบุ ทุกวันนี้ระบบถูกบิดเบือน สนับสนุนให้โรงพยาบาลรักษาช้า-ผู้ป่วยนอนนาน เพื่อให้ได้เงินมากขึ้น
  2017-04-24 10:39
 • เปิดโมเดลโรงพยาบาลแพร่ จัดระบบผ่าตัดเร็ว Fast track กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ ช่วยลดอัตราโรคแทรกซ้อนได้ถึง 10 เท่า แพทย์ ระบุ 1 ใน 3ของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัด จะเสียชีวิตภายใน 1 ปี
  2017-02-05 19:53
 • ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้อมูลบ่งชี้ว่าจำนวนผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลแพร่ (โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 500 เตียง) เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่จะมีผู้ป่วยตั้งแต่เจ็บไข้เล็กน้อยไปจนถึงขั้นสาหัสรุนแรงเข้ามารับบริการ และนั่นเองส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดปัญหาความแออัด "โรงทางมือ" เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่มีผู้ป่วยเข้ามากระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาลแพร่ ซึ่งนอกจากผู้ป่วยจะต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามารับการรักษา-ผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยยังอาจได้รับการบริการที่ไม่คล่องตัว เนื่องด้วยโรงพยาบาลแพร่ไม่มีห้องผ่าตัดขนาดเล็ก
  2017-02-03 13:48