แรงงานนอกระบบ

 • Hfocus   -แรงงานชี้ การแช่แข็งกอช.แล้วไปขยายเป็นทางเลือกที่ 3 ของประกันสังคมมาตรา 40 ทั้งมีแนวคิดจะยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2554 สะท้อนว่ากิตติรัตน์ ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ ไม่เคารพประชาชน ย้ำสำหรับแรงงานต้องเป็นกอช.เท่านั้น
  2013-07-04 11:37
 • คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 อนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้ 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 2. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน
  2013-06-26 14:58
 • ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน เพื่อขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มเกษียณอายุ
  2013-06-25 16:10
 • บุคคลที่ทำงานแล้วทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ หรือแรงงานนอกระบบ ก็คงจะคุ้นเคยกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และกองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออมเงินเพื่ออนาคตเป็นอย่างดี เพราะเรามีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆ
  2013-06-22 10:07
 •   เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม ว่ากระทรวงแรงงานและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานโดยใช้งบประมาณทั้งหมด 6 ล้านบาท แบ่งเป็นจัดงานในเขตกรุงเทพมหานคร 4 ล้านบาท และจัดงานใน 4 ภาค อีก 2 ล้านบาท สำหรับสถานที่จัดงานในกรุงเทพฯ จะมีพิธีตักบาตรที่ลานพระรูป และจัดกิจกรรมอื่นบริเวณสนามหลวง เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดงานวันพืชมงคล ที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม
  2013-04-29 10:12
 •   นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แก้ไขกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยการแก้กฎหมายครั้งนี้จะไม่ทำให้สมาชิก กบข. ที่ตัดสินใจออกจากบำเหน็จ บำนาญ แล้วมาอยู่กบข.ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าระบบเดิม แต่รายละเอียดต้องรอให้ครม.พิจารณา และต้องเสนอให้สภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
  2013-03-23 11:06
 •   น.ส.อรุณี ศรีโต ผู้แทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบเขตปริมณฑล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ 24 ล้านคน ในจำนวนนี้พบว่า มีผู้สูงอายุระหว่าง 50-70 ปี ต้องรับงานไปทำที่บ้าน เช่น เย็บเสื้อผ้า ประกอบปลั๊กไฟ โดยมีรายได้อยู่ที่เดือนละ 1,600-4,500 บาท ซึ่งผู้สูงอายุบางคนต้องทำงานหนักเกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้มีปัญหาสุขภาพ เช่น ปวดหลัง สายตาไม่ดี จึงอยากให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยหารือกับนายจ้างเพิ่มค่าจ้างให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านให้มากขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อจะได้มีรายได้เพียงพอและไม่ต้องทำงานหนักจนเสียสุขภาพ
  2013-02-26 11:35
 • 'เผดิมชัย'เผยตั้งเป้าปี'56 ดึง'แรงงานนอกระบบ' 2 แสนคนเข้าประกันสังคม ม.40 สั่ง สปส.ทำตัวเลขขอสนับสนุนจากรัฐบาลจ่ายสมทบ
  2012-12-07 11:00
 •  
  2012-11-12 12:06
 • สปส.ชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครเข้าประกันสังคม หวังดูแลคุณภาพชีวิตครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม โวผู้ประกันตน ม.40 ทะลุเป้าแล้วกว่า 1.2 ล้านคน
  2012-11-08 15:00
 •  
  2012-10-23 11:44
 • นายกรัฐมนตรีเปิดสมัชชาแรงงานนอกระบบและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักประกันชีวิต สิทธิแรงงานนอกระบบ : สุขภาพ สวัสดิการ และงานที่มั่นคง” ระบุแรงงานทุกท่านเป็นส่วนสำคัญ เป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย           
  2012-10-06 10:50

Pages