แม่วัยใส

 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ มีเทคโนโลยีเพื่อยุติการตั้งครรภ์พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น มีเครื่องมือ ตัวยาใหม่ๆ ที่ใช้ง่าย ปลอดภัย ราคาถูก และมีประสิทธิภาพสูง แต่ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์การทำแท้งในประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงท้องไม่พร้อมยังคงเข้าไม่ถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย และอันตรายจากการทำแท้งที่ไม่ได้มาตรฐานนับเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับต้นๆ มีผู้หญิงที่ป่วยด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งผิดกฎหมายเข้ารักษาตัวตามสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหลายหมื่นคนต่อปี
  2015-10-28 19:57
 • ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันตั้งครรภ์วัยรุ่น ก่อนเสนอ สนช.พิจารณาต่อไป สาระสำคัญของกฎหมายตั้ง คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีนายกฯ เป็นประธาน กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การช่วยเหลือ การแก้ไข และการเยียวยาปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น
  2015-09-22 18:17
 • “หมอเจตน์” แจงร่าง พ.ร.บ.ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เสนอ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้วัยรุ่นก่อนมีเพศศัมพันธ์และตั้งครรภ์ได้ ยืนยันไม่ได้มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้วัยรุ่นหันไปทำแท้งหรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แต่เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเตรียมชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่วัยรุ่นมากกว่า เชื่อจะช่วยแก้ปัญหาแม่วัยใสได้
  2015-07-27 15:58
 • สธ.เผยผลสำรวจช็อกสังคมจำนวนแม่วัยรุ่นไทยพุ่งสูงเกินเกณฑ์องค์การอนามัยโลกกำหนดหลายเท่า เป็นที่ 2 ในอาเซียนตามลาวมาติดๆ ทั้งทำแท้งเป็นจำนวนมาก ผงะตัวเลขวัยรุ่น 15-19 ปี ดื่มเหล้ากว่า 7 แสนคน อีก 1.5 ล้านคนนิยมเกมออนไลน์ ส่งผลเข้าถึงแหล่งอบายมุขในโลกออนไลน์ ผลวิจัยแฉด้วย 5 ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยพัฒนาการต่ำ ขาดความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตระหนักในตนเองและการจัดการอารมณ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯเร่งแก้ จัดโครงการให้ความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้อง ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม
  2014-01-05 09:39

Pages