แรงงานข้ามชาติ

 • ในทางปฏิบัติ แรงงานต่างด้าวยังคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอีกมาก เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานต่อเพื่อรอพิสูจน์สัญชาติ ตลอดจนผู้ติดตามหรือครอบครัว คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมได้
  2013-06-19 19:06
 • อาเซียนเสียงแตก ประเทศผู้ส่ง-ผู้รับเห็นต่าง สร้างมาตรฐานสวัสดิการแรงงานต่างด้าว
  2013-05-20 15:37
 • เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2556 คณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพ และจัดทำประกันสุขภาพ ให้แก่ ทั้งแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามซึ่งเข้ามาอยู่ในเมืองไทย แต่ยังไม่ได้รับความดูแลจากระบบประกันสังคมไทย ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
  2013-05-06 10:44
 • สืบเนื่องจากประเด็นปัญหาการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ที่เป็นปัญหายืดเยื้อและเรื้อรังมาอย่างยาวนาน แม้รัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมาร์จะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ตาม แต่ยังส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างข้ามชาติอยู่ดี
  2013-03-06 13:46
 • วอนรัฐเปิดช่องตั้งสหภาพแรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาค่าแรง สวัสดิการ
  2013-02-13 09:01
 • ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.ปีที่ผ่านมา เป็นวันสิ้นสุดการยื่นพิสูจน์สัญชาติของแรงงานพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานะเป็นแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
  2013-01-28 14:47
 •   ไม่มีใครรู้ตัวเลขแท้จริงของจำนวน"แรงงานเพื่อนบ้าน" ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยว่ามีเท่าไรกันแน่? ปัญหาที่สร้างความกังวลในมากที่สุดคือ สภาพการขาดแคลนหมอและพยาบาลจะยิ่งเลวร้ายลงไปกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น การเข้าสูประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 นั้น เพื่อนบ้านจะยิ่งทะลักหลั่งไหลเข้ามาในไทยมากกว่าเดิม ชาวบ้านที่เคยนั่งรอหมอทั้งวัน อาจต้องเพิ่มเป็นค้างคืนด้วยกว่าจะถึงติวรักษา
  2012-11-05 14:44
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ เมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยได้นับรวมคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย คนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเกิน 3 เดือน ซึ่งจากข้อมูลสำมะโนประชากร พบว่า มีเด็กอายุระหว่าง 0-6 ปี อาศัยอยู่ทั้งสิ้น 5,346,592 คน แยกเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย 5,209,650 คน และ เป็นเด็กไม่มีสัญชาติไทย 136,942 คน
  2012-11-04 09:24
 • ที่คลินิกแม่ตาวแห่งนี้ ยังมีแรงงานข้ามชาติหอบลูกจูงหลานเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก นอกจากลูกสาวของมะเอที่ป่วยด้วยไข้ขึ้นสูงแบบไม่ทราบสาเหตุแล้ว ในเตียงถัดไปยังมีเด็กน้อยวัย 5 เดือน ที่ป่วยด้วยอาการไข้ขึ้นสูงและชัก จนขาดอากาศหายใจ นอนให้ออกซิเจนอยู่ข้างๆ ภาพเหล่านี้คงเป็นที่ชินตาสำหรับคนที่นี่ หากแต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งอุปกรณ์ และจำนวนของเด็กๆ ที่เข้ามารับการรักษาแล้ว คลินิกแห่งนี้ไม่สามารถรองรับจำนวนของเด็กที่ป่วยในแต่ละวันได้ทันอย่างแน่นอน
  2012-11-04 09:02
 • "แม้โรงพยาบาลจะมีหนี้ค้างชำระ แต่จะให้เราหยุดรักษาคนกลุ่มนี้คงไม่ได้ เพราะไม่เช่นนั้นก็เหมือนเราเอาเงินมาเป็นตัวกลาง เหนือจิตใจ สุดท้าย...ไม่ใช่แค่วิกฤตการเงินที่น่ากลัว แต่อนาคตอาจถึงขั้นวิกฤตมนุษยธรรมก็เป็นได้..."
  2012-10-20 09:55
 • สมัชชาสุขภาพ พบแรงงานข้ามชาติในไทย 4 ล้านคน เข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ เสนอ สธ. ปรับนโยบาย "นำแรงงานข้ามชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งในระบบบริการสุขภาพ" ชี้ช่วยระบบโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเติบโต ขณะที่รพ.อุ้มผาง-รพ.สมุทรสาคร" แบกรับค่ารักษาปีละ 28 ล้านบาท
  2012-10-16 08:50
 • พบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมากถึง 1.3 ล้านคน ส่งผลกระทบบริการด้านสุขภาพ ทำโรงพยาบาลหลายแห่งแบกรับหนี้อื้อ เหตุไม่มีการจ่ายภาษีหรือเงินสมทบเข้าระบบสุขภาพ ผอ.รพ.อุ้มผางเตือนอย่ากังวลเรื่องเงินจนลืมเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่ละโรงพยาบาลต้องหาทางบริหารจัดการให้ได้ ชี้หากไม่ดูแลอาจเกิดโรคระบาดเข้าไทยได้
  2012-10-15 20:04

Pages